Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

Terugblik op de praktijk van coachen januari 2017: leermomenten van klanten en teams

Coaching met klanten en teams - Week 1 in 2017: Deadlines; omgaan met teleurstellingen of mogelijke tegenvallers; en benoemen wat goed gegaan is; lerende mindset: wat kan beter, anders met inzet van je eigen talenten en in gesprek met elkaar vanuit professionele en opbouwende feedback om je resultaten en werkplezier te verhogen. In deze eerste week van 2017 weer bijzondere en leerzame ontmoetingen met klanten en teams met als leeropbrengst het inzetten van en je denker en je intuïtie (“en/en” in plaats van “of/of”; “omdenken”) en dit te benutten in je leerroute naar gewenste veranderingen, naar voor jou en het team haalbare en concrete doelen voorjaar 2017. Dat wat e positieve aandacht geeft groeit en ontwikkelt zich. Drie voorbeelden van coaching van klanten en teams …

Positief coachen, werken en Leiderschap: Week 3 Vitamine C - Complimentenweek

Week 3 – 2017 - Vitamine C - Complimentenweek: Neem vandaag en deze week eens bewust de tijd de ander oprecht te complimenteren, wat waardeer je? Benoem deze week ook dagelijks aan het einde van de dag drie complimenten voor jezelf, waar ligt jouw kracht en energie? Wat zijn voor jou de kleine groei(leer)briljantjes van deze dag? Kleine successen? Neem deze week dagelijks deze Vitamine C. - Vitamine C - Complimenten: Denk eens terug aan een compliment dat je in het recente verleden hebt gegeven:

ü  Welk verschil maakte dat compliment op de ander?

ü  Welk verschil maakte dat op jullie relatie?

Vitamine C: Complimenten geven, in gang zetten van een toekomstgerichte beweging (positieve spiraal) met de ander, zowel je interne klant (professionals, teams) als ook je externe klant:

ü  Vergroten de hoop op verandering

ü  Doen onze creativiteit toenemen

ü  Doen ons gevoel van competentie groeien

ü  En bewegen ons tot actie.

Positief en progressiegericht coachen, werken en leiderschap: Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Leiderschap voor professionals, teams en managers. Start februari, maart en april 2017. Ook te relateren aan teambuilding. De weg naar het doel begint altijd met de eerste stap!

Klant 1 - Coaching in week 1

Het is week 1 in het nieuwe jaar, de klant die ik spreek heeft goed aan zijn ontspanning en nachtrust kunnen werken in zijn vrije weken. Maar met de start van werkweek 1 zit de onrust, spanning er weer behoorlijk in; hij heeft vannacht wederom niet goed kunnen slapen. We starten met een korte ontspanningsoefening; naast actief sporten als ontspanning helpt ook deze oefening om afstand te nemen en vanuit helicopterview benoemt hij feilloos wat hij anders heeft te doen. We focussen op de gewenste verandering en hiermee samenhangende doelen van de klant. Schuld, oordeel over wat volgens hem niet goed is, verschuift naar positieve leerpunten, en reeds ingezette andere ervaringen met ander gedrag, wat hij dat tot zijn eigen verbazing al heeft ingezet in de maand december. Ik zie meer ontspanning in zijn gezicht, warmte en openheid: precies op het moment als hij vertelt dat hij in gesprek gegaan is met een van zijn teamgenoten en de positieve uitkomst hiervan voor de teamgenoot en voor het team als ook voor hemzelf. We richten ons wederom op de gewenste doelen met deze coaching en hoe hierop te focussen, in te zetten wat hij gaandeweg in zijn leven steeds minder is gaan inzetten als overlevingsmechanisme. Het valt me ook bij deze klant op, hoe sterk de denker, ik zeg vaak het “hoofd-kantoor” (de denker; de innerlijke criticus met vooral een “oordeel over zichzelf”) oververtegenwoordigd is. En hoe hij gaandeweg de verbinding met zijn intuïtie heeft verloren, terwijl zijn intuïtie zo krachtig en sprekend is; en daar nu weer verbinding mee maakt, het innerlijk weten is er … door dit te bekrachtigen door de klant vanuit praktijkvoorbeelden, zie ik bij ons afscheid dat hij dit meer gaat inzetten, als belofte voor zichzelf, als iets wat NU moet, zoals hij zelf zegt, om de negatieve spiraal te doorbreken. Het gaat om “en/en” dus en de kracht van je denken in te zetten en je intuïtieve vermogens in het contact met anderen – je team, je klanten, je vrienden, de mensen waarmee je sport – vanuit een groei-mindset en positieve leerroute: hoe te leren van obstakels die je tegenkomt, en stel dat je zelf de sleutel tot verandering bent: wat ga jij morgen en vandaag anders doen, om te oogsten in 2017 wat zo nabij is, zo passend is voor je eigen ontwikkeling en die van de mensen om je heen. Zoals een goede vriendin van mij zei toen zij sprak over haar persoonlijke groei in haar leven ten gevolge van uitersten en complexe tegenslagen van de afgelopen maanden: het leven is improviseren, afstemmen op de ander en jezelf, interactief, afstemmen, communiceren, in gesprek, onderzoekend en positief bekrachtigen van wat is, je eigen groei en ontwikkeling te dirigeren en anderen te laten mee genieten van levenskracht en wijsheid, van ontspanning en de vruchten plukken, zaaien en oogsten, winter en lente, zolang je hierover met elkaar in dialoog bent, is er groei, is er sprake van leren, dat wat je aandacht geeft groeit, door positief te coachen op gewenste doelen kunnen kleine successen en stapjes richting succes en positieve resultaten zich verder ontwikkelen. Hoe wil jij je gewenste verandering verder vormgeven dit voorjaar 2017? En wie is jouw sparringpartner?

Klant 2 Coaching in week 1

We hebben een dag van te voren contact: ze is druk, erg druk en heeft slecht geslapen deze week. Na de ontspanning en welverdiende en felbegeerde nachtrust van de afgelopen vakantie, voelt ze zich onder druk staan: deadlines, projecten; veel werkoverleg. Wat geeft energie? “Past deze functie bij mij?”. Terwijl onze start was te coachen bij stress/werkdruk, en dit gaandeweg meer rust, ontspanning en nachtrust opleverde, dient de volgende ontwikkelingsvraag zich aan. Het is alsof ik bij een hardloopwedstrijd zit: de klant stelt zichzelf en haar teamgenoten behoorlijke hoge doelen, waarbij het proces van verandering en met elkaar in gesprek gaan over oplossingen lijkt overgeslagen. Ook dit proces van verandering en jezelf en je teamgenoten verbeteren, met elkaar op andere en professionele wijze vanuit het concept van verbetering en vanuit dialoog, vraagt simpelweg ook tijd en betaalt zich daarna vanzelf terug in betere kwaliteit. Het eindresultaat met bijbehorende deadline kan alleen gehaald worden juist door de verbindende kwaliteiten van haar en met elkaar te bespreken hoe te prioriteren en met een kwalitatief goed gezamenlijk eindresultaat te komen. Gaande het gesprek benoemt zij haar kwaliteiten en reeds bereikte successen van dit afgelopen half jaar, er komt wat rust en tegelijkertijd overzicht. Vanuit een helicopterview kan zij vragen benoemen en beantwoorden. Dat naast het geven en haar zelfstandigheid en zelfredzaamheid het ook voor haar belangrijk is te vragen, te sparren met haar manager en teamgenoten. Ik zie ontspanning, verzachting in haar gelaat. Zij zegt hierover komende week in gesprek te gaan met haar manager, om haar onzekerheid die deels met de organisatie en deels met zichzelf te maken heeft bespreekbaar te maken. Om datgene wat bijstelling vraagt met elkaar vanuit diverse scenario’s te bespreken. Zij geeft aan dat de organisatie ook qua cultuur meer resultaatgericht mag werken, visie en resultaten explicieter en met elkaar benoemen. Elkaar professioneel feedback te geven, waardoor de inhoud en kwaliteit sterk verbeterd kunnen worden. Krachtig altijd voor een organisatie, de medewerkers die redelijk kort in dienst zijn en met een nog frisse blik weten te benoemen wat hen opvalt, wat er nodig is, de dialoog aangaan, de verandering of datgene wat zij missen weten te benoemen. We nemen afscheid bij de deur en ik weet zo voortvarend als zij is, dat dit opgepakt gaat worden. Dit is een van de redenen waarom zij daar immers is aangenomen, om een frisse wind, om haar verbindende en communicatieve kwaliteiten, iemand die zegt waar het op staat. Het enige wat zij nodig heeft is erkenning en gehoord worden, eerst hier bij de coach, en dan dus ook vooral zich zelf te beluisteren en te waarderen. Later op een plek binnen de organisatie, ik zie haar met kracht vertrekken. We hebben keurig op tijd afgerond, de coaching is rond. Het proces van leren vanuit een positieve en waarderende en lerende mindset is in werking gezet. Haar ‘innerlijke criticus‘ die de lat hoog legt, heeft ‘een maatje’ gekregen, die waarderend juist ook naar haar zelf werkt door ook te benoemen waar zij zelf op positieve wijze toe heeft bijgedragen dit eerste kwartaal bij deze nieuwe werkgever.

Klant 3 Week 1 Teamcoaching aan zee

We werken met elkaar aan zee en benutten ook de forse strandwandeling langs zee en oefeningen aan zee. Het team heeft behoorlijk en complexe ervaringen achter de rug in 2017. Tijd om met elkaar de balans op te maken, te bespreken wat zij geleerd hebben met en zonder elkaar, en hoe zij dit jaar juist met elkaar vanuit steun en support, zo ook van de manager, “overleefd” hebben. Ze zijn ook krachtiger geworden door deze leerervaringen, juist ook door ze nu met elkaar te delen. Er is weer voorzichtige groei vanuit de markt, vooruitblik op hoe te leren van 2016 en te benoemen wat de kracht van het team is en waarin zij elkaar nodig hebben, benoemen wat geraakt is, en ook wat de verbeterpunten voor komend jaar zijn. Maar vooral verbinding te maken en tijd en ruimte met elkaar, omdat ieder dagelijks zijn/haar eigen winkel runt als professional. Het weer is stormachtig, einde van de dag breekt de zon door. Er is ontspanning, er is gezegd wat gezegd moet worden, ik zie verbinding, plezier en vertrouwen. Dit is de kracht van dit team en van de manager, elkaar te steunen en zelfs expliciet een dagdeel met elkaar in te bouwen, om de onderlinge relaties te versterken. Het team kan vanuit kracht maar vooral ook plezier verder. De basis is gelegd om elkaar eerder op te zoeken, om hulp te vragen daar waar nodig, elkaars expertise te benutten. TEAM: Together (T) Each (E) Achieves (A) More (M), is niet voor niks de kracht van dit TEAM.

Het valt me op hoe helend en trefzeker het oplossingsgericht coachen en trainen met teams, managers en professionals werkt. En hoe eenvoudig! Back tot he basics zoals: coaching aan zee – afstand nemen – reflecteren en bewuste keuzes maken – persoonlijk leiderschap en professionele feedback – leren en erkennen van tegenslagen, teleurstellingen - waarderen van wat goed gaat en verder inzetten in de gewenste verandering en doelen voor coaching – belichten wat goed gaat, aandacht voor successen – bekrachtigen van wat goed gaat – positieve doelen en positieve relaties benoemen en inzetten. Elkaar coachen vanuit verbinding, waardering en met elkaar willen leren en als team en zelfstandig vanuit autonomie en vertrouwen de kwaliteit en resultaten te blijven verbeteren afgestemd op de klant, op de ontwikkelingen in de markt.

Samenvattend: leermomenten en reflecties van de coach in contact met diverse klanten en teams: Week 1 in 2017, we pakken het coachen met bestaande klanten weer op. In gesprek met klanten valt me op, hoe hoog de werkdruk weer is deze week, met deadlines, projecten, gewenste resultaten, winst, kwaliteit. De klanten die ik deze week zie en coach, hebben afgelopen maand kunnen werken aan meer ontspanning in werk en in vrije tijd. Maar zodra we in gesprek zijn en ik naar de doelen voor deze coaching sessie vraag, beluister ik ook in hen de “innerlijke criticus”, de denker (de linker hersenhelft) die sterk is in de analytische kant van het werk. Ik vraag naar wat er goed, beter gegaan is afgelopen weken en maand, en opvallend hoe veel er bereikt is. Juist door ook hier waarderend bij stil te staan beseft de klant dat er wel degelijk al verandering en resultaat is. Mooi om bij stil te staan, te oogsten en mee te nemen in verdere gewenste verandering, zowel voor de klant zelf als ook voor zijn collega’s en teamgenoten. Een andere klant merkt na de oefening tussenbalans op dat zij al heel wat bereikt heeft en de ingeslagen weg juist met deze kwaliteiten verder kan bewandelen, samen en ook vanuit eigen leiderschap. Ik zie gaandeweg tijdens de gesprekken juist ontspanning en “zin in” ontstaan, door stil te staan bij de eigen kracht en hoe deze juist verder te benutten en in te zetten. Door met de klant vanuit een helicopterview stil te staan bij de belangrijke vragen en vanuit verstilling (en vaak met behulp van out-of-the-box denken en associëren) de verschillende alternatieve oplossingen te inventariseren. Vanuit deze intuïtieve kant is er wel degelijk een innerlijk weten, een innerlijk kompas, de klant weet eigenlijk heel goed hoe te navigeren. Ik noem dit het associatieve vermogen, de rechterhersenhelft, die juist het groter geheel ziet (de synthese; de context). Coachen is simpelweg even wat afstand nemen, tijd te nemen te reflecteren, en je niet te laten verleiden door de waan van elke dag. Om even niet vanuit je automatische piloot door te denderen. Bewuste keuzes te maken en leiderschap te tonen, meer passend en mogelijk nieuw gedrag in te zetten. Je kwetsbaarheid te tonen daar waar het veilig is, je onzekerheid bespreekbaar te maken met je collega’s, manager. De dialoog met de ander aan te gaan vanuit een lerende mindset, kwaliteit te verbeteren, door gezamenlijk te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en dit met elkaar en zelf op te pakken. Ben benieuwd wat voor jou als lezer komende weken en maanden - dit voorjaar 2017 - belangrijk is. Wat jouw focus en koers is? En hoe bouw je reflectietijd in, hoe bouw je ontspanningsmomenten en pauzes in, deze zijn bijzonder effectief, juist door even afstand te nemen, valt het op zijn plek. En werk je veel meer vanuit flow en werk plezier, hetgeen zoveel meer efficiënter kan zijn en naar een goede kwaliteit smaakt. Wij wensen jou en je team een goede vaart dit voorjaar!

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.