Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

zelfsturendDoelgroep: professionals, die organisatieveranderingsprocessen naar zelforganiserende en zelfsturende teams in gang zetten en elkaar onderling oplossingsgericht coachen naar steeds meer zelfsturend en zelfoplossend vermogen (regie en verantwoordelijkheid kunnen nemen binnen daarbij behorende randvoorwaarden en kaders). Intrainen en toepassen van vaardigheden en competenties vanuit open communicatie en oplossingsgericht (samen)werken en oplossingsgerichte coachingsvaardigheden. Ieder team doorloopt in haar ontwikkeling naar en vanaf in de invoering als zelfsturend team tegen verschillen binnen het team aan. Hoe om te gaan met deze verschillen op een effectieve en respectvolle wijze? Bespreekbaar maken van diversiteit in rol en gedrag, afstemmen onderlinge verwachtingen en onderlinge afspraken vanuit autonomie benoemen. Conflicten in een team verdienen zo snel mogelijk aandacht, omdat deze "crisis" ook vaak een "kans" is om van en met elkaar te leren, vanuit de drie axioma's van oplossingsgericht communiceren. elkaar te versterken en van elkaar te leren, gericht op optimalere performance als team naar de klant en markt. 

retraiteMediation is: Een interventie in een onderhandeling of een conflict door een geaccepteerde derde partij die een beperkte of geen dwingende beslissingsbevoegdheid heeft, die de betrokken deelnemers assisteert bij het bereiken van een vrijwillig tot stand gekomen, wederzijds acceptabele oplossing van de conflictkwesties. Zie onze module conflicten leren hanteren voor zelfsturende en zelforganiserende teams vanuit onze OIM methodiek (Buurtzorg) conflicthantering voor professionals en voor leidinggevenden.

retraiteLeer om te gaan met conflicten. Ieder team komt op een bepaald moment de verschillen tegen. Soms kan dit leiden tot conflicten, en is het tijd om met elkaar een pas op de plaats te maken en tijd en ruimte te nemen met elkaar te leren hoe met verschillen en met mogelijke conflicten op positieve en effectieve wijze om te gaan. zodat je met elkaar en van elkaar leert, zodat ieder vanuit autonomie en eigenheid, zijn/haar rol kan nemen en uitvoeren. zodat feedback onderling een positief instrument wordt en is om elkaar en jezelf bij te sturen naar een steeds betere en prettiger performance naar je klant of intern in de organisatie. Wij besteden aandacht aan de agenda van het team rondom dit thema, de verwachtingen onderling en hoe beter af te stemmen, expliciteren van wat impliciet aanwezig is. Respect en transparantie. vanuit de open communicatie spelregels, en bij weerstands- of verdedigingsmechanismen met elkaar te benoemen wat iets met je doet en wat je behoefte is. En vanuit de drie axioma's van oplossingsgericht communiceren en werken van en met elkaar te leren en je job beter en met meer energie te kunnen uitvoeren. spelregels voor professionele feedback en samenwerking.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.