Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

 • Team Coaching Teambuilding

  mtb meeuwenTeams als bouwstenen binnen de lerende en zelfsturende organisatie: oplossingsgericht coachen vanuit succesfactoren en mogelijkheden van de professionals en teams. Aandacht voor de succesfactoren om geïnspireerd (samen) te werken: motiverende doelen, gedeelde verantwoordelijkheid, open communicatie, respect voor verschillen, flexibel aanpassen en initiatief tonen. Elke succesfactor helpt bij het vormen van een effectief en gemotiveerd team. Pragmatisch model van oplossingsgericht coachen voor teams; tien stappen plan met o.a. doelen stellen, vaardigheden benoemen, schaalvragen, positieve en professionele feedback, actieplan team en teamleden individueel, communiceren in een positief en veilig leerklimaat: vanuit vertrouwen en waarderen met elkaar te leren door te doen/actie. Verfrissende methodiek 12 stappenplan: speels, lerend en resultaatgericht!

 • (Team)Coachen naar Zelforganiserende/Zelfsturende Teams

  zelfsturendDoelgroep: interne teamcoaches en professionals, (HR)managers/teamcoördinatoren, die organisatieveranderingsprocessen naar zelforganiserende en zelfsturende teams in gang zetten en teams/medewerkers coachen naar steeds meer zelfsturend en zelfoplossend vermogen (regie en verantwoordelijkheid nemen met bijbehorende kaders en spelregels); fasen in teamontwikkeling coachen. In Company is een tijdelijk inzet van een externe teamcoach mogelijk en training en intervisie voor professionals en teamcoaches om teamcoachingsvaardigheden in te zetten. Coachen en trainen met elkaar rondom de volgende onderwerpen (in de overgang naar) zelfsturende en zelforganiserende teams: aannames en uitgangspunten, kaders, organisatiestructuur, staffuncties wat en hoe anders, coördinatie,  teamtaken en rollen, kengetallen op teamniveau, steeds optimalere afstemming van de producten/diensten naar de klant en markt, besluitvorming en vergaderen, informatieuitwisseling hoe anders, open en oplossingsgerichte communicatie, conflictoplossing, hoe anders met projecten om te gaan, crisismanagement, inkoop en investeringen, informatiestroom, prestatiemanagement /teamprestaties, beloning, werving en selectie. Maatwerk teamcoaching/training/intervisie per klant!

 • Leergang (Team)Coachen Zelforganiserende/Zelfsturende Teams

   

  zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen Zelfsturende/Zelforganiserende Teams bepaalt u als organisatie uw visie op zelfsturing. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende en zelfsturende  teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing. Zelfsturende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.

 • Professionals zelfsturende / zelforganiserende teams Oplossingsgerichte Communicatie

  zelfsturendDoelgroep: professionals/teams in organisatieveranderingsprocessen naar zelforganiserende en zelfsturende teams, om elkaar onderling oplossingsgericht te coachen naar steeds meer zelfsturend en zelfoplossend vermogen (regie en verantwoordelijkheid kunnen nemen binnen daarbij behorende randvoorwaarden en kaders). Vanuit respect, vertrouwen en in dialoog. Intrainen en toepassen vanuit open communicatie en oplossingsgericht (samen)werken en oplossingsgerichte coachingsvaardigheden. De ervaringen vanuit de praktijk zijn hierin leidend. Aandacht voor: besluitvorming en adviesmethode, vergaderen, teambuilding, professionele feedback, teamrollen en benutten/afstemmen verschillende stijlen en kwaliteiten, leer- en verbetercyclus (op basis van SWOT; gewenste resultaten en kwaliteit). Teams en professionals als lerend team om performance naar klant en markt/omgeving te optimaliseren. Professionele feedback en feed forward. 

 • Organisatiecoaching (HR)professionals, adviseurs

  organisatie coaching (HR/MD) professionals, adviseurs, managers/coaches

  • Faciliteren van zelfsturend leren en werken
  • Leiderschapsstijlen en organisatieontwikkeling
 • Vitaliteitsprogramma

  ImageVitaal Leiderschap

  Mindfulness is een manier om aandacht te geven, bewust, ìn dit moment, zonder oordeel.
  Een training om vanuit een evenwichtige energiebalans klantgericht te werken, vitaal leiderschap te ontwikkelen en te versterken! Zie ook Coaching bij stress/werkdruk naar meer vitaliteit: Work/Life Balance op deze website.

 • Training Timemanagement

  ImageTraining Timemanagement en proactief leiderschap

  Een training voor het team of een Intensive voor u als manager of als professional: Maatwerk met effectieve tools voor timemanagement! 

   

 • Teambuilding tapas y architectura in Barcelona

  BarcelonaCoaching Intensive - Executive Coaching – Persoonlijke APK - Teamuitje

  Managers en professionals, een retraite om op te laden en inspiratie op te doen.

  Inspiratie: architect van jouw loopbaan en leven

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2017 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.