Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

ImageLeergang Coaching voor loopbaan en carrièrecoaches die in korte tijd achtergronden, theorie en definitie van coaching willen begrijpen en hanteren. In trainen van coachings vaardigheden en methoden. Inzicht in de eigen persoonlijke stijl, inbreng klantsituaties.

 • Faciliteren van zelfsturend leren en werken
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling van de loopbaancoach, HR manager en professional
 • Veranderende rol van HR manager en professional
 • Ervarend leren: leren door te doen, inzicht in leerstijlen
 • Coachingsgesprekken: veel oefenen en feedback integreren in dagelijkse praktijk
 • Kennismaking loopbaaninstrumenten (zoals Reflector 360 graden en Reflector Big Five)

Doelgroep

De doelgroep voor deze Leergang Coaching is de coachende (HR) manager en professional, coach en loopbaancoaches, die anderen begeleiden  in loopbaancoaching en verdere ontwikkeling van competenties en kwaliteiten en persoonlijk ondernemerschap in de loopbaan. Deze Leergang biedt een inspirerend leerklimaat, waarbij theorie en praktijk afwisselend ingezet worden.

NOBCO certificaat

nobcoDe Leergang Coaching (HR) managers, professionals en (interne) coaches is begin 2012 door NOBCO/EMCC (European Mentoring & Coaching Council) met het European Quality Award op Foundation-level gecertificeerd en hiermee afgestemd op de (inter)nationale kwaliteitseisen, competenties en gedragscodes van de coach. Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Evaluaties Leergang Loopbaancoaching

Een inspirerende Leergang waaruit mooie ontwikkelingen zijn voortgevloeid. Het meest leerzaam vond ik de dynamiek van de groep, er was ruimte en veiligheid om op bestaansniveau open en kwetsbaar te zijn.  Ik waardeer de combinatie van theorie en oefeningen en de inzichten in ons team op basis van de leerstijlen. 
(Manager Uitzendorganisatie)

HR Professional: "vanwege het feit dat wij als organisatie intern de employability van medewerkers nog meer aandacht willen geven, kwamen we bij de instrumenten van coaching en loopbaancoaching. Omdat ik ook zelf participeer in dit traject, zocht ik naar een training die aanluist bij mijn manier van werken en stijl van leren. De manier van werken van de trainer - learning by doing - en het werken met veel praktijkopdrachten, heeft mij geïnspireerd en enthousiast gemaakt voor deze Leergang Coaching. De trainer weet in erg korte tijd een veilige en vertrouwde leeromgeving te creëren; dit was bijzonder en fijn om te ervaren. De trainer/coach heeft ons de essentie van het coachen laten ontdekken door juist in te zoomen op onze eigen ontwikkeling middels persoonlijke aandacht en door veel te oefenen en feedback te ontvangen. De trainer/coach zijn openheid en empathie, deskundigheid en inspirerend leren vanuit je persoonlijke kracht op het lijf geschreven." (evaluatie maart 2010)

 

De begeleiding door de trainer heb ik als erg fijn, persoonlijk en betrokken ervaren. Zij was betrokken, kon inspringen op de leerbehoeften in de groep, kon dingen terughalen, oprecht luisteren ... in een woord super. De meest leerzame onderdelen waren voor mij het inzicht en werken met de modellen van Egan, het verschil in aanpak tussen directief en non-directief begeleiden en de daarbij behorende vaardigheden, de leerstijlen van Kolb en hoe de ontwikkelingslijnen bij mijn medewerkers te stimuleren, inzicht in de verschillende niveaus van coaching (IJsbergmodel). Erg nuttig en leerzaam!
(Manager Profit Organisatie)

Resultaten

Gewenste resultaten van deze Leergang zijn:

 • inzicht in de theorie en achtergronden van coaching en de context van de lerende organisatie
 • bewustzijn van de houdingsaspecten van de coach en het eigen profiel
 • het leren toepassen van de coachingsvaardigheden en integreren in de eigen persoonlijke stijl
 • kunnen afstemmen op de leervraag van de klant en gewenste verandering bij de klant
 • stimuleren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij klant
 • inzicht geven aan klant in loopbaan: verleden, heden, toekomst en keuzes maken
 • kennismaken met de verschillende loopbaaninstrumenten
 • reflectie op de eigen praktijk
 • inzicht in de eigen sterkten en zwakten en bijsturen op gewenste ontwikkeling
 • feedback kunnen geven en ontvangen en integreren in de praktijk
 • op de hoogte zijn van en kunnen handelen naar de beroeps- en gedragscodes voor de HRM professional.

Intakegesprek

In een intakegesprek worden de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers besproken en zoveel mogelijk geïntegreerd in het programma. Met deelnemers wordt ook aandacht besteed aan de condities voor deelname aan de Leergang Loopbaancoaching (selectie voor deelname).

Inhoud

Bij de Leergang Coaching komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Context, de lerende organisatie
 • Visie op coaching
 • Definities van coaching
 • Reflectie, bewustzijn en verantwoordelijkheid
 • Zelfsturing klant stimuleren, faciliteren van zelfsturend leren en werken
 • Eigenaarschap bij de klant
 • Houdingsaspecten van de coach
 • Directieve versus non-directieve vaardigheden: een spectrum
 • Coachingsvaardigheden van de loppbaancoach en HRM professional en manager
 • Fasering gedurende coaching en de verschillende vaardigheden
 • Contact en psychologisch contract
 • De verschillende interventieniveaus; inhoud, procedure en interactie
 • Bestaansniveau, een leerklimaat van vertrouwen en veiligheid
 • Ervarend leren: de persoonlijke leerstijl en gewenste ontwikkeling
 • Coachingsprofiel: je persoonlijk profiel en leerdoelen
 • Gelaagdheden in leren en coachen, Bateson
 • IJsbergmodel McClelland
 • Inzicht en reflectie op je persoonlijke stijl 
 • Keuze uit: waarden, visie en missie, kwaliteiten, energiebalans
 • GROW-model (Goals –> Reality –> Options –> Will)
 • Fasering in het coachingstraject: van intake tot (tussentijdse) evaluatie
 • Het coachingscontract en werkwijze
 • Kennismaking loopbaaninstrumenten (Big Five, loopbaanankers)
 • Inbreng casuistiek
 • De coachingsrelatie in het hier-en- nu, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid
 • Valkuilen van de loopbaancoach
 • De dramadriehoek
 • Veranderingsprocessen,  Lewin
 • Persoonlijk Ontwikkelings Plan
 • Reserve:  STAR-model
 • Rollen en competenties van de coach
 • Feedback coach
 • Ontspanningsmethoden en visualisaties

Methode

We maken bij deze Leergang gebruik van het zelfsturend leren en het ‘ervarend leren’: leren door te doen. We volgen hierbij de cyclus: ervaringen inbrengen, reflecteren op deze ervaringen en toepassen van nieuwe inzichten in de praktijk. Het GROW-model van Whitmore sluit hier op aan en is het kloppend hart van de Leergang. De kracht van deze Leergang is dat de deelnemers zelf aan het werk gezet worden met hun eigen ervaringen middels het Persoonlijk Ontwikkelings Plan, dus .....wat zij in hun werk met hun klant en medewerker doen, ondergaan zij in de rol van klant gedurende deze Leergang.

Syllabus Leergang Loopbaancoaching

De syllabus van de Leergang Loopbaancoaching is een soort handboek met historische en actuele literatuur, artikelen en publicaties over loopbaancoaching, achtergronden en context, visie en definities, principes en houding, vaardigheden en methoden. Er zijn ook veel voorbeelden opgenomen van coachingsgesprekken.  Er is ook een werkboek.

Werkwijze

Tijdens de Leergang worden mini-colleges over eerder genoemde thema’s afgewisseld met het oefenen in de praktijk aan de hand van leervragen van de deelnemers uit hun praktijk en tijdens hun eigen ontwikkeling gedurende de Leergang. We maken ook gebruik van associatieve en ontspanningsmethoden (Mindfulness).

Deelnemers bestuderen per blok de literatuur uit de syllabi Leergang Loopbaancoaching. Daarnaast sluit ieder aan het eind van het blok af met een persoonlijk en professioneel ontwikkelingsplan, waarmee zij of hij tussentijds aan het werk gaat. Deze ervaringen zijn de input voor het oefenen in de rol van klant in het coachingsgesprek van het daaropvolgende blok.

Maatwerk

Het programma van de Leergang Loopbaancoaching wordt zoveel mogelijk afgestemd op de leerdoelen van de individuele deelnemers.

Programma

De Leergang Loopbaancoaching bestaat uit zeven losse trainingsdagen/blokken. Het programma is verder uitgewerkt in de brochure en kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opvragen.

Blok I, dag 1 en 2  Visie, definitie, leerklimaat voor coaching

Programma-onderdelen dag 1 en 2, onder andere:

 • Context, de lerende organisatie
 • Lerende organisatie, strategie, structuur en cultuur
 • Visie op coaching
 • Definities van (loopbaan)coaching: een keuze
 • Oefenen coachend gesprek

Blok II, dag 2  Houding en vaardigheden van de loopbaancoach

Programma-onderdelen dag 2, onder andere:

 • Het spectrum van directief versus non-directief
 • Aandacht voor weerstand
 • Expert versus coach rol
 • Houding van de loopbaancoach
 • Coachingsvaardigheden
 • Zelfsturend vermogen bij klant, eigenaarschap
 • Persoonlijk profiel coachingsvaardigheden
 • Gewenste ontwikkelingslijn coachingsprofiel
 • Coachingsgesprekken, oefenen met vaardigheden en feedback loopbaancoach

Blok III, dag 3  Ervarend leren, zelf-sturend leren

Programma-onderdelen dag 3, onder andere:

 • Coaching: fasering, houding en vaardigheden
 • Kolb, leerstijlen, coachingscyclus
 • Inzicht in persoonlijke leerstijl en gewenste ontwikkeling
 • Inzicht in leerstijl van je klant, je medewerker en hoe te coachen?
 • Cyclus van zelfsturend leren tijdens coaching
 • Coachingsgesprekken, oefenen en feedback coach

Blok IV, dag 4  Cirkel van zelfsturend leren en het Grow-model

Programma-onderdelen dag 4, onder andere:

 • Verhoeven, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en bewustzijn
 • Circulair model van het coachingsproces Whitmore: het GROW-model
 • Verhoeven, tien principes van coaching
 • Coachingsgesprekken, oefenen en feedback

Blok V, dag 5  De persoonlijke stijl van de coach

Programma-onderdelen dag 5, onder andere:

 • De persoonlijkheid en gelaagdheden bij coaching, Bateson
 • Het IJsbergmodel van McClelland
 • Codes vanuit levens- en werkbiografie
 • Valkuilen Top Tien van de coach en je persoonlijke uitdaging
 • De persoonlijke stijl van de coach
 • Oefenen met coachingsvaardigheden, fasering en vaardigheden

Blok VI, dag 6  Fasering, methodieken en interventies

Programma-onderdelen dag 6, onder andere:

 • Inbreng casuïstiek, ervaringen uit de praktijk als loopbaancoach, HRM manager/professional
 • Observatieschema: fasering, houding en vaardigheden van de coach
 • Interventiestijlen en fasering tijdens het coachingstraject
 • Opnieuw: open vragen stellen

Blok VII, dag 7  Over veranderen en leren.

Gedragscodes en kwaliteit en professionele ontwikkeling van de coach     

Programma-onderdelen dag 7, onder andere:

 • Over veranderen en leren; Veranderingsprocessen
 • Competenties en Gedragscodes van de coach
 • Leren professionaliseren als coach
 • Reflectie leerproces
 • Feedback
 • Evaluatie Leergang Coaching

Follow-up dagdelen (twee keer een dagdeel)

 • Intervisie: casuïstiek uit de praktijk

Certificaat Leergang Loopbaancoaching

Deelnemers ontvangen een certificaat van de Leergang Coaching, op basis van een aantal condities afgestemd op de landelijke ontwikkelingen en gedragscodes en competenties van de coach.

Trainer/Coach

Drs. Astrid Anna Kuin, is senior coach en trainer met 20 jaar ervaring, ook als (interim)manager en HRM professional, in de profit en non-profit sector. Vanaf 1995 verzorgt zij de Leergang Coaching. Haar kracht zit in het begeleiden van teams en intervisie en leergroepen van managers en professionals. Zij is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie, organisatieontwikkeling. Zij heeft zich vervolgens bijgeschoold in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit.

Leergang Loopbaancoaching, in company en open inschrijving

Leergang Loopbaancoaching In Company

De Leergang Coaching wordt in-company vaak ingezet als een professionaliseringstraject voor managers en professionals in een veranderende organisatie in een veranderende markt. Gericht op een lerende marktgerichte innovatieve organisatie, klantgericht (intern en extern), waarbij aandacht besteed wordt aan een leer- en communicatiestructuur en cultuur, waarbij dialoog, verantwoordelijkheid en resultaatgericht werken in samenwerking (top-down en bottom-up) versterkt worden. Dit vraagt letterlijk ruimte, tijd en aandacht van het management en de professionals om zich te professionaliseren op deze gewenste managementstijl en interne communicatie en samenwerking. Persoonlijk leiderschap staat hierbij centraal. Het programma houdt rekening met het beschikbaar aantal dagdelen bij het management en het opleidingsbudget bij de desbetreffende organisatie

Leergang Loopbaancoaching Open Inschrijving en In Company

 

Intake gesprek

Er zijn intakegesprekken op afspraak.

Data

De Leergang Coaching bestaat uit zeven trainingsdagen en twee follow-up dagdelen. De leergang wordt gegeven op donderdag en vrijdag van 9.30 tot 17:00 uur

 • Startdatum Open Inschrijving: op aanvraag
 • Startdatum In Company: in overleg met klantorganisatie

De planning van de data gaat voor zover mogelijk in overleg met deelnemers. Deze Leergang kent een Open Inschrijving en de In Company variant. Voor referenties kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Locatie

Amsterdam-Centrum. Castricum aan zee. Locatie naar keuze klantorganisatie.

Kosten 

De trainingskosten van de Leergang  zijn  4950,- euro, exclusief btw, exclusief locatie- en verblijfskosten, inclusief de syllabus Leergang.

Kosten non-profit organisaties; op aanvraag

Particulier: op aanvraag

Meer informatie over de Leergang Loopbaancoaching? 

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook bellen: 0251-670026 of 06-46065362

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze Leergang Coaching naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.
De gehele Leergang Coaching wordt tussentijds en aan het einde van de Leergang geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze Leergang en binnen de professionale gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende Leergang  meegenomen.
De trainers volgen intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.

Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw. A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl  

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.