Meerwaarde naar klant? (Team)Coaches en Trainers – Maatwerk!

Neem vrijblijvend contact op

Oplossingsgericht coachen

"The quality of your conduct determines the relationship”

With this training requesting and receiving feedback, teams and professionals learn to use feedback to learn and deliver added value to target groups and customers. The quality of your conduct determines the relationship. You learn together the basic rules of communication, with trust and safe environment, to learn to use feedback. Both successes and points of concern, difficult situation or "mistakes" can be discussed and learned from. Rules for a safe learning environment, the courage of vulnerability, the how. The more diversity the team uses, the more powerful the performance. Transparency provides more vitality and positive energy, focus. Various dynamic and playful work forms. Every training is tailor-made. The program is tailored to the context and culture of the organization. And desired further development of the participants. Feedback, if used properly, is one of the most powerful methods for learning and development, individually and as a team. Diversity is used. Inclusion of everyone in the team from an appreciative and learning mindset and professional constructive feedback.

EnglishOplossingsgericht coachen

Effectieve en succesvolle teams, afsprakencultuur en aanspreekcultuur: praten met in plaats van praten over. Feedback, mits goed ingezet is een van de krachtigste methoden om de samenwerking binnen en tussen teams te optimaliseren. Met deze training "Feedback vragen en ontvangen" leren deelnemers onderlinge feedback in te zetten om de onderlinge samenwerking en de resultaten naar klanten/doelgroepen te verbeteren.  "Als je feedback vraagt, wil je jezelf verbeteren. Als je feedback krijgt, kun je iets verbeteren. Als je feedback geeft, wil je iets verbeteren." Je leert met elkaar de basisregels van communicatie om feedback vanuit vertrouwen en veiligheid in te zetten. Constructieve feedback te geven zonder dat er spanningen ontstaan.Te benutten naar een leer- en verbetercultuur waar zowel successen als lastige situatie of "fouten" gedeeld worden en van geleerd wordt. Elkaar aan te spreken op wat wel en niet goed gaat (vanuit eigenaarschap en accountability). Spelregels om succesvol en effectief feedback te geven, te ontvangen en te vragen. Stappenplan feedback. Vanuit het model voor effectieve en succesvolle teams: vertrouwen, omgaan met conflicten, commitment en accountability, resultaten. Kracht en verbeterpunten, gewenste ontwikkeling (doelen en gedrag) van team/organisatie te benoemen en in te zetten, waarbij feedback benut wordt. Diversiteit in perspectieven en oplossingen te benutten. Cultuuromslag van hiërarchische organisatie naar team effectiviteit, van afhankelijk of reactief naar proactief gedrag. De cirkel van persoonlijk en proactief leiderschap. Vertaalslag naar de praktijk, effectieve werkvormen om vanuit motivatie en eigenaarschap te leren: lerende teams vanuit respect, vertrouwen en transparantie (binnen en tussen teams). Praktische tools. Leren door te doen. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers. Maatwerkprogramma wordt afgestemd op gewenste verandering, doelen en gedrag in uw organisatie/team.

sail2Met de ontwikkelingen van binnen uit de organisatie (zingeving, autonomie en professionele ontwikkeling voor medewerkers) en vanuit de omgeving (Corona; ontwikkelingen op de markt en bij doelgroepen) wordt van leidinggevenden steeds meer gevraagd een coachende leiderschapsstijl in te zetten, waarin vertrouwen, waardering en erkenning essentieel zijn. Als een leidinggevende transparant en open is, goed luistert, stimuleert en autonomie faciliteert, zal iedere medewerker en ieder team opbloeien. Een gezond en vitaal team met betrokken medewerkers levert bijdrage aan resultaatgericht werken, aan meerwaarde en wendbaarheid. Met deze training coachend leiderschap gaan we in op vaardigheden, gedrag en lerende mindset. Hoe je door je medewerkers op de eerste plaats te zetten, de medewerkers jouw klanten/doelgroepen op de eerste plaats zetten. Als rolmodel vraagt dit om het juiste gedrag, feedback weten te geven en te ontvangen. Als leidinggevende vraagt dit om continue zelfreflectie en wordt van je gevraagd vooral anders te communiceren, meer te luisteren en empathisch te luisteren, open vragen te stellen. Tips en tools om teams en professionals te erkennen en te waarderen. Om met elkaar een heldere visie, missie vanuit de bedoeling van de organisatie, waarden, kaders en resultaten te communiceren, Oplossingsgericht te coachen op gewenste verandering, doelen en gedrag. Acht stappen model om meerwaarde en wendbaarheid naar klanten/doelgroepen te creëren vanuit kansen en mogelijkheden. Optimaliseren van resultaat met inzet waarderende professioneel constructieve feedback. Diverse leiderschapsstijlen: je leiderschapsstijl situationeel afstemmen. Coachende leiderschapsstijl: professionals coachen op intrinsieke motivatie en flow, van betekenis te zijn (purpose), autonomie en eigen regie, persoonlijke ontwikkeling. Certificaat met PE-punten. Ook in te zetten als Im Company Maatwerktraject voor MT en leidinggevenden. Zie ook onze training Coachingsvaardigheden - Sills & Tools.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2020 Coaching in Organisaties | Webdesign by Webdelta.