Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

scholenbeurs19

Voor leidinggevenden, teamleiders, professionals in de rol van coach
Met de training coachingsvaardigheden leer je steeds effectiever medewerkers, professionals en teams te coachen. Je brengt je praktijkvoorbeelden in en oefent met skills en tools om effectief te coachen op eigenaarschap vanuit gelijkwaardigheid. Je leert empathisch te luisteren, open vragen te stellen en feedback te geven. Coachen van medewerkers leidt tot een hogere kwaliteit, tevredener klanten en trotsere professionals. De basis is wederzijds vertrouwen en het diepe geloof dat mensen uit zichzelf gemotiveerd zijn en in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen werk. Je leert in gesprekken blijvend contact houden met de medewerker, met lef om uit te dagen, je leert als een helikopter te observeren en coacht mensen tot inzicht en leren door te doen. Coaching gaat met name om doelen en gedrag vanuit eigenaarschap te bereiken. Coaching in Organisaties is gecertificeerd met het European Quality Award door NOBCO/EMCC. Zie ook onze training Feedback geven en ontvangen - Samenwerking - Effectieve teams. En effectieve communicatie en samenwerking in teams, organisaties. 

 

Image

Masterclass Persoonsgericht Coachen bij stress/werkdruk en preventie burn-out voor professionals, (interne) coaches, begeleiders en leidinggevenden, teamcoördinatoren/leiders, teamcoaches: je leert hoe je de ander kunt coachen om beter om te gaan met stress/werkdruk en gewenste verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Werk/Privé Balans, Energiebalans, de drie kenmerken van bevlogenheid en burn-out, context organisatie. Coachen op vitaliteit, flow, focus en Happiness. Coachen en trainen op gelukscompetenties bij professionals, teams en organisaties. Wat geeft energie? Wat kost energie? Tips bij stress - Top Tien. Ontspanningsoefeningen om gewoontepatronen bij stress/werkdruk vanuit de automatische piloot te doorbreken vanuit proactief leiderschap. 12 steps to Happiness; leren door te experimenteren met de celebration grid. De vier pijlers bij werkgeluk, het PERK-model. Pragmatische interventies om uw doelgroep te coachen: mindset en gedrag! Inzicht en bijsturing patronen, gedrag en gedachten bij stress/werkdruk! Aandacht voor de innerlijke criticus en perfectionist en hoe bij te sturen naar meer zelfzorg. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers..

scholenbeurs19

Rotterdamse Lerarenbeurs:verder professionaliseren met leerplezier en resultaat? Professionaliseringstraject in het onderwijs, (team)training of coaching? Vragen? Contact ons voor passend maatwerkprogramma! Gepersonaliseerd leren en de didactische coachrol, Oplossingsgericht/ Progressiegericht coachen: pragmatisch coachmodel, lerende mindset,  tips en tools. Coachen van leerlingen (en collega's), doelen stellen, persoonlijke ontwikkeling, intrisieke motivatie en eigen regie, stap voor stap, Inzet complimenterende feedback op (potentieel aan) krachtbronnen. Transactionele Analyse, Systemisch coachen, Mindfulness en Compassie-training, Krachtgerichte gespreksvoering op eigen regie bij leerling, Coachen bij stress, Werk/Privé Balans, Prreventie Burn-out, Scrum Framework in het onderwijs. Evaluatiecijfer: 9! "Geweldige samenwerking en bedankt voor je flexibilteit, mobiliteit en bereikbaarheid.Top Coach!". Leergang Coaching met NOBCO-EQA certificaat EIA-registratie coaches: verkorte leerroute oor ervaren coaches/ begeleiders.  Meer informatie in onze nieuwsbrief!

pagina 1

Leergang Coaching (HR)Leidinggevenden, Professionals en (interne) Coaches: dit diepgaande 10-daagse trainingsavontuur om jezelf te ontwikkelen als een professionele coach gaat in op interventies van de coach en het faciliteren van gedragsverandering bij klanten/cliënten. Om klanten te coachen in een complexe en veranderende omgeving waarbij de klant/cliënt haar/zijn leerdoelen en gewenste resultaten formuleert en vertaalt naar de praktijk. Als coach doorleeft u de visie en principes van coaching, de waarden, competenties en toepassingen. U bent de ambassadeur en het rolmodel van uw organisatie voor uw klanten/cliënten. Tijdens deze intensieve en interactieve opleiding wordt u getraind in de coaching vaardigheden en leert u mensen in beweging te brengen om gewenste resultaten vanuit eigenaarschap te bereiken. Het faciliteren en coachen van klanten blijkt niet zo eenvoudig te zijn in praktijk, er is veel ruimte voor inbreng van eigen praktijkcasussen. De training wordt gegeven door senior trainer/(team)coach met ruime ervaring en daarmee veel praktijkkennis. In verband met Corona Maatregelen is het mogelijk de Leergang als Intensive te volgen, u ontvangt 'een-op-een' training en coaching (maatwerk afgestemd op uw praktijk en gewenste ontwikkeling/resultaten). De training is op Foundation-level gecertificeerd met Certificaat European Quality Award NOBCO/EMCC. Start: Najaar 2020 - Zie ook Leergang (Loopbaan)Coaching en Masterclasses.

 

Effectieve Communicatie en Samenwerking wordt In Company ingezet als een traject voor MT, team of organisatie. Met een diversiteit aan tools worden de spelregels en methoden voor open en effectieve communicatie neergezet. Als ook hoe als team (organisatie) effectief resultaten te bereiken bij je klanten/doelgroepen en wat dit vraagt van de interne organisatie, stijl van communiceren en samenwerking. Leiderschapsstijlen en vaardigeden. Wat nodig? Hoe de samenwerking en communicatie beter op elkaar af te stemmen. Hoe elkaar feedback te geven op verdere gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling in een veilig leerklimaat maatwerktraining. Hoe zorg je dat medewerkers zich gezien voelen? Over empathisch luisteren en erkennen. Proactief leiderschap en effectieve communicatie, diverse tools om in de praktijk toe te passen. Spelregels en stappenplan professioneel constructieve feedback. Hoe zorg je voor eigenaarschap en verantwoordelijkheid vanuit psychologische veiligheid. Een afsprakencultuur waarbij informatie gedeeld wordt. Fasering in besluitvorming. Teamfasering en teambuilding, leiderschapsstijlen en gewenste ontwikkeling. Medewerkers coachen en begeleiden in gewenste of noodzakelijke professionele of loopbaanontwikkeling (bv.van werk naar werk). Ieder training is een maatwerk training afgestemd op gewenste veranderingen, doelen en gedrag bij het team de organisatie en de medewerkers en leidinggevenden. Door krachten en verschillen te bundelen in een team is 1+1=3 (TEAM Together Each Achieves More):: benutten van elkaars sterktepunten. Leren en verbeteren van "successen" en "fouten". Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers, bij diverse Ministeries, bij RWS, Ministerie van Buitenlandse Zaken, DUO, diverse onderwijsinstellingen, bij gezinscoaches en bij Veilig Thuis, en bij de Baak. Contact ons voor een eerste gesprek en u ontvangt een maatwerk programma (coaching of deels training leiderschapsvaardigheden indien gewenst). Bij training is indien gewenst certificering PE-punten mogelijk. European Quality Award NOBCO/EMCC, zie ook de gecertificeerde Leergang Coaching met versnelde leerroute voor ervaren coaches! 

 

ImageHoe de innerlijke perfectionist of liefdesjunk op gezonde wijze bij te sturen? Irrationele gedachten (gedrag en gevoelens) om te buiten naar effectieve en rationele gedachten? De Masterclass RET - Rationeel Emotieve Training - geeft je als coach, coachen professional of leidinggevende  na de basis van Leergang Coaching, een verdieping aan instrumenten vanuit de  RET en hoe deze in te zetten bij stress en in de levens-, leer- en werkbiografie van de klant. Aan de opleiding Masterclass RET zijn twee PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Aan te vullen met modules Mindfulness, Transactionele Analyse, Voice Dailogue en Pscyhodrama, Systemisch werk.

dolfijnenVoice Dialogue, Focussen bij stress/werkdruk en verdere professionele ontwikkeling. Als coach, leerkracht/docent benutten van het Systemisch werken in combinatie met de Transactionele Analyse: bij het nemen van een (belangrijke) beslissing roeren ze zich duidelijk: al die verschillende stemmen in je die enerzijds vinden dat ... maar anderzijds ook ... Onze persoonlijkheid bestaat uit meerdere subpersonen of ´ikken´. En ze hebben allemaal een eigen stem, eigen overtuigingen, wensen en gevoelens  en een lichamelijke gewaarwording. Inzet van Focussen en Voice Dialogue: lichaamsgericht luisteren, waarnemen en kantelen naar mogelijkheden en oplossingen vanuit eigenaarschap bij jouw doelgroep. Je leert te coachen met methoden en stappenplan Voice Dialogue, Focussen en systemisch coachen: dilemma´s coachen. Leraren-/Scholenbeurs PO/VO/SO/VSO MBO Gemeente Amsterdam en Gemeente Rotterdam (ook HBO en VVE).

 

nieuwsbrief 2018 3

Mindfulness- en Compassietraining wordt steeds vaker ingezet bij werkdruk, (preventie) burn-out en preventie ziekteverzuim als ook bij re-integratie. Het ondersteunt in een gezonde Work/Life Balance, focus en flow in je werk en persoonlijk leven. In company inzetbaar voor teams, professionals en leidinggevenden, (team)coaches. De (zelf)compassie en mindfulness training en tools helpen je om steeds meer vanuit een lerende mindset, vanuit vertrouwen en veiligheid de ander te coachen.Je bekrachtigt hiermee het zelfvertrouwen en het zelfaccepterend en lerend vermogen bij professionals en teams. Je leert helder waar te nemen en vanuit focus en flow je energie te sturen.

 

Masterclass Enneagram

Het Enneagram is een van de meest effectieve methoden om inzicht te verwerven in de diverse persoonlijkheden en stijlen in teams en organisaties. Je verwerft inzicht in je eigen stijl (ook bij stress/werkdruk) en andermans stijl als ook hoe je de samenwerking onderling kunt optimaliseren middels feedback per type. Je leert vanuit respect en met begrip de ander, die jou mogelijk raakt in je eigen allergie en ontwikkelingslijn, positief en constructief te benaderen. Zodat je als team effectiever kunt samenwerken en als professional klanten en doelgroepen op de juiste wijze weet te benaderen en het contact en gewenste resultaat te optimaliseren. 

Met deze methodiek verwerf je inzicht in je eigen type Enneagram. Je leert andere  typen te herkennen in je (werk)omgeving optimaler om te gaan vanuit dialoog. Het helpt inzichtelijk te maken hoe je persoonlijkheidstype zich onder stress verhoudt en hoe je positieve stress/vitaliteit en flow in je werk en privé ontwikkelt.

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2020 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.