Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

scholenbeurs19

Rotterdamse Lerarenbeurs:verder professionaliseren met leerplezier en resultaat? Professionaliseringstraject in het onderwijs, (team)training of coaching? Vragen? Contact ons voor passend maatwerkprogramma! Gepersonaliseerd leren en de didactische coachrol, Oplossingsgericht/ Progressiegericht coachen: pragmatisch coachmodel, lerende mindset,  tips en tools. Coachen van leerlingen (en collega's), doelen stellen, persoonlijke ontwikkeling, intrisieke motivatie en eigen regie, stap voor stap, Inzet complimenterende feedback op (potentieel aan) krachtbronnen. Transactionele Analyse, Systemisch coachen, Mindfulness en Compassie-training, Krachtgerichte gespreksvoering op eigen regie bij leerling, Coachen bij stress, Werk/Privé Balans, Prreventie Burn-out, Scrum Framework in het onderwijs. Evaluatiecijfer: 9! "Geweldige samenwerking en bedankt voor je flexibilteit, mobiliteit en bereikbaarheid.Top Coach!". Leergang Coaching met NOBCO-EQA certificaat EIA-registratie coaches: verkorte leerroute oor ervaren coaches/ begeleiders.  Meer informatie in onze nieuwsbrief!

Leraren en teams van een Rotterdamse school (PO/SO/VO/VSO/ MBO/HBO) kunnen de Rotterdamse Lerarenbeurs aanvragen. Coaching in Organisaties biedt al zeven jaar maatwerkprogramma's professionalisering in het onderwijs aan. Met certificering en PE-punten. Voor uw gewenst professionaliseringsproject, individueel of met team kunt u ons contacten via Astrid Anna Kuin via 0646065362 of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Een eerste gesprek met betrokkenen is zonder kosten. In verband met de relatief korte inschrijftermijn zijn wij ook (redelijk goed) bereikbaar in avonduren en weekenden! U kunt via een korte (bel)afspraak uw leerdoelen en gewenste (team)training of coaching omschrijven om vervolgens via uw schoolleider uw aanvraag te verwerken. Zie ons aanbod in de nieuwsbrief. Op aanvraag onder andere de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie ook de  Masterclass Coaching bij werkdruk/stress, preventie burn-out en verdere personlijke en professionele ontwikkeling. 

 

Lerarenbeurs Rotterdam 

 

Leraren kunnen de lerarenbeurs aanvragen voor onder andere:

Groepen leraren kunnen de Lerarenbeurs aanvragen voor bovenstaande en onderstaande initiatieven op basis van het principe ‘van en met elkaar leren’:

 • Het vormen van een professionele leergemeenschap (peer-feedback) is effectief gebleken, je brengt verschillende invalshoeken en ervaringen bij elkaar en kunt breed leren met elkaar. Visie, gewenste resultaten en praktijk met elkaar te verbinden tot nieuwe inzichten, oplossingen, tools en acties in de praktijk met je leerlingen. Scrum in het onderwijs, agile organiseren waarop ook LeerKRACHT als methodiek is gebaseerd. - Action Learning - Reflecting Teams gekoppeld aan inhoudelijke leerthema's van de groep, het lerende team met diverse tools, skills en tips vanuit de diverse Masterclasses: maatwerk aanbod op basis van ons intakegesprek. Vragen? Contact een van onze ervaren (team)coaches/trainers voor een eerste intakegesprek gewenste leerresultaten en thema's te benoemen en deze met passende leervormen en inhoud vorm te geven. Wij hebben met zeer positieve evaluaties en resultaten de teamtraining oplossingsgericht coachen verzorgd, onder andere voor ROC TOP en bij Top Drie Beste Werkgevers! Zie (Team)Coaching/Training Oplossingsgericht Coachen eigen regie en zelfsturing Maatwerk formule. Brochure op aanvraag. Opbrengstgericht leren en coachen. Didactische stijlen en didactische coachrol. brochure op aanvraag. Integraal model OGW en HKW, zes fasen, brochure op aanvraag. Gepersonaliseerd leren, brochure op aanvraag.
  Training Professionaliseringstraject Coachingsvaardigheden; Basis en verdieping om elkaar en doelgroepen te coachen. Onder andere communiceren en samenwerken, vergaderen en besluitvorming, teamontwikkeling en stijlen van leiderschap (van sturing naar zelfsturing),Transactionele Analyse, Systemisch coachen, Scrum Framework in het onderwijs, de methodiek van Lerende teams met inzet van psychodrama technieken om situaties vanuit je praktijk te oefenen en in te zetten in je praktijk. Maatwerk en referenties op aanvraag.

 

Evaluaties 

"Met dit professionaliseringstraject oplossingsgericht coachen geleerd dat de verantwoordelijkheid van het leerproces bij de leerling ligt. Als professional in de rol van coach de leerling het inzicht te geven in zijn/haar eigen proces, hen daarin te stimuleren en te faciliteren. Mijn rol als coachende professional is echter niet om voor alles te zorgen en al helemaal niet om probleemhouder te worden! Ik heb geleerd het evenwicht te bewaken tussen het faciliteren van de leerling en de verantwoording te leggen bij de leerling. Want faciliteren is ongelijk aan alles voor iemand doen.  En eigen verantwoordelijkheid laten nemen is ongelijk aan iemand laten zwemmen."

"Ik zet ook in samenspraak met mijn collega's andere tools in op eigen regie bij de leerling. Door meer zelfbewustzijn op mijn eigen rol in de interactie met de leerling, waarbij ik mij voorheen te verantwoordelijk voelde voor de prestaties van de leerling, zet ik nu tools in om samen met de leerling tot oplossingen te komen. Door de leerling meer waarderende feedback te geven, gekoppeld aan gewenste resultaten/doelen van de leerling, zie ik het zelfvertrouwen groeien, een positieve relatie ontstaan en meer eigen regie bij de leerling! Ik doe dit dus door minder als expert "te zenden" in mijn communicatie en meer open vragen te stellen, waardoor de leerling eigenaarschap ervaart en inzet. Bv. bij de voorbereiding van toetsen en examens, de vragen "wat vind je zelf?" "wat kunnen we hiermee bereiken?". Ik leer met deze training de verantwoordelijkheid steeds meer bij de leerling en de ouders te faciliteren."- Leerkracht SO

"Ik leer steeds meer feedback te geven op gedrag (wat wel positief is), dan op de persoon. En het besef dat ik door korte positieve gesprekjes aan te gaan met de leerlingen, gericht op wat wel gelukt is, een positief rolmodel ben. Door te benoemen welk gedrag wel prettig en passend is om resultaten met de klas en voor iedere leerling individueel te behalen, is het leerklimaat in de klas verbeterd. En ik coach hen vanuit meer vertrouwen dat de leerlingen zelf met de oplossingen komen, in plaats van zelf met oplossingen voor hen te komen. Ik besef dat ik mij (te) verantwoordelijk voelde en daarmee voor hen ging denken. - Leerkracht VO  

Het team is weer aan boord met dit professionaliseringstraject: warm, liefdevol en open naar elkaar! Fundament met elkaar gelegd en doorlerend! Om met deze nieuwe inzichten en methoden van het oplossingsgericht coachen met elkaar vanuit rust en ontspanning in te zetten bij de leerlingen.

Met dit professionaliseringstraject geleerd elkaar en de leerlingen oplossingsgericht te coachen: ik ervaar in ons team meer rust, warmte en betrouwbaar zijn voor elkaar! Wij hebben geleerd ons empathisch vermogen meer te waarderen en in te zetten. Door tijd en ruimte voor directe onderlinge feedback is onze relatie versterkt. Wij hebben ons het oplossingsgericht coachen eigen gemaakt door professionele reflectie in te bouwen en met elkaar praktijksituaties te bespreken vanuit respect voor het verschil in eigenheid van ieder in het team. Zodat hij/zij de herformuleerde oplossingen vanuit eigenheid, eigen persoonlijke stijl en eigen regie in zijn/haar praktijk met de leerling kan optimaliseren, leren door te doen! Deze teamtraining/coaching oplossingsgericht coachen maakt dat ik nog meer en consequenter heb leren te luisteren naar wat de leerling zegt en aan potentie in zich heeft, en de leerling hierin te faciliteren en te motiveren om vanuit eigen kracht en regie zijn/haar oplossingen in zijn/haar praktijk in te (gaan) zetten." - Deelnemers professionaliseringstraject Oplossingsgericht Coachen MBO - ROC

“Astrid Anna weet mensen te raken, in beweging te laten komen en in zichzelf te laten geloven vanuit eigen kracht. Als coach en trainer weet ze mij en mijn collega’s heel goed de andere en de positieve kant te laten benoemen. Ze straalt een enorme rust uit, wijsheid en deskundigheid. Vanuit het oplossingsgericht coachen en systemisch werken stemt zij haar interventies af op de daadwerkelijke vraag en gewenste ontwikkelingen passend binnen onze organisatie en mensen. Haar kracht ligt absoluut in het coachen en trainen van teams en van managers en professionals, ze daagt je uit….”. - Interne coach  

“Omdat het geleerde direct toepasbaar is bij mijn werk is deze Masterclass voor mij van een groot belang geweest. De oefeningen van Mindfulness zijn direct toepasbaar voor mijn werk en ook in mijn privé leven. Ik heb inzicht verworven dat eigen regie zeer belangrijk is. Ik vond het doen van alle oefeningen heel erg boeiend en de gebruikte werkvormen afwisselend en boeiend. Een stukje theorie en dan doen, doen, doen!! Ik hou van spektakel dus kaartspellen, Talking Stick, een pot met briefjes met eigenschappen dingen die je af wilt leren, systemisch uitspelen van posities, de levenslijn met de mooie foto’s, de engelenkaartjes. Klankschalen. Superspannend en leuk! Het hele proces, de reis die we met elkaar maakten. Ik vond de begeleiding erg goed afgestemd op de vraag. Ik vond jouw begeleiding als trainer/coach erg betrokken. Je hebt je enorm kwetsbaar opgesteld. Hierdoor gingen wij ons ook meer openstellen. Ik vond dat je goed boven je stof stond. Je had ons echt wat te leren!” - Evaluatie Masterclass deelnemer, interne coach VSO

"De vele en zeer gevarieerde oefeningen die tijdens deze Masterclass werden aangeboden hebben mij erg geholpen weer in mijn creativiteit te geloven. Het werken met muziek, spel, poëzie, foto's, (associatie)kaarten, laten mij en de coachees met een andere verrassende blik kijken naar hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. De oefeningen Mindfulness, focussen, Voice Dialogue, de associatie oefeningen met kaarten, foto's, metaforen, de stilte oefeningen: lerend, confronterend en inspirerend. Met als belangrijkste resultaten: Ik durf weer te spelen. Er is weer meer ruimte en elan en durf om te coachen, de coach te zijn, die ik ben ... een creatieve intuïtieve coach. Door de Masterclass kreeg ik weer vertrouwen. Over de wijze van begeleiding: de wijze waarop Astrid Anna Kuin  ons begeleidde was voor mij het meest leerzaam! Zij liet mij de kracht zien van onze KWETSBAARHEID en ook de coach mag zich kwetsbaar opstellen. Dit was voor mij een echte eyeopener. Astrid Anna heeft mij laten ervaren hoe je kunt coachen vanuit gelijkwaardigheid. Zij is De Reisleider en de Reisgenoot. De wetende docent maar zonder diens betweterigheid. Zij vertegenwoordigt voor mij de wijsheid van de onzekerheid. Zij brengt de Masterclass als een caleidoscoop van kennis, literatuur, theorieën, methoden en associaties.” - Evaluatie Masterclass deelnemer, interne coach VSO

Terugblik op de teamtraining/coaching oplossingsgericht coachen, de leerkracht/mentor in de rol van coach, MBO - schooljaar 2017-2018
September 2017 begonnen wij, mentoren, aan dit waardevolle en inspirerende coachingsprogramma. De aftrap was een aanééngesloten tweedaagse, met als leervragen: waar staan wij september 2017 als team, en als individu? En hoe kijk je naar toekomst? Niet wetend dat wij voor een stormachtig, maar zeer zeker leerzaam en inspirerend jaar stonden. Jezelf als coach ontdekken, en belangrijker wat is eigenlijk een coach? Mooie onderwerpen die centraal stonden tijdens de aftrap. Uiteraard was er ook tijd voor gezelligheid!

De opvolgende sessies vonden eenmaal per maand plaats, en soms op school, supervisie/coaching op onze gesprekken met leerlingen. De sessies bestonden uit een coherente afstemming theorie en praktijk. Gaande het schooljaar leerden wij oplossingsgericht te coachen middels eigen ingebrachte casuïstiek, die overigens strikt vertrouwelijk behandeld werd, aansluitend op de theorie. Tijdens de ochtenduren werd er gewerkt aan individuele opdrachten en de middagen werden gereserveerd voor teambuilding. Om het geleerde met de collega’s te delen zijn er een aantal gezamenlijke bijeenkomsten geweest, waarbij de tools van oplossingsgericht coachen overgedragen werden en toegepast op casuïstiek van ons.

Echter was er meer nodig dan alleen inbreng van casuïstiek, namelijk vertrouwen, openheid en je kwetsbaar durven op te stellen. Eigenschappen die Astrid Anna Kuin, onze coach en trainer, wist te winnen tijdens de kennismaking intake, de aftrap en gedurende het traject.  

Het leereffect besefte wij pas tijdens de afgelopen sessie op 8 maart 2018; dat wij van een heel directief team getransformeerd zijn naar non-directief, zonder verlies van eigenaarschap. Een sterk fundament om volgend schooljaar verder op te bouwen, want er staan voor dit schooljaar helaas nog maar twee sessies gepland. Waarom helaas, het kost een dag per maand van je enorme drukke werkdag? Klopt helemaal, maar wat je ervoor terug krijgt is meer zelfkennis, sturing, en belangrijk diverse bruikbare leiderschap tools. Bruikbare handvatten voor op de werkvloer en tijdens de rest van je carrière. Als je het mij vraag een terugbetaalde investering. Education is power, but Knowledge is wisdom!    - Evaluatie deelnemer MBO ROC TOP 

In de rol van coach Oplossingsgericht coachen van dromen en ambities, 21ste century skills

“De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf vorm te geven.”   

Van de professionals, leidinggevenden en doelgroepen in het onderwijs wordt steeds meer een coachende houding en rol gevraagd. Wij helpen je om je het model van oplossingsgericht coachen eigen te maken en in te zetten bij je leerlingen, waarbij je hen ondersteunt in het zich eigen maken van 21e eeuwse vaardigheden. Deze methode is te gebruiken door leidinggevenden, leerkrachten, interne coaches/begeleiders, mentoren, studieloopbaanbegeleiders, teamcoördinatoren en teammanagers als ook door leerlingen zelf onderling in te zetten om als winning team betere (leer)resultaten te behalen door elkaar te coachen op het (weer) benoemen van dromen en ambities en elkaar te coachen gedurende deze leerroute met successen en terugval, zie het 12 stappen plan om zowel teams/klassen als individueel oplossingsgericht te coachen.

Krachtgerichte gespreksvoering en coaching: van klacht naar kracht: de kracht van oplossingen vanuit eigenaarschap en eigen regie

Oplossingsgericht (progressiegericht) coachen: de oplossingsgerichte methode (“solution focus”)  focust op de oplossing en niet (of in mindere mate) op het probleem.  Daarbij wordt vooral gekeken naar wat wel werkt (in plaats van wat niet, of waarom niet), naar uitzonderingssituaties (wanneer is het probleem er niet). De oplossing komt meer in beeld als de probleem vrager vanuit eigenaarschap in staat is om te beschrijven wat hij eigenlijk zou willen. Welke eindsituatie. Een helder toekomstbeeld. Van dat toekomst beeld maak je een zo concreet mogelijke voorstelling, en dan verken je welke kleine stapjes je kunt zetten om dat toekomstbeeld dichterbij te brengen. Het oplossingsgerichte zit hem in deze methode in de wijze van vragen stellen, gericht op mogelijkheden, op wat werkt, op hulpbronnen, op het benoemen van vooruitgang. Elkaar als supporters te ondersteunen in het trainen van vaardigheden (van “klacht naar kracht”!).

Een oplossingsgerichte (progressiegerichte) houding betekent:

 • denken vanuit mogelijkheden in plaats vanuit moeilijkheden (aandacht).
 • veel vragen stellen en geen oordeel vellen (vertrouwen en verbinding).
 • het niet beter weten dan de inbrenger, maar de inbrenger ondersteunen en suggesties doen om zijn eigen oplossingen te formuleren (coachen op eigenaarschap).
 • vooral een focus op de toekomst houden en  niet op het verleden.
 • elkaar als team en klas als supporters positief te ondersteunen in het jezelf trainen van vaardigheden en je gewenste leerroute vol te houden en tussentijdse successen te delen.
 • benutten van waarderende en constructief professionele feedback vanuit een groei- en leermindset!

Intakegesprek

Heeft u individueel of met een aantal collega's belangstelling? Schroomt u niet contact met ons op te nemen en, indien gewenst, met elkaar een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit intakegesprek staan we stil bij uw motivatie voor deze lerarenbeurs: wat gaat u ermee doen, welk doel heeft u ermee, wat gaan uw leerlingen er van merken en hoe wilt u uw kennis delen met collega's? Vervolgens kunnen we, op basis van de gewenste leerresultaten, een maatwerk programma en offerte aanbieden. Neemt u hiertoe geheel vrijblijvend contact op met drs. Astrid Anna Kuin, via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362. Mocht u ons onverhoopt telefonisch niet bereiken, stuurt u dan alvast een bericht via de mail. Wij reageren binnen 24 uur. 

Over Coaching in Organisaties

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Daarnaast is ons bureau al 25 jaar aangesloten bij NVO2 de Nederlandse Vereniging voor HRD-Professionals in Ontwikkeling en Opleiding en is opgenomen in het register en handelt vanuit de gedrags- en beroepscodes. Wij zijn aangesloten bij en opgeleid via de LVSC (PAO Supervisieopleiding 1992). Onze trainers en coaches zijn met de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC en volgen hierin de gedragscodes voor coaches. Onze trainers en coaches worden vanaf 1988 ingezet om intervisie te begeleiden en vanaf 1992 supervisie op coaching te geven. Voor evaluaties van verschillende soorten klanten, kijk op http://www.kuincoaching.nl/over-coaching-in-organisaties/evaluaties.html.

Noot: wij doen ons best om bovenstaande informatie zo accuraat mogelijk voor je bij te houden. Desalniettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina inzake de Lerarenbeurs Amsterdam of Rotterdam. Zie hiertoe de rechtstreekse informatie bij de gemeente Amsterdam of Gemeente Rotterdam. 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2020 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.