Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

scholenbeurs19

Voor leidinggevenden, teamleiders, professionals in de rol van coach
Met de training coachingsvaardigheden leren je steeds effectiever medewerkers, professionals en teams te coachen. Je brengt je praktijkvoorbeelden in en oefent met skills en tools om effectief te coachen op eigenaarschap vanuit gelijkwaardigheid. Je leert empathisch te luisteren, open vragen te stellen en feedback te geven. Coachen van medewerkers leidt tot een hogere kwaliteit, tevredener klanten en trotsere professionals. De basis is wederzijds vertrouwen en het diepe geloof dat mensen uit zichzelf gemotiveerd zijn en in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen werk. Je leert in gesprekken blijvend contact houden met de medewerker, met lef om uit te dagen, je leert als een helikopter te observeren en coacht mensen tot inzicht en leren door te doen. Coaching gaat met name om doelen en gedrag vanuit eigenaarschap te bereiken. De professionals en teams te helpen zich verder te ontwikkelen en te coachen naar gewenste veranderingen, doelen en gedrag. Te coachen naar een leer- en verbetercultuur vanuit vertrouwen en veiligheid, waarbij de wendbaarheid en meerwaarde naar klanten/doelgroepen optimaal mogelijk is door successen te vieren en “fouten” te delen en van te leren. Te coachen op “engagement” en op “alignment” waarbij de doelen van de organisatie samen vallen met de doelen en ontwikkeling van de professionals. De leidinggevende en professional in de rol van coach speelt hierin een cruciale rol. Wij trainen je in coachingsvaardigheden, skills en tools voor in de praktijk. Coaching in Organisaties is gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC.

 

Coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag

             “The role of a leader is not to come up with all the great ideas.

The role of a leader is to create an environment

in which great ideas can happen.”                     - Simon Sinek  

 

Training, inhoud en resultaten:

 • Context, visie en missie, de bedoeling en waarden: coachen van professionals en teams vanuit deze waarden en in wendbaarheid en meerwaarde naar (potentiële) doelgroepen en klanten. Coachen op potentieel aan krachtbronnen en ontwikkeling, op leerplezier en werkgeluk, op autonomie en verantwoordelijkheid binnen duidelijke kaders
 • Visie en competenties van de coach; je huidig profiel en gewenste professionele ontwikkeling realiseren door praktijksituaties in te brengen en ontvangen feedback en tools in te zetten in je praktijk
 • Gelaagdheden in coachen en communicatie, coachen op mindset en op gedrag
 • Coachen, gespreksmodel, luisteren diverse niveaus om te leren empathisch(er) te luisteren; erkenning en waardering (inclusie) en oplossingsgericht open vragen te stellen
 • Diversiteit bij je medewerkers en in het team, inzicht in de diverse leerstijlen en hoe op af te stemmen in de rol van coach; diverse coachmodellen situationeel weten in te zetten
 • Zelfreflectie en zelfontwikkeling; valkuilen en ontwikkeling (Van controle naar vertrouwen)
 • Hoe te coachen naar een veilig leerklimaat binnen de organisatie en teams; leer- en verbetercultuur waarin successen en “fouten” gedeeld worden en van geleerd
 • Coachen vanuit gelijkwaardigheid, Transactionele Analyse, de cirkel van persoonlijk leiderschap
 • De coachcyclus, fasering en interventies in de rol van coach
 • Oplossingsgericht coachen, acht stappen coachmodel (toekomstgericht, leren door te doen, kleine stapjes)
 • Coachen op de volgende uitdaging, doelen en gedrag, 12 stappen plan
 • Feedback op (potentiële) krachtbronnen bij de ander; inzet waarderend, professioneel constructieve feedback vanuit een lerende mindset.
 • De meerwaarde van bevlogen medewerkers, hoe te coachen passend bij de organisatiecultuur; drijfveren en talenten.

         

Eindevaluaties van diverse klanten:

“De kennis en andere vaardigheden (“tools”) vanuit deze training zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."  

"Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Veder is dit een hele goede opmaat geweest naar een zelfsturend team, waarbij het team volledig eigenaar is en het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project. ... Ik heb geleerd dat teamsamenwerking niet verbeterd als je geen doelen afspreekt met elkaar. Zodra we gestart zij met het behalen van de doelen is alles en iedereen positief veranderd (inclusief mijzelf)."

“Ik heb de theorie en tools als  positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als manager kan ik nu, na drie trainingsdagen, al positiever coachen en veel meer in gelijkheid tot verandering komen. Het coachen, oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

“Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met problematieken. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”.

 

impossibleOrganisatieveranderingen en teamontwikkelingen vragen om een andere stijl van communiceren van sturen naar loslaten, van controle naar vertrouwen.  Dit vraagt van de leidinggevenden, teamleiders, professionals en teams coachingsvaardigheden om elkaar te coachen op eigenaarschap en eigen regie vanuit een heldere visie vanuit de bedoeling, waarden en met duidelijke kaders. Om elkaar te coachen op wendbaarheid en meerwaarde naar doelgroepen/ klanten.  

Vragen? Neemt u gerust via mail coach@kuincoaching met Astrid Anna Kuin of via 0646065362

Coaching in Organisaties heeft het European Quality Award (2012 en 2017) en is internationaal gecertificeerd met haar trainingen door NOBCO/EMCC. En geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De training oplossingsgericht coachen voor zelforganiserend teams is in 2017 en 2018 ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Wij zijn aangesloten bij NVP, LVSC (Landelijk Beroepsvereniging voor coaches), Solutions Focused Community Amsterdam.

Programma

 • Coachen: Vertaalslag en relatie naar de eigen context (organisatie en markt/klanten/doelgroepen); eigenaarschap, coachen op zelfsturend en zelf-oplossend vermogen bij teams en professionals

 • Competenties en vaardigheden van de (team)coach; profiel en gewenste professionele ontwikkeling

 • Interventies van de coach, gelaagdheden in leervragen en gewenste resultaten (gedrag en mindset)

 • Coachingsvaardigheden, de basis, luisteren en open vragen stellen; stiltes kunnen hanteren, reflectie en actie; eigenaarschap bij de coachee (profiel van de coach)

 • Praktijkvoorbeelden en vragen en het geleerde tussentijds toepassen in je eigen praktijk met je klanten/doelgroepen

 • Oplossingsgericht coachen, van statische (controle) naar lerende mindset (vertrouwen), kantelen naar taal en interventies vanuit gelijkwaardigheid, coachen op mogelijkheden en oplossingen vanuit eigen regie en eigenaarschap (van negative, problem talk naar positive, solutions talk, wat wel)

 • Reframing van problem talk naar solutions talk en interventies. Omdenken van denken in problemen (negative energy) naar denken en handelen in mogelijkheden, kansen, oplossingen (wat wel: positive energy/flow en happiness). Coachen op zelfsturend, zelflerend en zelf-oplossend vermogen: leren door te doen vanuit een lerende mindset

 • Interventies voor de (team)coach, coachen vanuit gelijkwaardigheid op eigenaarschap, Transactionele Analyse, interactiepatronen bijsturen; drie verschillende keuzes in de interactie met je klant

 • Inzicht in leerstijlen, fasering in leerprocessen, het model van ervarend leren en het GROW model voor coaching

 • Het coachmodel, acht stappen model (toepassen in de praktijk en feedback); successen bekrachtigen, krachtbronnen benoemen (“broaden-and-build”); veerkracht en flow

 • Systemisch en NLP, interventies boven en onder de waterlijn afstemmen op huidige en gewenste ontwikkeling team
 • Inzet van constructieve professionele feedback (doelgericht; krachtbronnen; potentieel vrijmaken door belemmeringen te benoemen en te kantelen naar mogelijkheden, kansen en lessen)

 • Lerende teams; methodiek om zelforganiserende teams te coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag -Oplossingsgerichte Interactie Methode – Visie en gewenste resultaten en kaders (zelforganiserende) teams en professionals - diverse tools

 • Coachen op een cultuur van leren en verbeteren; van innoveren – de vier axioma’s bij coaching; “broaden-and-build”; constructieve feedback op de volgende uitdaging

 • Coachen op de volgende uitdaging en krachtbronnen team (individueel); wondervraag, schaalvragen, first steps; 3e positie; leercirkel voor teams (krachtbronnen en verbeterpunten

 • Diverse associatieve tools om te reflecteren op ervaringen en ambities naar nabije toekomst te benoemen en eerste stappen in te zetten vanuit eigenaarschap

 • 12 stappen plan om te coachen op de volgende uitdaging (next challenge)

 • Hoe te coachen op eigenaarschap bij je klanten/doelgroepen; diverse tools

 • Professionele zelfreflectie: input voorbeelden vanuit je praktijk en hoe bij te sturen naar gewenste professionele ontwikkeling, volgende uitdaging, doelen en gedrag? Feedback opvragen en toepassen in je praktijk en tijdens de training (feedback op je rol als coach)

 • Hoe te coachen op een teamklimaat van veiligheid en vertrouwen - Interventies voor de (team)coach; coachen op het delen van “successen” en “fouten” en leren van, innoveren naar en interactie met je klant. Spelregels veilig leerklimaat, de driehoek veilig leerklimaat en performance als team

 • Deelnemers brengen gedurende de gehele training ervaringen vanuit het werk in en kunnen casuïstiek inbrengen waarmee geoefend kan worden.

Trainer/(Team)Coach

Astrid Anna Kuin, is senior (team)coach en trainer met ruim 25 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Haar kracht zit in het coachen en trainen van teams en leergroepen, zowel In Company als de Open Inschrijving. Zij is afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie en lerende teams, organisatie- en teamontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach en als gecertificeerd teamcoach zelforganiserende teams OIM - Buurtzorg. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Met de Leergang Coaching zijn wij gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC (2012 en 2017).

Specialisaties zijn: Systemisch coachen, Mindfulness en Coaching, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en Transactionele Analyse, Solutions Focused Coaching and Leadership; Teamcoaching; Agile organiseren, Teamcoach zelforganiserende teams.

Kosten en certificering

Deze training bestaat uit een basistraining van vier losse dagen. Vervolgens zijn er twee follow-up bijeenkomsten van een dagdeel, waarin de praktijkervaringen gekoppeld worden aan de verdieping. Open Inschrijving en In Company met een maatwerkprogramma afgestemd op de gewenste ontwikkelingen, veranderingen, doelen en gedrag. 

Certificering met PE-punten per dagdeel. De kosten voor de basistraining zijn 2.300 euro exclusief btw, exclusief locatie- en verblijfskosten.

Belangstelling voor verdere verdieping? Zie onze Masterclasses, Maatwerk programma, keuze uit o.a. Systemisch coachen. coachen met Transactionele Analyse en Voice Dialogue, Focussen, Mindfulness: aantal dagdelen en offerte in overleg op basis van behoefte en gewenste verdere ontwikkeling bij klant.

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2019 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.