Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Artikelindex

scholenbeurs19

Hybride Leiderschap  - Maatwerk Programma als Intensive -  Online en/of Fysiek
Training coachend leiderschap en coachingsvaardigheden, om professionals en teams te helpen zich verder te ontwikkelen en hen te coachen naar gewenste veranderingen, doelen en gedrag vanuit eigenaarschap en intrinsieke motivatie.  Tijdens Covid-19 te coachen vanuit vertrouwen en  autonomie door te vragen naar mentale welzijn. Wat heeft medewerker en team nodig om voldoende op te laden en zijn er voldoende contactmomenten om mett elkaar ervaringen te delen en elkaar op te vangen? Te coachen naar/in een leer- en verbetercultuur vanuit vertrouwen en psychologische veiligheid door "successen" te vieren en "fouten" te delen en van te leren. Om meerwaarde en wendbaarheid naar doelgroepen en (interne) klanten te leveren. De coachend leidinggevende en/of teamcoach speelt hierbij een cruciale rol. Wij trainen je in de skills en tools passend bij je eigen team en  organisatie. Je brengt je eigen praktijkvoorbeelden in. Je leert te coachen vanuit gelijkwaardigheid en erkenning op eigenaarschap en resultaat, op samenwerking en zingeving, op autonomie en onderlinge afstemming. Je coacht medewerkers op innoverend en zelflerend vermogen vanuit autonomie binnen een duidelijke visie met heldere kaders. Je leert steeds beter empathisch te luisteren, de ander ook te laten luisteren om te leren vanuit een lerende, oplossingsgerichte mindset; open vragen te stellen, doel en relatiegericht te coachen, feedback te geven en te vragen. Diverse effectieve coachmodellen. Brochure op aanvraag! Start: Najaar 2020 en Voorjaar 2021. Het is mogelijk uw opleidingsbudget over 2020 te benutten of te spreiden over 2020 en 2021.

Coaching in Organisaties is gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC. Zie ook onze Training Feedback geven en ontvangen - Samenwerking - Effectieve teams

 

Coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag

             “The role of a leader is not to come up with all the great ideas.

The role of a leader is to create an environment

in which great ideas can happen.”                     - Simon Sinek  

 

Training, inhoud en resultaten:

 • Context, visie en missie, de bedoeling en waarden: coachen van professionals en teams vanuit deze waarden en in wendbaarheid en meerwaarde naar (potentiële) doelgroepen en klanten. Coachen op potentieel aan krachtbronnen en ontwikkeling, op leerplezier en werkgeluk, op autonomie en verantwoordelijkheid binnen duidelijke kaders
 • Situationeel leiderschap, je leiderschapsstijl af te stemmen op teamontwikkeling en groei bij de professionals
 • Visie en competenties van de coachend leidinggevende; je huidig profiel en gewenste professionele ontwikkeling realiseren door praktijksituaties in te brengen en ontvangen feedback en tools in te zetten in je praktijk
 • Gelaagdheden in coachen en communicatie, coachen op lerende mindset en op gedrag
 • Resultaatgericht Coachen, gespreksmodel, luisteren diverse niveaus om te leren empathisch(er) te luisteren; erkenning en waardering (inclusie) en oplossingsgericht open vragen te stellen
 • Diversiteit bij je medewerkers en in het team, inzicht in de diverse leerstijlen en hoe op af te stemmen in de rol van coach; diverse coachmodellen situationeel weten in te zetten
 • Zelfreflectie en zelfontwikkeling; valkuilen en ontwikkeling (Van controle naar vertrouwen; coachen op eigenaarschap en commitment)
 • Hoe te coachen naar een veilig leerklimaat binnen de organisatie en teams; leer- en verbetercultuur waarin successen en “fouten” gedeeld worden en van geleerd
 • Coachen vanuit gelijkwaardigheid, de succescirkel; de cirkel van persoonlijk en proactief leiderschap
 • De coachcyclus van leren door te doen, fasering en interventies in de rol van coach
 • Oplossingsgericht coachen, acht stappen coachmodel (toekomstgericht, leren door te doen, kleine stapjes)
 • Coachen op de volgende uitdaging, doelen en gedrag, 12 stappen plan
 • Feedback op (potentiële) krachtbronnen bij de ander; inzet waarderend, professioneel constructieve feedback vanuit een lerende mindset
 • Hoe te coachen op werk/privé balans, de energiethermometer en kompas, op vitaliteit, uitdaging en werkplezier
 • De meerwaarde van bevlogen medewerkers, hoe te coachen passend bij de organisatiecultuur; drijfveren en talenten.

Zie onderstaand Programma, keuzes onderdelen in overleg met opdrachtgever/contactpersonen. In Company en als Intensive, een-op-een, combinatie van training en coaching, maatwerk, tips en tools. Combinatie online en fysiek, in overleg en afgestemd op actuele ontwikkelingen!         

Eindevaluaties van diverse klanten:

kanban“De kennis en andere vaardigheden (“tools”) vanuit deze training zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."  

"Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Veder is dit een hele goede opmaat geweest naar een zelfsturend team, waarbij het team volledig eigenaar is en het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project. ... Ik heb geleerd dat teamsamenwerking niet verbeterd als je geen doelen afspreekt met elkaar. Zodra we gestart zij met het behalen van de doelen is alles en iedereen positief veranderd (inclusief mijzelf)."

“Ik heb de theorie en tools als  positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als manager kan ik nu, na drie trainingsdagen, al positiever coachen en veel meer in gelijkheid tot verandering komen. Het coachen, oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

“Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met problematieken. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”.

 

Organisatieveranderingen en teamontwikkelingen vragen om een andere stijl van leiding geven en van communiceren: van sturen naar verbinden en loslaten, van controle naar vertrouwen.  Dit vraagt van de leidinggevenden, teamleiders, professionals, teams om coachingsvaardigheden in te zetten: elkaar te coachen op eigenaarschap en eigen regie vanuit een heldere visie vanuit de bedoeling, waarden en met duidelijke kaders. Om elkaar te coachen op wendbaarheid en meerwaarde naar doelgroepen, (interne) klanten.  

Vragen? Neemt u gerust via mail coach@kuincoaching met Astrid Anna Kuin of  0646065362

Coaching in Organisaties heeft het European Quality Award (2012 en 2017) en is internationaal gecertificeerd met haar trainingen door NOBCO/EMCC. En geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De training coachend leiderschap en oplossingsgericht coachen is in 2017 en 2018 ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Wij zijn aangesloten bij NVP, NOBTRA, Solutions Focused Community Amsterdam.

Programma - In Company - Keuze diverse onderdelen

 • Coachen: Vertaalslag en relatie naar de eigen context (organisatie en markt/klanten/doelgroepen); eigenaarschap, coachen op zelfsturend en zelf-oplossend vermogen bij teams en professionals

 • Competenties en vaardigheden van de (team)coach; profiel en gewenste professionele ontwikkeling

 • Interventies van de coachend leidinggevende, gelaagdheden in leervragen en gewenste resultaten (gedrag en mindset)

 • Coachingsvaardigheden, de basis, luisteren en open vragen stellen; stiltes kunnen hanteren, reflectie en actie; eigenaarschap bij de coachee (profiel van de coach)

 • Praktijkvoorbeelden en vragen en het geleerde tussentijds toepassen in je eigen praktijk met je (interne) klanten/doelgroepen

 • Oplossingsgericht coachen, van statische (controle) naar lerende mindset (vertrouwen), kantelen naar taal en interventies vanuit gelijkwaardigheid, coachen op mogelijkheden en oplossingen vanuit eigen regie en eigenaarschap (van negative, problem talk naar positive, solutions talk, wat wel)

 • Reframing (Kantelen) van 'problem talk' naar 'solutions talk' (positieve focus en taal): interventies voor de coachend leidinggevende. Omdenken van denken in problemen (negative energy) naar denken en handelen in mogelijkheden, kansen, oplossingen (wat wel: positive energy/flow en happiness). Coachen op zelfsturend, zelflerend en zelf-oplossend vermogen: leren door te doen vanuit een lerende mindset

 • Interventies voor de coachend leidinggevende: coachen vanuit gelijkwaardigheid op eigenaarschap, Transactionele Analyse, interactiepatronen bijsturen naar autonomie, eigenaarschap en gezonde samenwerkingspatronen - De Succescirkel

 • Inzicht in leerstijlen, fasering in leerprocessen, het model van ervarend leren en het GROW model voor coaching, resultaatgericht coachen, motiveren, potentieel aan krachtbronnen, vertaalslag naar de praktijk, actieplan

 • Het coachmodel, acht stappen model (toepassen in de praktijk en feedback); successen bekrachtigen, krachtbronnen benoemen (“broaden-and-build”); veerkracht en flow

 • Systemisch waarnemen en luisteren: interventies boven en onder de waterlijn afstemmen op huidige en gewenste ontwikkeling team
 • Inzet van constructieve professionele feedback en feedforward (doelgericht; krachtbronnen; potentieel vrijmaken door belemmeringen te benoemen en te kantelen naar mogelijkheden, kansen en lessen); stappenplan, feedbackcultuur faciliteren: delen van successen en "fouten", met en van elkaar leren

 • Lerende teams; methodiek om zelforganiserende teams te coachen op gewenste veranderingen, doelen en gedrag -Oplossingsgerichte Interactie Methode – Visie en gewenste resultaten en kaders (zelforganiserende) teams en professionals - diverse tools

 • Coachen op een cultuur van leren en verbeteren; van innoveren – de vier axioma’s bij coaching; “broaden-and-build”; constructieve feedback op de volgende uitdaging

 • Coachen op de volgende uitdaging en krachtbronnen team (individueel); wondervraag, schaalvragen, first steps; 3e positie; leercirkel voor teams (krachtbronnen en verbeterpunten

 • Diverse associatieve tools om te reflecteren op ervaringen en ambities naar nabije toekomst te benoemen en eerste stappen in te zetten vanuit eigenaarschap

 • 12 stappen plan om te coachen op de volgende uitdaging (next challenge)

 • Hoe te coachen op eigenaarschap bij je klanten/doelgroepen; diverse tools

 • Professionele zelfreflectie: input voorbeelden vanuit je praktijk en hoe bij te sturen naar gewenste professionele ontwikkeling, volgende uitdaging, doelen en gedrag? Feedback opvragen en toepassen in je praktijk en tijdens de training (feedback op je rol als coach)

 • Hoe te coachen op een teamklimaat van veiligheid en vertrouwen - Interventies voor de (team)coach; coachen op het delen van “successen” en “fouten” en leren van, innoveren naar en interactie met je klant. Spelregels veilig leerklimaat, de driehoek veilig leerklimaat en performance als team

 • Reserve: zelfreflectie diverse tools, onder andere Kernkwadrant; Kleurenleer
 • Deelnemers brengen gedurende de gehele training ervaringen vanuit werk in en nemen oplossingen en actieplan mee naar hun praktijk

Kosten en Certificering  - Maatwerk Programma - Fysiek en/on Online naar keuze en in onderling overleg

Deze training bestaat uit een basistraining van acht losse dagen. Indien gewenst kunt u vervolgens nog twee extra follow-up bijeenkomsten van een dagdeel boeken, waarin de praktijkervaringen gekoppeld worden aan de verdieping en verankering van uw leerproces, uw learning journey. Open Inschrijving en In Company met een maatwerkprogramma afgestemd op de gewenste ontwikkelingen, veranderingen, doelen en gedrag.  Bij een Maatwerk Programma ontvangt u een specifiek aanbod met offerte op basis van uw budget en keuzes. Planning Open Inschrijving: 8 Oktober 2020; 12 November, 17 December 2020. Data In Company en Intensive (combinatie van training en coaching, maatwerk tools afgestemd op uw praktijk en uw agenda)! Ander data In overleg een combinatie van fysieke en online training, afgestemd op de actuele ontwikkelingen.

De kosten voor de basistraining met certificaat van acht dagen zijn 5.800 euro exclusief btw, exclusief locatie- en verblijfskosten. Bij zes dagen zijn de kosten 4.300 euro exclusief btw, exclusief loctie- en verblijfskosten (bij een Maatwerk Programma Intensive, 'Een-op-Een' Training/Coaching: geen extra locatie- en verblijfskosten). Maatwerkprogramma mogelijk, in overleg met opdrachtgever - In Company. U kunt de kosten indien gewenst met uw opleidingsbudget nog benutten over 2020 indien gewenst of spreiden over 2020 en 2021. 

Coaching in Organisaties is gecertificeerd met het CRKBO keurmerk. Voor non-profit organisaties betekent dit dat wij geen btw in rekening brengen.

Belangstelling voor verdere verdieping? Zie onze Masterclasses, Maatwerk programma, keuze uit o.a. Systemisch werken. coachen met Transactionele Analyse, Mindfulness: aantal dagdelen en offerte in overleg op basis van behoefte en gewenste verdere ontwikkeling bij klant.

Trainer/(Team)Coach

Astrid Anna Kuin, is senior (team)coach en trainer met ruim 25 jaar ervaring in de profit en non-profit sector. Haar kracht zit in het coachen en trainen van teams en leergroepen, zowel In Company als de Open Inschrijving. Zij is afgestudeerd als bedrijfskundige, met als specialisatie de lerende organisatie en lerende teams, organisatie- en teamontwikkeling. Zij heeft zich verder ontwikkeld in de psychologie, therapie en counseling en als supervisor en coach en als gecertificeerd teamcoach zelforganiserende teams OIM - Buurtzorg. Kenmerkend voor haar aanpak is haar luisterend oor en empathisch vermogen, resultaatgerichtheid, rust en analytisch vermogen, humor en creativiteit. Met de Leergang Coaching zijn wij gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC (2012 en 2017).

Specialisaties zijn: Systemisch coachen, Mindfulness en Coaching, Enneagram, Voice Dialogue, Focussen, RET en Transactionele Analyse, Solutions Focused Coaching and Leadership; Teamcoaching; Agile organiseren, Teamcoach zelforganiserende teams, adaptive learning.

Werkwijze Training Coachingsvaardigheden

Methodiek ervarend leren:  u brengt uw actuele ervaringen en gewenste ontwikkeling in en ontvangt maatwerk tools voor uw organisatie. U ontvangt ook een syllabus met relevante actuele literatuur met hand-outs en tools voor de coachend leidinggevende. Tijdens de training oefent de deelnemer met skills en tools in de praktijk. Ervaringen met uw teams brengt u de volgende bijeenkomst weer in. Eevarend leren, leren door te doen. Het maatwerkprogramma wordt afgestemd op de praktijk en gewenste professionele ontwikkeling van deelnemer (en organisatie).

De deelnemer benoemt bij start de gewenste verdere professionalisering en per bijeenkomst worden deze nader gespecificeerd aan de hand van de ervaringen in de praktijk en daarop de programmaonderdelen per bijeenkomst.

De deelnemer benut reflecties tijdens en na de training gemaakt: een reflectieverslag waarin ook opgenomen de vertaalslag naar de praktijk en actieplan met eerste (kleine) stappen komende dagen.

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2021 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.