Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

stress verzuim

Persoonlijke (& Team) Coaching: coaching on the job, coachen op Work/Life Balance en volgende uitdaging, dromen en ambities, verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Pijlers bij werkgeluk: jouw reis in je levensloopbaan en hoe op gezonde wijze bij te sturen vanuit je innterlijk kompas? Drie kenmerken van bevlogenheid en van burn-out.  Inzet van coaching op vitaliteit en veerkracht bij teams/professionals, bij preventie en re-integratie ziekteverzuim, burn-out, kanker, (under)stress, depressies, verlies in je nabije omgeving, scheiding, conflicten in je omgeving. Hoe herken je op tijd de signalen bij (under)stress of spanning/ werkdruk en jouw automatische piloot bij stress/spanning en hoe deze patronen te doorbreken en op gezondere wijze bij te sturen. Wat geeft jouw energie en wat kost energie; inzicht in je persoonlijke stijl bij stress/spanning en gewenste ontwikkeling. Tools en tips passend bij wie jij bent, jouw (potentiële) krachtbronnen: jouw vragen en voorbeelden vanuit je praktijk (met feedback vanuit je omgeving) zijn leidend in de sessies. Zeer positieve effecten bij onze klanten, o.a. Top Drie Beste Werkgevers: ziekteverzuim naar 2%; en een effectief kortere doorlooptijd van de coaching bij re-integratie. Zie ook Loopbaancoaching/advies.

"Nobody can go back and start a new beginning,

but anyone can start today and make an new ending.". -  Maria Robinson

Inzicht in de drie kenmerken van bevlogenheid in jouw persoonlijk en werkleven. Vitaliteits- en energiethermometer en gewenste verandering. Wat vreet energie: onder andere conflicten op het werk, te hoge werklast, emotioneel zware gebeurtenissen, onduidelijke rol, te weinig feedback, weinig invloed op werkzaamheden, weinig inspraak in beslissingen, overbelasting door mantelzorg, verlies of scheiding in je nabije omgeving, ernstige (onduidelijke) ziekte, depressies.Wat geeft energie: onder andere steun van collega's, steun van leidinggevenden, duidelijkheid over rol, waardering krijgen en geven, vrijheid om zelf werk in te delen, afwisseling, inspraak, vertrouwen in de leiding, de kans om te leren en door te groeieen. Hoe kan je op een gezonde bij jou passende manier opladen? Wat geeft jou echt energie? Voor wat kom jij 's ochtends graag je bed uit? Aandacht voor jouw energiebalans, voeding, werk, privé, vrije tijd en zelfzorg, nachtrust en ontspanning, beweging etc. Jouw praktijkvragen en voorbeelden zijn leidend in de sessies, naast je ervaringen met oefeningen en opdrachten. We coachen je dusdanig dat je zelf the lead hebt op dit traject, en ondersteunen je middels diverse bij jou passende opdrachten en methoden je Work/Life Balance te bewaken vanuit eigen regie en eigenaarschap. Aandacht voor de vier pijlers van werkgeluk, zingeving/hoger doel, betrokkenheid, veerkracht en zelfcompassie/vriendelijkheid (PERK-model). PERK: Purpose, engagement and intrinsic motivation, resilience, kindness/compassion and autonomy, Daar waar nodig benutten we jouw netwerk om gewenste veranderingen en gedrag te verankeren en te ondersteunen. "To embrace changes", vanuit een lerende mindset, wat is jouw volgende uitdaging of hoe heb je te leren van crises in je leven, in je omgeving? Aandacht voor life-events, ambities en successen in je levens-, leer- en werkbiografie (levens/loopbaan). Jezelf vanuit een lerende mindset te trainen in zelfreflectie en zelf-vertrouwen, zie ook onze coaching en training Mindfulness en Zelfcompassie. De coaching wordt (indien gewenst in samenspraak met betrokken partijen) ingezet op de gewenste verandering, doelen en gedrag. Zie ook Loopbaancoaching/advies van Coaching in Organisaties.

Als coach ten teamcoach (mediation) zijn wij namens Coaching in Organisaties de afgelopen 12 jaar ingezet voor professionals, leidinggevenden en teams van zowel profit als non-profit organisaties. Voor Aon Hewitt en het Rode Kruis ben ik als coach en teamcoach inzetbaar in een groot deel van  Nederland en reizen we naar de klant indien gewenst. Daarnaast coachen wij klanten en teams hier aan zee en in onze praktijkruimte tegenover het Intercitystation Castricum. Coachen onder andere vanuit oplossingsgericht coachen en proactief en persoonlijk leiderschap (eigen regie) en vanuit het huis van werkvermogen aan duurzame inzetbaarheid, preventie ziekteverzuim. Wat zijn de knipperlichten vanuit de context, de organiatie en het team? Wij benutten passende tools vanuit Transactionele Analyse, Focussen bij stress/spanning, Compassie en Mindfulnesstraining, diverse associatieve kaarten, systemisch luisteren, tafelopstellingen, Voice Dialogue en RET (diverse stemmen in jezelf, zoals de innerlijke criticus of perfectionist herkennen en weten bij te sturen). Wij coachen van negative talk bij spanning en stress naar positive talk, dat wat jou energie geeft. Wij coachen je op je ambities, dromen en krachtbronnen. Wij benutten hiertoe ook feedback vanuit je omgeving. Ieder doorloopt zijn/haar eigen verandering met gewenste resultaten in mindset en gedrag. Je leert hierbij je eigen signalen en patronen op tijd te signaleren, moment van ontspanning structureel in te bouwen, grenzen te stellen en hulp te vragen en te ontvangen. Iedere klant benoemt in de eerste afspraak gewenste verandering en ontvant een eigen plan van aanpak (indien gewenst in overleg met betrokken partijen). Wij werken vanuit de gedragscode van de coach, vertrouwen en veiligheid en eigen regie bij de klant. de coach is een gids, die je tijdelijk vergezeld op je journey, deze fase van verandering in je loopbaan en leven.  

Daar waar gewenst werken en coachen wij vanuit het Huis van werkvermogen: voorkomen of herstellen van knelpunten op de 'normen en waarden' verdieping: als organisatie het werkplezier, intrinsieke motivatie, eigenaarschap en professionele zelfreflectie, open en veilig leerklimaat als team, bekrachtigen. Erkenning en zelfsturing op vitaliteit, oplossingsgericht coachen en werken, omdenken vanuit talenten en mogelijkheden. Elkaar en als leidinggevenden coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag. Successen vieren, lerende mindset, supporters. De 'competenties'-verdieping: elkaar en als leidinggevende coachen op competenties en leer- en ontplooiingsmogelijkheden onderzoeken en inzetten. Het (h)erkennen van sterktes en inzetten op verdere gewenste professionele ontwikkelingslijn (vier axioma's). Elkaar en je laten coachen zodat persoonlijke kennis en vaardigheden duurzaam ontwikkeld worden. De 'gezondheids-verdieping: Jezelf en als leidinggevende je medewerkers coachen op vitaliteit en gezondheid, de gezondheid verdieping. Op peil houden van werkvermogen: veiligheidsregels en kaders in de organisatie (en werkdruk); gezonde levensstijl; voldoende tijd voor rust en ontspanning (vita-pizza); een goede work/life balance. Wij coachen jou op vitaliteit en een evenwichtige Work/Life Balance en Mindfulness bij stress/hoge werkdruk. Je krijgt inzicht in je persoonlijke en professionele stijl en leert signalen van mogelijke burn-out te herkennen. Je onderscheidt je eigen gewoontepatronen bij (te hoge) werkdruk en stress en hoe je deze kunt bijsturen. Nadrukkelijk coachen wij met het vizier op een toekomstperspectief met een evenwichtige Work/Life Balance. We staan stil bij de drie kenmerken van (dreigende) burn-out en de drie kenmerken bevlogenheid en de rol van leidinggevenden. Wat vreet energie en wat geeft energie op diverse niveaus in het huis van werkvermogen? Zie ook onze Masterclass Persoonsgerichte Coaching bij stress/werkdruk voor coaches en leidinggevenden in het onderwijs. U kunt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onze flyer Vitaliteitsprogramma en duurzame inzetbaarheid - Coaching on the job opvragen.

Stress kun je het beste vergelijken met een boog. De spanning in de boog geeft een pijl de energie om zijn doel te bereiken. Zonder stress in de boog komt de pijl nergens. Als men de boog echter te hard en te lang aanspant, dan verliest deze zijn veerkracht en breekt uiteindelijk in tweeën. Bij negatieve langdurende stress is er verminderde aandacht en concentratie en fysieke signalen, vermoeibaarheid en verminderde immuniteit. Het goed hanteren van stresssituaties kan een fantastisch gevoel geven op het moment zelf en ook als we later van het resultaat genieten.

Onze coaches en trainers worden ingezet op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, op preventie ziekteverzuim en burn-out en bij re-integratie. Dit onder andere bij ISOB, Fedra, Rode Kruis (hoofdkantoor en landelijk), De Kolom Amsterdam, ROC TOP, Hogeschool Rotterdam, UVA/VU, Stichting Talent, Regionale Politie Amsterdam - Amstelland, St. Jozefoord, en via Aon Hewitt Corporate Wellness bij diverse (MKB)bedrijven en non-profit organisaties in geheel Nederland. 

 

Feedback klanten/Referenties

  • “Tijdens de coaching geleerd om teveel stress te vermijden: plannen, strategisch werken, kwetsbaarheid tonen, zorgen voor ontspanning, hulp vragen, denken in oplossingen in plaats van problemen, tijd nemen.”.
  • Feedback van een klant, schoolleider: "Ik heb meer inzicht gekregen in stressfactoren, wat levert te veel spanning op en waar voel ik me nog comfortabel bij (of eventueel als gezonde spanning). Ik heb geleerd hoe ik door zelf anders om te gaan met situaties en door er anders over te gaan denken, zelf ook invloed kan uitoefenen op de ervaring van stress. Een belangrijke factor hierbij was dat ik vrijwel altijd de lat te hoog leg voor mezelf, perfectionistisch ben en niet wil falen. Door de gedachten die hiermee gepaard gaan ..." 
  • “Meer duidelijkheid over mijn mogelijkheden en wensen wat betreft carrière ontwikkeling, ik ben echt even stil gaan staan bij wat ik echt belangrijk vind en waar ik me goed bij voel.”
  • “Een moment van rust en zelfreflectie over onzekerheid en functioneren in een nieuwe baan in een onrustige periode in mijn leven. En een mogelijkheid om me eerlijk te kunnen uitspreken over mijn werk in relatie tot mijn persoonlijke leven en gezondheid. Iemand die met mij meekijkt over hoe ik het (ook) kan zien, kan aanpakken.”
  • “Astrid heeft me laten zien dat datgene wat ik tot nu toe gepresteerd heb iets is om trots op te zijn. Ze heeft me geholpen lastige gesprekken voor te bereiden en te analyseren wat ik uit die gesprekken wil halen. Ik weet ook waar ik nog aan moet werken.”
  • “Ik heb meer vertrouwen in mijn eigen kracht en functioneren. Niet teveel bezig met wat collega’s denken of vinden, maar geloof in mezelf en doen wat ik graag wil doen of zeggen.”
  • “Astrid Anna geeft je een gevoel van vertrouwen en de ruimte om je open te stellen en te reflecteren. Ze houdt je een spiegel voor en doet dat met leuke opdrachtjes, vragen en kaarten.”
  • “Ik ben heel blij met Astrid als coach. Heb echt heel veel aan haar gehad. Door haar steun voelde het ineens of ik er niet meer alleen voor stond.”

Wij zijn als coaches de afgelopen acht jaar ingezet op preventief verzuim, re-integratie bij onder andere ISOB, FEDRA, de Heldringschool Amsterdam (Stichting de Kolom), Stichting Talent, Aon Corporate Wellness, Hogeschool Rotterdam, ROC TOP en het Rode Kruis het hoofdkantoor en landelijk. Wij coachen hierbij leidinggevenden, professionals, teams en organisaties onder andere vanuit het oplossingsgericht coachen en werken, het huis van werkvermogen, zelfsturende/zelforganiserende teams, professioneel kapitaal. Mindfulness bij stress/werkdruk.

Intakegesprek

Na een intakegesprek met de klant volgt een specifiek plan van aanpak (en indien nodig in samenspraak met betrokken partijen, zoals de bedrijfsarts, de casemanager, de leidinggevende). In overleg met de contactpersoon van de organisatie en daar waar nodig afgestemd op het advies van de bedrijfsarts, wordt het aantal sessies en plan van aanpak vastgelegd in een contract. Met de klant coachen we vanuit een psychologisch contract, commitment en zelfsturing van de klant in dit coachingstraject. Na het intakegesprek worden de aandachtspunten voor de klant en de gewenste resultaten vastgelegd in het psychologisch contract (vertrouwelijk, zie gedragcode coach). De klant werkt gedurende het coachingstraject aan gewenste verandering, doelen en gedrag middels (eigen) huiswerkopdrachten en oefeningen afgestemd op de klant. 

Werkwijze

surfer coach

   • Intake met klant en opdrachtgever
   • Plan van Aanpak; tussentijdse en eindevaluatie
   • Logboek en werkboek met hand-outs en oefeningen voor de klant
   • Eventueel aantal follow-up sessies om de bereikte resultaten klant te borgen. 

Coachings- of opleidingsbudget 2019 

In overleg met de klant (en opdrachtgever) wordt op basis van een intakegesprek met betrokkene(n) een maatwerk traject en offerte aangeboden. U kunt individueel of met uw team en/of leidinggevenden tools uit de diverse Masterclasses trainen en inzetten op gewenste veranderingen, doelen en gedrag in uw praktijk. Maatwerk (team)training/coaching waarbij uw ervaringen en gewenste resultaten leidend zijn. Leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) kunnen individueel, met een team of met de school een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2019-2020 of de komende twee schooljaren, dus 2019-2020 en 2020-2021 en een maatwerkprogramma samenstellen. Deze aanvraag kan uiterlijk 1 maart 2019, zie hiertoe de website van de Gemeente Amsterdam. Lees hier hoe u subsidie kunt aanvragen.

aakuin nobco emcc2

 

Evaluaties klanten over (team) coaching - Wat levert het op?

Kun je een omschrijving geven wat de coaching je heeft opgeleverd?

Klant 1: Meer duidelijkheid over mijn mogelijkheden en wensen wat betreft carriere ontwikkeling, ik ben echt even stil gaan staan bij wat ik echt belangrijk vind en waar ik me goed bij voel. 

Klant 2: Het heeft me geholpen om weer goed naar mijn gevoel te luisteren. En om weer goed na te denken over wat echt goed voor me is.

Klant 3: Een moment van rust en zelfreflectie over onzekerheid en functioneren in een nieuwe baan in een onrustige periode in mijn leven. En een mogelijkheid om me eerlijk te kunnen uitspreken over mijn werk in relatie tot mijn persoonlijke leven en gezondheid. Iemand die met mij meekijkt over hoe ik het (ook) kan zien, kan aanpakken.

Klant 4: Meer inzicht in de keuzes die ik maak, meer nadenken over de afwegingen die daarbij een rol spelen. Ook meer inzicht in mezelf, waarbij het prettig was dat niet alleen de werksituatie werd besproken, maar ook mijn privéleven. Die hebben toch invloed op elkaar. Goed om zaken in een bepaald perspectief te zetten.

Klant 5: -       Overzicht  -       Rust  -       Inzicht in werkwijze

Klant 6: Astrid heeft me geholpen om van een afstand naar mijn team te kijken en beter aan te sluiten bij de individuele behoeften van de medewerkers. Ze heeft me ook laten zien dat datgene wat ik tot nu toe gepresteerd heb iets is om trots op te zijn. Ze heeft me geholpen lastige gesprekken voor te bereiden en te analyseren wat ik uit die gesprekken wil halen. Ik weet ook waar ik nog aan moet werken.

Klant 7: Beter balans in werk en privé. Ook het maken van de juiste keuzes op basis van eigen competenties en wensen en mogelijkheden

Hoe werkt de coaching door in je dagelijks leven:

Klant 1: Meer vertrouwen in mijn eigen kracht en functioneren. Niet teveel bezig met wat collega’s denken of vinden, maar geloof in mezelf en doen wat ik graag wil doen of zeggen.

Klant 2: Het heeft voor weer voor wat lucht en beweging gezorgd. Ik kijk weer wat bewuster naar wat ik doe en waarom ik dat doe. Dat heeft mij weer wat meer rust en meer energie gegeven. Hoewel ik toch ook merk dat ik daar nog steeds heel voorzichtig mee moet zijn.

Klant 3: Op het moment dat ik Astrid Anna benaderde had ik totaal geen overzicht meer van de vele werkzaamheden die er lagen te wachten. Ik kreeg last van paniek gevoelens en sliep slecht.

Nu gaat het een stuk beter. Ik ben er nog niet, maar heb zeker het gevoel weer overzicht te hebben en heb bijna geen last meer van paniek vanwege de vele klussen die liggen te wachten. Moet nog wel werken aan mijn manier van werken door een goede planning te maken en deze ook te volgen.

Klant 4: Ik ben heel tevreden over het coachingstraject. Ik heb ook veel steun ervaren voor mijn aanpak en heb ook een beter beeld van waar ik vandaan kom en waar ik naar toe wil met mijn team en de afdeling.

In je eigen bewoordingen hoe tevreden je bent over je coachingstraject?

Klant 1: Erg tevreden. Ik begon zonder verwachtingen, maar heb er echt wat uitgehaald in die drie sessies. Astrid Anna geeft je een gevoel van vertrouwen en de ruimte om je open te stellen en te reflecteren. Ze houdt je een spiegel voor en doet dat met leuke opdrachtjes, vragen en kaarten. Deze manier spreekt me aan.    

Klant 2: Ik vond het fijn. Ook om vooraf ‘gedwongen’ te worden om terug en vooruit te kijken. Actief met mijn eigen gevoel en ontwikkeling bezig te zijn. Zeer tevreden ben ik dus.

Klant 3: Ik was heel erg tevreden. Ik vond het prettig om met Astrid Anna te praten, er was een klik. En ik vind het bijzonder dat onze organisatie haar personeel deze coaching aanbiedt.

Klant 4: Over het coachingstraject ben ik heel tevreden. Astrid Anna nam de tijd, stelde je op je gemak en had ook het gevoel dat je alles aan de orde kon brengen. Door het stellen van bepaalde vragen en/of oefeningen krijg je meer inzicht.

Klant 5: Ik ben heel blij met Astrid als coach. Heb echt heel veel aan haar gehad. Door haar steun voelde het ineens of ik er niet meer alleen voor stond.

Zou je deze coach bij andere collega’s aanbevelen?

Klant 1: Ja. Ik vind Astrid Anna erg professioneel, open, hartelijk, ze luistert goed en stelt ook vragen die je aanzetten tot dieper denken. Daarnaast is haar praktijkruimte fijn en is haar agenda flexibel.

Klant 2: Ja zeker!  Deze coach zou ik zeker bij collega’s aanbevelen, aangezien ik tevreden ben over het traject!

Klant 3: Ik zou deze coach zeker aanbevelen. Ik heb heel erg bewust gekozen voor Astrid Anna Kuin naar aanleiding van haar profiel of deze bij mij zou kunnen passen, om mij te kunnen coachen op basis van kennis kunde en vaardigheden.

surfer coach

 

U kunt deze coaching ook als Intensive inzetten: u neemt dan een aantal aaneengesloten dagen coaching en verblijft hier in de buurt in een van de accomodaties. U boekt per dag een sessie, afwisselend aan zee en in de praktijkruimte Mient Castricum. De praktijk leert dat u met het creëren van uw eigen ruimte en tijd, steviger in uw schoenen staat (fokus; keuzes vanuit uw eigen kompas en gewenste koers/snelheid). Wij trainen dan ook met elkaar vanuit de Compassie en Mindfulnesstraining om structureel rust en ademruimte in te bouwen. 

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.