Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

 • scrum1

  Energieke teams en optimaal resultaat: Agile en Scrum leerkracht, teams en organisaties in het onderwijs levert veel meer leerplezier, motivatie en resultaat. Je traint je teams en leerlingen in 21e eeuwse skills vanuit eigenaarschap, gewenste resultaten en leerplezier. Een verbetercultuur werkt aanstekelijk, waarbij de student, de leerling in zijn/haar ontwikkeling en te behalen resultaten, centraal staat. Met Scrum en agile organiseren zelforganiserende en leren teams ontstaat meer eigenaarschap en meer betrokkenheid op het werk en helpt om een soms jarenlang ingeslepen vergadercultuur te doorbreken. Teams werken aan eigen groei, vanuit zelfreflectie en met duidelijke methodiek, waarbij leerlingen en studenten de corebusiness zijn en alle verbetering met elkaar vanuit gedeelde en eigen verantwoordelijkheid ingezet worden. Bij sommige klanten zien we dat het initiatief bottom-up vanuit de teams geïnitieerd worden. Lerarenbeurs Gemeente Rotterdam. Zie ook Training SCRUM in het onderwijs - Scrum als methode resultaatgericht met werkplezier/energie.

 • mtb meeuwenTeams als bouwstenen binnen de lerende en zelforganiserende organisatie: oplossingsgericht coachen vanuit succesfactoren en mogelijkheden van de professionals en teams. Aandacht voor de succesfactoren om geïnspireerd (samen) te werken: motiverende doelen, gedeelde verantwoordelijkheid, open communicatie, respect voor verschillen, flexibel aanpassen en initiatief tonen. Elke succesfactor helpt bij het vormen van een effectief en gemotiveerd team. Pragmatisch model van oplossingsgericht coachen voor teams; tien stappen plan met o.a. doelen stellen, vaardigheden benoemen, schaalvragen, positieve en professionele feedback, actieplan team en teamleden individueel, communiceren in een positief en veilig leerklimaat: vanuit vertrouwen en waarderen met elkaar te leren door te doen/actie. Verfrissende methodiek 12 stappenplan: speels, lerend en resultaatgericht!

 • ImageTeamcoaching met Talentontwikkeling 

  Met de Team APK, Quick Scan wordt op creatieve wijze met de teamleden gewerkt met de talenten van de teamleden en het team. Er wordt een relatie gelegd naar visie en missie van het team en de verbetering van de diensten naar klant en markt. De teamscan ondersteunt het team in haar gewenste ontwikkeling en verandering. We werken vanuit OIM (methodiek Buurtzorg) en feedback/feedforward vanuit sterkteperspectief en innoverend vermogen in team. Gewenste resultaten en kaders. Gewenste verandering/ambities, doelen en gedrag.

 • zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen zelforganiserende Teams benoemt u als organisatie uw visie (bedoeling) en kaders (in de transitie naar) zelforganiserende teams. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing om vanuit de bedoeling meer waarde naar de doelgroepen en klanten te leveren. Zelforganiserende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.  Onder andere ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Voor stappenplan en invoering zelforganiserende teams, zie ook (Team)coachen bij invoeren zelforganiserende teams. Deze Leergang wordt als maatwerk ingezet vanuit de modules Leergang Coaching  - gecertificeerd met NOBCO/EMCC European Quality Award.

 • In Scrum staat leren centraal: slimmer leren, beter leren samenwerken en jezelf beter leren kennen. Daarnaast zorgt deze manier van werken voor meer verantwoordelijkheid, leerplezier en energie, hierdoor vrworden betere resultaten behaald. Scrum is in te zetten voor de teams met docenten om motivatie, uitwisseling en leren van elkaar en dynamiek en resultaten terug te krijgen in diverse overlegvormen en vergaderingen. Voor hen die met gepersonaliseerd leren (gaan) werken is de Scrum methodiek bekrachtigend. De docent als Product Owner, docenten geven aan weer meer motivatie en energie te ervaren,benutten van feedback, de docent steeds meer in didactisch coachende rol. Scrum Framwork in de klassen, de jongeren maken hierdoor een positieve persoonlijke ontwikkeling door wat hen sterkt in hun vertrouwen in henzelf en onderling. De sleutel van dit alles is eigenaarschap, de jongeren hebben de ruimte om hun eigen leerproces te bepalen binnen de gestelde kaders en leerdoelen. Scrum verbetert niet alleen vakinhoudelijk maar ook de eigen persoonlijke ontwikkeling en de manier van samenwerken binnen een team.Een verbetercultuur werkt aanstekelijk, waarbij de student, de leerling in zijn/haar ontwikkeling en te behalen resultaten, centraal staat.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.