Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

Oplossingsgericht coachen(Team)Training/Coaching - Certificaat 16 PE-punten: Coachen op kracht en successen voor (interne) (team)coaches en andere professionals, coachende leidinggevenden bij organisatie- en teamontwikkeling naar zelforganiserende en lerende teams en organisaties (meerwaarde en wendbaar naar klanten en doelgroepen). Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers! Opleidingsbudget 2018, facturering in 2018. Hoe toekomstproof is de performance van uw organisatie? Een team is een levend en lerend systeem die waarde toevoegt aan haar klanten en organisatie. Het directe contact met de klant en diens omgeving, maakt dat juist de professionals en het team vanuit het leer- en verbeterpotentieel steeds optimaler en klantgerichter (meerwaarde en betekenis naar klanten) gaan werken. Hoe zet je met elkaar optimaal talenten en kwaliteiten in naar meer klant impact en waarde vanuit eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid? Investeren in een leer- en verbetercultuur om optimaal af te stemmen op de ontwikkelingen in de samenleving en markten/doelgroepen met gewenste meerwaarde en resultaten. Oplossingsgericht coachen zelfoplossend vermogen bij medewerkers, professionals en teams vanuit successen en een toekomstgericht focus! Vitaliteit, Happiness en flow. Inzetten van waarderende, professionele en constructieve feedback met behulp van het acht stappen model. Brochure op aanvraag. Zie ook de gecertificeerde Leergang Coaching met versnelde leerroute voor ervaren coaches!

 

Benut de mogelijkheden en kansen met je Opleidingsbudget 2018/2019 Maatwerk (Team)Coaching & Tools om te innoveren en te leren: het nieuwe leren is “leren door te doen/te coachen” vanuit diverse perspectieven te innoveren, te coachen op een leer- en verbetercultuur in uw organisatie en multidisciplinaire teams, vanuit diversiteit en inclusie! Benut uw Opleidingsbudget 2018/2019 om gewenste veranderingen, doelen en gedrag: om met uw performance, meerwaarde en betekenis naar (potentiële) doelgroepen en klanten te leveren! Facturering in 2018. Maatwerk (team)coaching met passende tools voor gewenste resultaten (veranderingen, doelen en gedrag): elkaar te coachen vanuit vertrouwen en veiligheid, een lerende mindset met diverse tools vanuit gecertificeerde Masterclasses om de teams, professionals en leidinggevenden in uw organisatie optimaal te coachen in “the journey van teams, employees and cliënts”. Vitaliteit, Happiness, Flow, lerende teams, tools om elkaar effectief te coachen in een cultuur van leren en verbeteren, van innoveren en experimenteren. Vanuit gezamenlijke focus, transparantie, respect en vertrouwen en de moed om successen en "fouten" te delen en van te leren. Faciliteren van leer- en veanderprocessen, optimaal benutten van diversiteit in teams en organisaties (inclusie en co-creatie). Mindset en tools. Leren door te doen en hierop te reflecteren en te innoveren, is het nieuwe leren! Vanuit gezamenlijkheid, focus, transparantie en respect, waarbij meerdere perspectieven vanuit vertrouwen en veiligheid benut worden. Het potentieel vrijgemaakt en bekrachtigd. De moed om successen en “fouten” te delen, te leren en te innoveren om van steeds meer betekenis en waarde voor de (potentiële) doelgroepen en klanten te zijn. Vitaliteit, Happiness, flow, diverse tools om (het potentieel aan) krachtbronnen (talenten, drijfveren) in de organisatie te benutten. Waarderende en professioneel constructieve feedback en feed-forward in te zetten in een leercultuur van veiligheid en vertrouwen, van transparantie en respect. Met diverse creatieve tools vanuit het oplossingsgericht coachen om elkaar te coachen vanuit een lerende mindset (Growth) doorlopen van het 12 stappen plan/model voor the next challenge, vanuit gezamenlijke en eigen verantwoordelijkheid, eigen regie, eigenaarschap én supporters, stap voor stap te verbeteren/leren naar de gewenste performance; de (team en organisatie)journey, het leerpad te optimaliseren en supporters in te zetten. Voor een eerste contact, bel met ons via drs Astrid Anna Kuin namens de partners van Coaching in Organisaties, 0646065362 of mail uw vraag of voor een eerste (bel)afspraak naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U ontvangt op basis van ons eerste contact een maatwerk programma (met passende certificering; PE) met tools vanuit een van de verschillende Masterclasses, passend bij uw gewenste professionele ontwikkeling als professional, team en organisatie! Keuze tools uit diverse Masterclasses: teamcoaching, persoonlijke coaching, systemisch werk, Transactionele Analyse, Focussen en Voice Dialogue, coachen vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid, competenties, vaardigheden en interventies van de coachende professional en/of leidinggevenden en/of teamcoaches, Mindfulness, waarderende constructieve feedback, co-active coaching, appreciative inquiry, lerende teams, vitaliteit en veerkracht, happiness, zelforganiserende teams, lerende mindset en tools, agile mindset en tools. 

Masterclass - (Team)Training/Coaching Oplossingsgericht coachen en proactief leiderschap: pragmatische methode om      vanuit gelijkwaardigheid waarderend en oplossingsgericht te coachen. Coachingsvaardigheden in te zetten                                  op gewenste veranderingen, doelen, gedrag!   

"Proactive Leadership is not a position or a title, it is action and example."

Het acht stappen model: kort en daadkrachtig met direct resultaat in de praktijk van zowel uw interne klant (medewerkers) als ook uw externe klant. Persoonlijk en proactief leiderschap: klant- en resultaatgericht. Teambuilding/Teamcoaching: voor uw MT en teams: met o.a. de Reflecting Team methodiek om als team verder te professionaliseren en meer waarde toe te voegen aan klant en omgeving. Inzet van diverse werkvormen om vanuit met elkaar vanuit steeds meer verbinding en veerkracht de performance als team met elkaar te optimaliseren.

Voor de basis van coachend leiderschap verwijzen wij naar de door NOBCO gecertificeerde Leergang Coaching (HR) managers en professionals en de Leergang Coachend Leiderschap - Ook In Company in te zetten. Future Proof: investeren in eigen ontwikkeling binnen bestaand opleidingsbudget - ook voor zelfsturende/zelforganiserende teams! Onze allround trainers/coaches met ruime en brede ervaring in profit en non-profit organisaties, worden steeds vaker ingezet op de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Proactief Leiderschap ook voor deelnemers uit en rondom zelforganiserende en zelfsturende teams, waarbij het te besteden opleidingsbudget van de organisatie of van het individu leidend is in ons maatwerk, gericht op optimaal resultaat. Trainen met het pragmatische acht stappen coachingsmodel, in te zetten voor de eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling en ambities van de deelnemer als ook naar zijn/haar klant, collega’s, team/organisatie en loopbaan. Ambities en dromen vormgeven met duidelijk stappenmodel vanuit (kleine) successen en waarderend leiderschapsmodel/training.  Wij werken ook met strippenkaart, waarmee je een individueel ontwikkelbudget kan inzetten voor verschillende trainingen, wij gaan graag met je in gesprek voor een traject wat past bij jouw loopbaanstappen binnen of buiten je organisatie. Ook in te zetten als intervisie lerende teams en afdelingsmanagers en coördinatoren en als teambuilding!

De Masterclass Oplossingsgericht en Proactief Leiderschap helpt je de ander te coachen naar de gewenste verandering in gedrag en vaardigheden. Omdenken en omhandelen; u bent zelf de sleutel in uw communicatie naar de ander. Elkaar coachen op gewenste resultaten en eigenaarschap vanuit zelfsturing en vertrouwen: one-step-behind. Pragmatische en resultaatgericht model, coachen en leiderschapsvaardigheden om vanuit gelijkwaardigheid en als sparring partners tot een optimaal en klantgericht resultaat te komen. Zowel als (zelfsturend)team als ook individueel als Intensive te volgen om je klanten en medewerkers te ondersteunen en te bekrachtigen in hun zelfsturend en zelfoplossend vermogen. Deze Masterclass is zeer praktijkgericht: tijdens onze bijeenkomsten wordt de theorie middels praktische oefeningen toegepast op uw eigen professionele ontwikkeling. U brengt als manager of professional uw praktijkvoorbeelden in; en u leert vanuit het acht stappen model hoe uw medewerker of klant te coachen naar meer passend gedrag en vaardigheden in de praktijk. U leert hoe vanuit successen en positieve feedback naar de gewenste veranderingen te coachen en af te sluiten met een actieplan. Deze Masterclass/Intensive is een combinatie van training en coaching en zowel met het team als ook individueel als Intensive te volgen: het acht stappen plan en diverse hand-outs zijn ondersteunend in het leerproces van de manager, professionals, teams en teamcoaches. Een zeer pragmatisch leertraject, waarin de praktijk leidend is met syllabus - theorie en hand-outs om direct aan de slag te gaan! Bij volledige participatie en eindopdracht ontvangt u het certificaat Masterclass Oplossingsgericht Coachen. Wij maken ook bij persoonlijke en teamcoaching gericht op meer vitaliteit en veerkracht binnen het team en met de professionals gebruik van dit model: zie vitaliteitsprogramma Work/Life Balance - Positief Coachen bij stress/werkdruk : resultaat- en oplossingsgericht coachen. Benutten constructieve professionele feedback. Vanuit een lerende mindset en toekomstgericht: feedforward benutten in proactief leiderschap om vanuit gelijkwaardigheid, als gelijkwaardige partners in business, de (interne) klant te faciliteren.

De Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Proactief Leiderschap geeft je handvatten om bij te sturen richting gewenste verandering, met elkaar, vanuit positieve, constructieve professionele feedback. De soms negatieve gesprekken, waarbij men blijft hangen in de problemen te vertalen naar positieve en oplossingsgerichte gesprekken, waarbij je de ander uitnodigt zijn/haar oplossingen te benoemen en per direct toe te passen in de praktijk ('commitment and agreement') . Tijdens de Masterclass werken we vanuit de drie basis regels vanuit positief en oplossingsgericht werken: stoppen met wat niet werkt, doorgaan met wat goed werkt en dit aan anderen leren, beginnen en toepassen van nieuw en meer passend gedrag die gewenst zijn in bepaalde praktijksituaties. Door met elkaar te werken vanuit een positieve focus en gericht op de gewenste verandering (heldere visie op de toekomst). Iedere dag meer passend gedrag in te zetten en vanuit kleine successen verder uit te bouwen. Leer jezelf en de ander te coachen vanuit successen en mogelijkheden en positieve daadkracht. Een training in veerkracht en mentale fitness als een topsporter die ieder dag oefent en het geleerde toepast: oefening baart kunst. Resultaatgericht en klantgericht leiderschap vanuit professionele feedback gericht op meer zelfsturing en verantwoordelijkheid bij de medewerkers en het team. Leiderschapsstijl waarbij je de medewerker en het team stimuleert naar steeds meer zelfsturend en zelfoplossend vermogen vanuit een positief leerklimaat. Brochure op aanvraag.

Feedback van klanten halverwege deze Masterclass: “Ik heb de theorie van de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Leiderschap als  positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als manager kan ik nu, na drie masterclassdagen, al positiever coachen en veel meer in gelijkheid tot verandering komen. Het coachen, oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

Eindevaluaties van diverse klanten:

“De kennis en andere vaardigheden (“tools”) vanuit deze Master zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."  

"Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Veder is dit een hele goede opmaat geweest naar een zelfsturend team, waarbij het team volledig eigenaar is en het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project. ... Ik heb geleerd dat teamsamenwerking niet verbeterd als je geen doelen afspreekt met elkaar. Zodra we gestart zij met het behalen van de doelen is alles en iedereen positief veranderd (inclusief mijzelf)."

“Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met problematieken. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”.

Organisatieontwikkeling; leiderschap naar steeds meer zelfsturend en oplossend vermogen bij uw team en medewerkers

De huidige organisatieontwikkelingen vragen van de (HR) manager en professional een leiderschapsstijl om vanuit verbinding en vertrouwen het zelfsturend en oplossend vermogen bij de medewerkers te faciliteren naar steeds meer oplossingsgericht werken en zelfsturend en resultaatgericht te werken. Oplossingsgericht werken gaat er vanuit dat de (interne) klant de expertise heeft zelf zijn/haar oplossingen in te zetten. De manager faciliteert de interne klant (lees medewerkers en professionals) daarbij. De professional faciliteert de klant daar waar mogelijk in het primaire proces en zelfsturing.

impossibleDe hiermee gepaard gaande organisatieveranderingen en teamontwikkelingen vragen om een andere stijl van communiceren en leiderschap, van sturen naar loslaten, van controle naar vertrouwen.  Dit vraagt van de manager als ook van de professionals en medewerkers meer coachende vaardigheden, gericht op het begeleiden van processen van zelfsturing binnen en buiten de organisatie uitgaande van eigen kracht en talent bij de externe klant als ook de interne klant, lees de medewerkers. 

Boek een sessie Oplossingsgericht Coachen om kennis te maken met deze vernieuwende werkwijze of neem deel aan de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Persoonlijk Leiderschap voor professionals en managers. Als Intensive is de methodiek van oplossingsgericht coachen en persoonlijke leiderschaps-vaardigheden (proactief leiderschap) ook in te zetten voor supervisie, intervisie en teambuilding. Als teambuilding is het ook mogelijk voor uw (MT)team deze Master in een dag aan te bieden. Masterclass Oplossingsgericht coachen en leiderschap: zes dagen. Voorjaar en najaar 2018 startdata: op aanvraag. Leergroepen worden zoveel mogelijk in onderling overleg afgestemd op de agenda van de klant. Neemt u gerust via mail contact op over de planning 2018/2019 en uw voorkeursdagen; de planning volgt de klant(organisatie) en wordt op deze website aangepast. 

Coachen op succes en kracht: deze Masterclass wordt zowel individueel (als Intensive) ingezet, waarin persoonlijke coaching en ontwikkeling op eigen leiderschapsstijl ondersteund worden met de methoden en werkvormen vanuit het oplossingsgericht coachen en werken. Dit betekent dat uw praktijk en casuïstiek uit uw praktijk naast de methodiek van het oplossingsgericht werken afwisselend aandacht krijgen in de bijeenkomsten. U kunt deze Master individueel als Intensive volgen, of met meerdere deelnemers of in teamverband. Op basis van een eerste gesprek ontvangt u van ons een passend maatwerkprogramma afgestemd op uw praktijk, agenda en opleidingsbudget. Uw praktijk en succeservaringen zijn leidend in dit programma, de methode en werkvormen ondersteunen u in uw verdere gewenste professionele ontwikkeling en leiderschap binnen uw organisatie. De kosten voor een Intensive zijn 330 euro per bijeenkomst exclusief btw en exclusief locatie en verblijfskosten. Neem geheel vrijblijvend contact op voor een intakegesprek met een van onze trainers via onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 06-46065362. De modules uit deze Masterclass zijn ook inzetbaar voor een In Company leiderschapsprogramma voor medewerkers, managers en (young) professionals in een organisatie. Astrid Anna Kuin is bedrijfskundige (sociale en organisatie psychologie) en opgeleid tot coach/trainer en heeft meerdere certificaten behaald als coach/trainer voor oplossingsgericht coachen.

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat Coaching in Organisaties een geregistreerde onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Daarnaast is ons bureau al 25 jaar aangesloten bij NVO2 de Nederlandse Vereniging voor HRD-Professionals in Ontwikkeling en Opleiding en is opgenomen in het HRD-register en handelt vanuit de gedrags- en beroepscodes. Onze trainers en coaches zijn met de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC en volgen hierin de gedragscodes voor coaches.

Doelstelling en werkwijze

 • Als (intern) (team)coach, coachende professional of leidinggevende kennis te maken met en inzicht te verwerven in de achtergronden, paradigma’s en axioma’s  om je klant, cliënt oplossingsgericht te coachen. De deelnemer leert zich diverse methoden eigen te maken om te coachen en het acht-stappen plan bij zijn/haar (interne) klant toe te passen zodat deze eigen oplossingen benoemt en inzet in haar/zijn eigen dagelijkse praktijk. Belangrijkste uitgangspunt is het opvragen van wat wel goed gaat, kleine successen en hierop waarderende feedback in te zetten naar je klant (en de klant naar zijn/haar doelgroep). Faciliteren van omdenken bij je klant en de klant bij zijn/haar doelgroep.
 • De deelnemer leert te werken met de wondervraag, volgende uitdaging (ambitie, dromen) en schaalvragen als ook de klant te faciliteren vanuit waarderende feedback om zijn/haar volgende kleine stappen in de praktijk te doen (coachen onder de waterlijn vanuit vertrouwen en positieve feedback). De (intern) (team)coach, coachende professional of leidinggevende  leert de klant te beluisteren op veerkracht en coping bij stress/werkdruk (de vraag naar “de uitzondering”), bij positieve en bij negatieve praktijkvoorbeelden.
 • De (intern) (team)coach, coachende professional of leidinggevende leert opnieuw dat de regie en eigenaarschap bij de klant ligt (te coachen onder de waterlijn) door (met de klant te oefenen op) complimenteren, en dat de klant leert zijn/haar eigen successen te benoemen en zichzelf vanuit zelfcompassie steeds meer te waarderen (lees coachen op zelf-accepterend vermogen bij klant, zelfvertrouwen klant).
 • De (intern) (team)coach, coachende professional of leidinggevende leert klant vanuit een positieve lerende mindset (in plaats van een statische mindset: controle probleem paradigma versus oplossingsgerichte paradigma) feedback in te zetten bij zij klant en leert de klant om vanuit positieve feedback met zijn collega’s en/of klanten/doelgroep en overige betrokkenen in zijn/haar omgeving te werken (Wish Hand). Professionele en constructieve feedback geven en ontvangen. 6 de coach leert teams oplossingsgericht te coachen met behulp van het 12 stappen plan voor teams: gewenste veranderingen, doelen en gedrag en 12 stappen plan voor professionals en teams.
 • De (intern) (team)coach, coachende professional of leidinggevende leert te coachen op de U curve bij klant transitie- en veranderingsprocessen (gewenste veranderingen, doelen en gedrag) naar zelfsturende professionals en teams.
 • De (intern) (team)coach, coachende professional of leidinggevende leert de coachee te coachen op proactief leiderschap naar de gewenste veranderingen, doelen en gedrag, zie cirkel van acht, zie van dramadriehoek en winnaarsdriehoek. De (intern) (team)coach, coachende professional of leidinggevende verwerft inzicht in de ego-posities van het OVK-model (Transactionele Analyse)  in de interactie met de klant en hoe vanuit gelijkwaardigheid de klant te coachen. En de klant te faciliteren vanuit steeds meer zelf-accepterend vermogen (onder de waterlijn) en steeds meer zelfsturend, zelflerend en zelf-oplossend vermogen boven de waterlijn te handelen in zijn/haar werk/privéomgeving. 
 • De deelnemers leren op mindset en gedragsniveau het oplossingsgericht coachen door successen vanuit eigen praktijk in te brengen. Deelnemers leren aan de hand van ‘best practices’ en praktijksituaties die aandacht vragen, met de methodiek van “van Problems Island naar Solutions Islands” te herkennen als paradigma in denken en mindset. Deelnemers leren waarderende feedback in te zetten naar eigen doelgroep en onderling naar elkaar en naar zichzelf. Onder andere met behulp van positieve roddel en de zeven pijlers voor een lerende mindset. Deelnemers leren m.b.v. Constructive Ears, in de verhalen en het gedrag van (interne) klanten te beluisteren en te benoemen wat wel goed is gegaan, successen op te vragen bij de start van iedere afspraak met klant. Daarnaast leert de coach te vragen naar uitzonderingen: waar lukt het je wel? en deze krachtbronnen bij de klant te bekrachtigen (schatkist; zelfvertrouwen klant). Zie onze visie op (team)coachen (en de competenties van de coach): “coachen naar zelf-accepterend, zelfsturend, zelf-oplossend en zelflerend vermogen bij de klant.”. Vanuit de 4 axioma’s leert de (intern) (team)coach, coachende professional of leidinggevende om de (interne) klant te coachen op wat hij/zij wel wil, zodat deze zijn aandacht en energie hierop richt. Met behulp van de wondervraag, of de vraag naar volgende uitdaging, de vraag naar dromen en verdere ambities, leert hij/zij de ander te coachen vanuit kansen en mogelijkheden. Dus te kantelen van ‘wat niet kan of niet mogelijk is’ in de perceptie van de klant naar ‘wat wel gewenst is’. Met de oefening omdenken, leert de (intern) (team)coach, coachende professional of leidinggevende met een stappenplan de (interne) klant te coachen in omdenken naar wat wel gewenst is en naar wat hiertoe de eerste kleine stappen zijn (“little steps”). De coach leert met behulp van het acht stappen model de klant te coachen en dit tussentijds in zijn/haar eigen praktijk toe te passen en de ervaringen in de daarop volgende bijeenkomst in te brengen. Wij werken hier ook met het model van proactief leiderschap en de cirkel van acht. Tegenslagen en weerstand om te buigen naar eigen regie vanuit een  lerende mindset en door deze te accepteren in het hier-en-nu en vanuit eigen kompas bij te sturen naar  gewenste veranderingen doelen en gedrag te benoemen en in te zetten. Het 12 stappen plan voor teams en professionals om gewenste verandering tot en met behaalde (eerste) resultaten/successen werkt ondersteunend en verhelderend voor de deelnemers. denken in problemen en probleemanalyse causaal denkend naar het verleden wordt: de klant te coachen op vaardigheden om te leren van “fouten” en nieuw gewenst gedrag te oefenen, stap voor stap. En de klant te leren zichzelf hierop te complimenteren en supporters uit zijn omgeving te betrekken in gewenste verandering, door de gewenste verandering te benoemen. Zodat supporters ook bij tegenslag supporters zijn/blijven/worden op gewenste gedrag (veranderingen, doelen). De coach leert de klant en het team te oogsten indien leerresultaten behaald zijn. De deelnemers krijgen inzicht in de egoposities OVK-model TA, met toelichting op hoe te kantelen van drama- driehoek naar winnaarsdriehoek (zelfreflectie door coach en zijn/haar klant op welke rol hij/zij inzet naar de ander en hoe te leren de ander te coachen vanuit gelijkwaardigheid en eigen regie en vanuit eigen krachtbronnen), met een relatie naar de cirkel van acht en proactief leiderschap/(team)ondernemerschap vanuit eigen regie. De deelnemers krijgen ook als achtergrond het model van Senge, mindset, Trap af, Trap op en hoe dit in te zetten. Dit alles vertoont veel gelijkenissen met het acht stappen en 12 stappen model van oplossingsgericht coachen. Deelnemers leren ook de kracht van visualiseren van gewenste verandering, zie hierboven genoemde wondervraag, door associatieve en visualiserende interventies als coach in te zetten.
 • Deelnemers leren met het 10 stappen plan de klant te coachen vanuit een probleem (door te kantelen; omdenken) of “gewenste droom”/ambitie te werken, de klant wordt gecoacht op deze 10 stappen en leert ook zichzelf en zijn/haar omgeving te coachen vanuit dit 10 stappen model.
 • Deelnemers leren vanaf de eerste dag positieve en waarderende feedback in te zetten bij de klant op (mogelijk voor de klant verborgen) krachtbronnen. Deelnemers leren onderling feedback in te zetten. Deelnemers oefenen en zetten in de praktijk neer het geven en ontvangen van professionele en constructieve feedback. En deelnemers leren feedback vanuit Wish Hand neer te zetten bij klant. Deelnemers leren successen te benutten in gewenste veranderingsproces bij klant.  Deelnemers leren oplossingsgerichte intervisie in te zetten met behulp van de methode leerteams en diverse variaties hierop in kortere vorm.
 • Deelnemers brengen gedurende de gehele Masterclass ervaringen vanuit het werk in en kunnen casuïstiek inbrengen waarmee geoefend kan worden.
 • Coachen op zelf-oplossend, zelflerend en zelfsturend vermogen bij de deelnemers en bij de (interne) klant. Wij werken met real life situaties en vragen, dus casuïstiek van deelnemers met (interne) klanten wordt ook neergezet, waarbij een van de deelnemers de klant is en de ander (de inbrenger van de casuïstiek) de coach, of andersom: wat voor de deelnemer het meest leerzaam is.

Kosten, tijdsinvestering en certificering

De Masterclass/Intensive is op verschillende wijze in te zetten. Bij een In Company of Intensive is er de keuze uit een 1-daagse voor (MT) teambuilding (met twee follow-up sessies) en voor coaches/professionals en coachend leidinggevenden uit een zesdaagse Masterclass voor degenen die de basis Leergang Coaching gevolgd hebben en een tiendaagse Masterclass voor hen die nog niet de basis gevolgd hebben. De student ontvangt een syllabus en bestudeert literatuur, tijdens de bijeenkomsten heeft u mini colleges, daarnaast wordt er veel geoefend met diverse werkvormen, de deelnemers brengen praktijkervaringen in en leren hoe hier mee anders om te gaan met behulp van het acht stappen plan. Daarnaast benutten we voor teamontwikkeling onder andere als methodiek het reflecting team. Met een zesdaagse en een tiendaagse Masterclass werken de deelnemers aan verdere professionalisering en ontwikkeling van de (SL) competenties van leiderschap en van het coachend en persoonlijk leiderschap voor managers, professionals en (interne) coaches. Certificaat 16 PE-punten, 

De kosten per bijeenkomst (standaard acht bijeenkomsten en twee follow-up bijeenkomsten) zijn 380 euro excl. btw en excl. locatie en verblijfskosten (bij een Intensive individueel - combinatie coaching en training worden geen locatie en verblijfskosten)(kosten voor particulieren op aanvraag). Voor de certificering wordt aan de deelnemers gevraagd aan de certificeringseisen te voldoen. De Masterclass/Intensive Oplossingsgericht Coachend en Persoonlijk Leiderschap voor managers en professionals wordt afgesloten met een certificaat. De Masterclass wordt geëvalueerd op kwaliteit op basis van feedback.

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.