Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

Oplossingsgericht coachenTeamTraining/Masterclass Oplossingsgericht werken en coachen - Certificaat 16 PE-punten: Coachen op kracht en successen voor (interne) (team)coaches en andere professionals, coachende leidinggevenden, teamleiders bij organisatie- en teamontwikkeling naar zelforganiserende en lerende teams en organisaties. Ingezet in het onderwijs en bij Top Drie Beste Werkgevers. Hoe zet je met elkaar vanuit eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid optimaal krachtbronnen en kwaliteiten in naar meer klantimpact en waarde? Investeren in een leer- en verbetercultuur, vanuit vertrouwen en veiligheid successen en "fouten" te delen en van te leren? Progressiegericht coachen op zelfoplossend en zelforganiserend vermogen bij teams, professionals. Focus, gewenste resultaten en kaders. Veerkracht en vitaliteit, Happiness en flow. Next challenge, inzet acht stappen coachingmodel en waarderende, professionele en constructieve feedback. Brochure Training Progressiegericht werken en coachen op aanvraag. 

 

(Team)Training/Coaching Masterclass Progressiegericht coachen - Acht stappen model om te coachen naar gewenste resultaten en veranderingen, doelen, gedrag!   

"The leader, the coach is not a position or a title, it is action and example."

Het acht stappen model voor coaching: kort en daadkrachtig met direct resultaat in uw praktijk! 

De Masterclass Progressiegericht Werken en Coachen en Proactief Leiderschap geeft je handvatten om bij te sturen richting gewenste verandering, met elkaar, vanuit positieve, constructieve professionele feedback. De soms negatieve gesprekken, waarbij men blijft hangen in de problemen of onmogelijkheden te vertalen naar positieve en progressiegerichte gesprekken vanuit mogelijkheden, waarbij je de ander uitnodigt zijn/haar oplossingen te benoemen en per direct toe te passen in de praktijk ('commitment and agreement') . Tijdens de Masterclass werken we vanuit de drie axioma's van progressiegericht werken en coachen: stoppen met wat niet werkt, doorgaan met wat goed werkt en dit aan anderen leren, beginnen en toepassen van nieuw en meer passend gedrag die gewenst zijn in bepaalde praktijksituaties. Door met elkaar te werken vanuit een positieve focus en gericht op de gewenste verandering (binnen heldere visie en kaders) en vanuit kleine successen verder uit te bouwen vanuit een lerende mindset ('growthmindset'). Resultaatgericht en klantgericht coachen, waarbij je de professional en het team faciliteert op steeds meer eigen regie en eigenaarschap in een leerklimaat van veiligheid en vertrouwen. 

Eindevaluaties van diverse klanten:

“De kennis en andere vaardigheden (“tools”) vanuit deze Master zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."  

"Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Veder is dit een hele goede opmaat geweest naar een zelfsturend team, waarbij het team volledig eigenaar is en het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project. ... Ik heb geleerd dat teamsamenwerking niet verbeterd als je geen doelen afspreekt met elkaar. Zodra we gestart zij met het behalen van de doelen is alles en iedereen positief veranderd (inclusief mijzelf)."

“Ik heb de theorie van de Masterclass Progressiegericht Coachen en Leiderschap als  positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als manager kan ik nu, na drie masterclassdagen, al positiever coachen en veel meer in gelijkheid tot verandering komen. Het coachen, oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

“Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met problematieken. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”.

Organisatieontwikkeling naar zelforganiserende en lerende teams en professionals; coachen naar steeds meer zelfsturend en oplossend vermogen bij uw teams en professionals

De huidige organisatieontwikkelingen vragen van professionals, (team)coaches en leidinggevenden om vanuit verbinding en vertrouwen  teams te faciliteren om steeds meer oplossingsgericht, zelfsturend en resultaat/klantgericht te werken. Oplossingsgericht werken gaat er vanuit dat team en professional de expertise en (het potentieel aan) krachtbronnen heeft om zelf zijn/haar oplossingen in te zetten. 

impossibleOrganisatieveranderingen en teamontwikkelingen vragen om een andere stijl van communiceren en leidinggeven, van sturen naar loslaten, van controle naar vertrouwen.  Dit vraagt van de leidinggevende als ook van de professionals en (team)coaches coachingsvaardigheden om vanuit eigenaarschap en eigen regie gewenste resultaten naar de klant te behalen. 

Boek een sessie Progressiegericht coachen en Coachend Leiderschap om kennis te maken met deze vernieuwende werkwijze of neem deel aan de Masterclass Oplossingsgericht Coachend leiderschap. Als Intensive is de Masterclass individueel te boeken (als opleiding, coaching of supervisie). Als teamcoaching of teambuilding is het mogelijk deze Master als maatwerk in te zetten afgestemd op gewenste verandering, doelen en gedrag. Masterclass Oplossingsgericht coachen en leiderschap: zes of acht bijeenkomsten. Voorjaar en najaar 2019 startdata: op aanvraag. Vragen? Neemt u gerust via mail coach@kuincoaching met Astrid Anna Kuin of via 0646065362

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat Coaching in Organisaties een geregistreerde onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Daarnaast is ons bureau al 25 jaar aangesloten bij NVO2 de Nederlandse Vereniging voor HRD-Professionals in Ontwikkeling en Opleiding en is opgenomen in het HRD-register en handelt vanuit de gedrags- en beroepscodes. Onze trainers en coaches zijn met de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC en volgen hierin de gedragscodes voor coaches.

Programma

 • Coachen, wat verstaan we eronder, resultaat en toekomstgericht. Vertaalslag en relatie naar de eigen context (organisatie en markt/klanten/doelgroepen); eigenaarschap, coachen op zelfsturend en zelf-oplossend vermogen bij teams en professionals

 • Competenties en vaardigheden van de (team)coach; profiel en gewenste professionele ontwikkeling

 • Interventies van de coach, gelaagdheden in leervragen en gewenste resultaten (gedrag en mindset)

 • Coachingsvaardigheden, de basis, luisteren en open vragen stellen; reflectie en actie; eigenaarschap bij de coachee (profiel van de coach)

 • Praktijkvoorbeelden en vragen en het geleerde tussentijds toepassen in je eigen praktijk met je klanten/doelgroepen

 •  Progressiegericht coachen, van statische (controle) naar lerende mindset (vertrouwen), kantelen naar taal en interventies vanuit gelijkwaardigheid, coachen op mogelijkheden en oplossingen vanuit eigen regie en eigenaarschap

 • Reframing van problem talk naar solutions talk en interventies. Omdenken van denken in problemen, onmogelijkheden (negative talk/energy) naar denken en handelen in mogelijkheden, kansen, oplossingen (wat wel: positive talk/energy/flow). Coachen op zelfsturend, zelflerend en zelf-oplossend vermogen: leren door te doen vanuit een lerende mindset

 • Interventies voor de (team)coach, coachen vanuit gelijkwaardigheid op eigenaarschap, Transactionele Analyse, interactiepatronen bijsturen; drie verschillende keuzes in de interactie met je klant

 • Inzicht in leerstijlen, fasering in leerprocessen, het model van ervarend leren en het GROW model voor coaching

 • Het coachmodel, acht stappen model (toepassen in de praktijk en feedback); successen bekrachtigen, krachtbronnen benoemen (“broaden-and-build”); veerkracht en flow

 • Inzet van constructieve professionele feedback (doelgericht; krachtbronnen; potentieel vrijmaken door belemmeringen te benoemen en te kantelen naar mogelijkheden, kansen en lessen)

 • Lerende teams; methodiek om zelforganiserende teams te coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag -Oplossingsgerichte Interactie Methode – Visie en gewenste resultaten en kaders (zelforganiserende) teams en professionals

 • Coachen op een cultuur van leren en verbeteren; van innoveren – de vier axioma’s bij coaching; “broaden-and-build”; constructieve feedback op de volgende uitdaging

 • Coachen op de volgende uitdaging en krachtbronnen team (individueel); wondervraag, schaalvragen, first steps; 3e positie; leercirkel voor teams (krachtbronnen en verbeterpunten

 • Diverse associatieve tools om te reflecteren op ervaringen en ambities naar nabije toekomst te benoemen en eerste stappen in te zetten vanuit eigenaarschap

 • 12 stappen plan om te coachen op de volgende uitdaging (next challenge)

 • Hoe te coachen op eigenaarschap bij je klanten/doelgroepen; diverse tools

 • Professionele zelfreflectie: input voorbeelden vanuit je praktijk en hoe bij te sturen naar gewenste professionele ontwikkeling, volgende uitdaging, doelen en gedrag? Feedback opvragen en toepassen in je praktijk en tijdens de training (feedback op je rol als coach)

 • Hoe te coachen op een teamklimaat van veiligheid en vertrouwen - Interventies voor de (team)coach; coachen op het delen van “successen” en “fouten” en leren van, innoveren naar en interactie met je klant.

 • Deelnemers brengen gedurende de gehele Masterclass casuïstiek met leervragen en ervaringen vanuit de eigen praktijk in en kunnen hiermee tijdens en parallel aan de trainingsbijeenkomsten aan de slag (ervarend leren) ook met methodiek Psychodrama.

Kosten en certificering; Maatwerk - Data Najaar 2019 en Voorjaar 2020

Deze Masterclass wordt zowel In Company met een maatwerkprogramma afgestemd op de gewenste resultaten bij de klant; variërend tussen de twee en tien dagen of dagdelen. Certificering met PE-punten per dagdeel. Data op aanvraag! Stuur een berichtje via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

D

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.