Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

Coaching in Organisaties

De huidige organisatieontwikkelingen vragen van de bestuurder, directie en professionals een leiderschapsstijl om vanuit verbinding en vertrouwen het zelfsturend en oplossend vermogen bij de medewerkers te faciliteren naar steeds meer oplossingsgericht werken en zelfsturend en resultaatgericht te werken. Oplossingsgericht werken gaat er vanuit dat de (interne) klant de expertise heeft zelf zijn/haar oplossingen in te zetten. De manager faciliteert de interne klant (lees medewerkers en professionals) daarbij. De professional faciliteert de klant daar waar mogelijk in het primaire proces en zelfsturing.

De hiermee gepaard gaande organisatieveranderingen en teamontwikkelingen naar steeds meer zelfsturende, zelflerende en zelfoplossende medewerkers vragen om een andere stijl van begeleiden, van sturen naar loslaten, van controle naar vertrouwen.  Dit vraagt van de bestuurder, manager als ook van de professional andere communicatie, meer coachende vaardigheden, gericht op het begeleiden van processen van zelfsturing binnen en buiten de organisatie uitgaande van eigen kracht en talent bij medewerkers en doelgroep. 

Coaching in Organisaties biedt met haar partners, Evert Hulleman, Astrid Anna Kuin en Ineke Pet, senior coaches en managers/professionals, In Company Workshops en Masterclasses aan. Astrid Anna Kuin heeft zich de laatste vier jaar bijgeschoold en gespecialiseerd in oplossingsgericht werken en oplossingsgericht coachen en persoonlijk leiderschap voor professionals, managers en teams.

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.