Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

Coaching in Organisaties - Teambuilding (bouwstenen lerende organisatie)

De huidige organisatieontwikkelingen vragen van de bestuurder, directie en professionals een leiderschapsstijl om vanuit verbinding en vertrouwen het zelfsturend en oplossend vermogen bij de medewerkers te faciliteren naar steeds meer oplossingsgericht werken en zelfsturend en resultaatgericht te werken. Oplossingsgericht werken gaat er vanuit dat de (interne) klant de expertise heeft zelf zijn/haar oplossingen in te zetten. De manager faciliteert de interne klant (lees medewerkers en professionals) daarbij. De professional faciliteert de klant daar waar mogelijk in het primaire proces en zelfsturing.

De hiermee gepaard gaande organisatieveranderingen en teamontwikkelingen naar steeds meer zelfsturende, zelflerende en zelfoplossende professionals vragen om een andere stijl van begeleiden, van sturen naar loslaten, van controle naar vertrouwen.  Dit vraagt van de bestuurder, manager als ook van de medewerker andere communicatie, meer coachende vaardigheden, gericht op het begeleiden van processen van zelfsturing binnen en buiten de organisatie uitgaande van eigen kracht en talent bij medewerkers en doelgroep. 

Coaching in Organisaties biedt met haar partners, Evert Hulleman, Astrid Anna Kuin en Ineke Pet, senior coaches en managers/professionals, In Company Workshops en Masterclasses aan. Astrid Anna Kuin heeft zich de laatste vier jaar bijgeschoold en gespecialiseerd in oplossingsgericht werken en oplossingsgericht coachen en persoonlijk leiderschap voor professionals, teamleiders, managers en teams. 

Studiebelasting en doorlooptijd - Tijdsinvestering en certificering

Deze Masterclass vraagt (uitgaande van HBO of WO niveau student of soortgelijk werk- en denkniveau; en/of de basis Leergang Coaching en Coachend Leiderschap) student 10 bijeenkomsten. De Masterclass/Intensive vraagt van de student naast verplichte aanwezigheid, bestudering van de literatuur uit de syllabus; toepassen oefeningen uit het werkboek (Hand-outs per trainingsbijeenkomst) in de praktijk, het schrijven van reflectieverslagen met daarin meegenomen actieplan (datgene wat student in de komende periode in zijn/haar praktijk gaat toepassen vanuit het geleerde in de Masterclass). De student ontvangt een syllabus. De student presenteert op de laatste bijeenkomst zijn eindwerkstuk Professionele Ontwikkeling (zie Hand-out Eindwerkstuk te ontvangen halverwege de Masterclass - deels reflectie op theorie middels Top Drie en deels reflectie op bereikte professionele ontwikkeling op basis van benoemde leerdoelen en resultaten bij start en halverwege de Masterclass). Qua studie-uren vraagt dit naast aanwezigheid per trainingsdag, vier uur voorbereiding (syllabus); een uur reflectieverslag na iedere trainingsdag en tussentijds zelf in de eigen praktijk aan de slag met actieplan. De student wordt voorafgaand aan de daarop volgende trainingsdag gevraagd een half uur te besteden aan nalezen reflectie en actieverslag voorgaande bijeenkomst en voorbereiden leervragen, successen en ervaringen uit zijn/haar praktijk. Naast de theorie is dit mede input voor de volgende trainingsdag. Formule van ervarend leren: leren door te doen. Dit betekent dat de student naast de trainingsdagen van 8 uur (totaal 64 uur), 32 uur aan literatuur besteedt en anderhalf uur keer acht bijeenkomsten is 12 uur aan reflectie en praktijkervaringen input en output, en vier uur aan het eindwerkstuk: is totaal 112 uur. Indien student voldoet aan deze criteria ontvangt de student aan het einde van de Masterclass het certificaat.

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze Masterclass Coaching naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.
De gehele Masterclass Coaching wordt tussentijds en aan het einde van de Masterclass geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze Masterclass en binnen de professionele gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende Masterclass  meegenomen.
De trainers volgen jaarlijks training en maandelijks intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.
Om de kwaliteit van het trainingsprogramma van de Masterclass Coaching (zie ook Leergang Coaching) te borgen: zie EQA certificering Leergang Coaching (Foundation-level) door EMCC/NOBCO en de daarmee samenhangende competenties voor de (team)coach/coachende professional of leidinggevende.
Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.