Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

Image

Vitaliteitsprogramma, (Team) Coaching/Training of Masterclass Persoonsgerichte Coaching voor professionals, (interne) coaches/begeleiders en leidinggevenden/teamcoördinatoren bij Stress/Werkdruk: je leert hoe je de ander kunt coachen om beter om te gaan met stress en gewenste verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Vitaliteit: wat geeft energie? Wat kost energie? Tips bij stress - Top Tien. Ontspanningsoefeningen om je gewoontepatronen bij stress vanuit de automatische piloot te doorbreken. Pragmatische interventies in te zetten om boven en onder de waterlijn veranderingen bij uw doelgroep te coachen: mindset en gedrag! RET om bij stress/werkdruk patronen te doorbreken! Transactionele Analyse bij stress: aandacht voor de innerlijke criticus en perfectionist en hoe bij te sturen naar meer zelfzorg. Elkaar en jezelf coachen naar steeds meer vitaliteit en effectiviteit vanuit een gezonde Work/Life Balance vanuit eigen motivatie en krachtbronnen. We leren je de klant te coachen vanuit verbeeldende en associatieve vermogen om leerprocessen te verankeren (diverse kaarten-sets). Elkaar en jezelf te coachen op preventie en herstel bij ziekteverzuim of burn-out vanuit persoonlijk en proactief  leiderschap. Zie ook ons Vitaliteitsprogramma en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!

rijksmuseum

Tussen 14 maart en 22 april 2018 kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor de komende twee schooljaren, 2018-2019 en 2019-2020. De coachende rol van professionals/leidinggevenden in het onderwijs: oplossingsgericht coachen en werken aan 21eeeuwse vaardigheden, dromen en ambities: pragmatisch 12 stappen plan! Van klacht naar kracht: de kracht van oplossingen vanuit eigenaarschap en eigen regie. “De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf vorm te geven.” Coachen bij stress/werkdruk:  (Team)Coaching on the job - en diverse Masterclasses! En voor ervaren coaches/begeleiders een verkorte leerroute Leergang Coaching met NOBCO-EQA certificaat (zie EIA). Voor de scholenbeurs kunt u geheel vrijblijvend zonder kosten een afspraak voor een eerste intake met een van onze trainers/coaches te maken. Via de mail op te vragen onder andere de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (zie de Masterclass Persoonsgerichte Coaching bij werkdruk/stress. Interesse in coaching on the job, Individuele coaching, leergang/cursus, professionaliseringstrajecten? Neem contact met ons op en u ontvangt een maatwerkprogramma.

De coaches en trainers van Coaching in Organisaties zijn afgelopen jaren regelmatig ingezet voor het coachen en trainen van leerkrachten, professionals en leidinggevenden op thema's als werkdruk, stress, het bewaken van een goede Work/Life Balance en gewenste verdere professionele ontwikkeling. Leertrajecten worden verankerd vanuit speelse werkvormen, zoals kaartensets. Ieder traject is maatwerk en passend op jouw behoefte aan coaching en training. U kunt een keuze maken uit individuele of team coaching/training, Leergang Coaching en Persoonlijk Leiderschap of diverse Masterclasses. Coaching in Organisaties beschikt met de Leergang Coaching over het certificaat European Quality Award NOBCO. Astrid Anna Kuin, senior (team)coach en trainer, is lid van de Nederlandse Vereniging van Opleidingsfunctionarissen (NVO2) en van LVSC en heeft daar haar jaaropleiding als supervisor/coach als ook oplossingsgericht coachen en persoonlijk leiderschap als ook als teamcoach zelforganiserende teams bij IVS (Buurtzorg).  

Image

Masterclass Persoonsgericht Coachen - Module 2: Associatief en (ver)beeldend  (leer)vermogen bij je klant faciliteren; o.a. Mindmapping

De kracht van de verbeelding, metaforen, verhalen! 

Inzetten van narratieve/associatieve en creatieve methoden en metaforen om het leervermogen en leerproces bij je klant te bekrachtigen en te bestendigen.

 

nieuwsbrief 2018 3

De Mindfulness en Compassietraining wordt steeds vaker ingezet bij werkdruk, burn-out en preventie of herstel ziekteverzuim. Tevens wordt die ingezet voor teams en professionals en managers. Ze leren om persoonlijk en proactief leiderschap in te zetten en een lerende mindset binnen jezelf en in samenwerking met de anderen te creëren. Het zelfvertrouwen, en het zelf-accepterend vermogen worden hierdoor versterkt en bekrachtigd. Mindfulness en persoonlijk leiderschap leert ons aandacht te geven aan het enige moment dat we hebben: het huidige moment.

 

poohDeze Masterclass Mindfulness voor kids, is voor leerkrachten, interne coaches en intern begeleiders en in te zetten met een eigen opleidingsbudet of met de Lerarenbeurs Amsterdam 2017-2018?! De golven van het leven en hoe we daarmee omgaan bepaalt grotendeels de kwaliteit van het leven. Deze training is bedoeld om kinderen te leren surfen over de golven van het leven. Je kunt een kind niet altijd beschermen, het moet op zijn eigen benen leren staan. Ook kinderen hebben het vaak moeilijk of komen voor  uitdagingen te staan. Op school, met vrienden, tijdens de vrije tijd of thuis. Mindfulness for Kids is bedoeld om kinderen de nodige bagage te geven om met moeilijkheden om te leren gaan. Zodat het kind kan leren om vanuituit een kracht op te bouwen om meer zelfvertrouwen, rust, optimisme en creativiteit te vinden. Wij maken met deze Masterclass een vertaling vanuit de training voor volwassenen, je leert om vanuit een accepterende houding, in het hier-en-nu kinderen Mindfulness aan te leren, spelenderwijs, vanuit werkvormen die passen bij het kind. Zie deze training met kinderen als een avontuur waarbij de begrippen als hier en nu, vanuit een beginnersgeest, aandacht voor de automatische piloot, adempauze en aandacht voor moeilijke momenten en gevoelens meereizen.  

Oplossingsgericht coachen(Team)Training/Coaching: Coachen op kracht en successen voor (interne) (team)coaches en andere professionals, coachende managers bij organisatie- en teamontwikkeling naar zelforganiserende en zelfsturende teams en organisaties. Ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers! Hoe toekomstproof is de performance van uw organisatie? Een team is een levend en lerend systeem die waarde toevoegt aan haar klanten en organisatie. Het directe contact met de klant en diens omgeving, maakt dat juist de professionals en het team vanuit het leer- en verbeterpotentieel steeds optimaler en klantgerichter - lees klanttevredenheid - gaan werken. Hoe zet je met elkaar optimaal talenten en kwaliteiten in naar meer klant impact en waarde vanuit eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfsturing? Hoe stem je proactief leiderschap en (team)ondernemerschap optimaal af op de ontwikkelingen in de markt/omgeving en gewenste resultaten. Profilering, communicatieve stijl en vaardigheden vanuit klanttevredenheid en (kleine) successen. Oplossingsgericht coachen van zelfsturend en zelfoplossend vermogen bij medewerkers, professionals en teams vanuit successen en een toekomstgericht focus! Inzetten van professionele en constructieve feedback met behulp van het acht stappen model. Brochure op aanvraag.

 

De “Masterclass Oplossingsgericht Coachen & Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs” helpt u om medewerkers te coachen naar de gewenste verandering in gedrag en vaardigheden. Omdenken en omhandelen; u bent zelf de sleutel in uw communicatie naar de ander. Brochure Oplossingsgericht Coachen Teamtraining/Professionaliseringstraject op aanvraag. Eerste gesprek voor maatwerk programma passend bij gewenste professionalisering is zonder kosten bij u op locatie!

Gewenste veranderingen, doelen en gedrag

De huidige organisatieontwikkelingen vragen van leidinggevenden een leiderschapsstijl die vanuit verbinding en vertrouwen het zelfsturend en oplossend vermogen bij de medewerkers versterkt. Oplossingsgericht werken gaat er vanuit dat de medewerker de expertise heeft zelf zijn/haar oplossingen in te zetten. Dit vraagt om een andere stijl van communiceren en leiderschap, van sturen naar loslaten, van controle naar vertrouwen. Coachende vaardigheden van de leidinggevende zijn hierbij belangrijk. 

Image De Masterclass RET - Rationeel Emotieve Training - geeft je als coach  na de basis van Leergang Coaching (HR) managers, professionals en(interne) coaches, een verdieping aan instrumenten vanuit de  RET - Rationeel Emotieve Training en hoe deze in te zetten bij stress en in de levens-, leer- en werkbiografie van de klant. Aan de opleiding Masterclass RET zijn twee PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)..

 

Masterclass Enneagram

Het Enneagram is een synthese van zowel oudere als moderne psychologische en filosofische opvattingen. Het is een van de meest passende methoden om inzicht te verwerven in je eigen en andermans persoonlijkheidstype ook bij stress/werkdruk. In de Masterclass Enneagram leer je vanuit respect en met begrip de ander, die jou mogelijk raakt in je eigen allergie en ontwikkelingslijn, positief en constructief te benaderen. 

Met deze methodiek verwerf je inzicht in je eigen type Enneagram. Je leert andere  typen te herkennen in je (werk)omgeving optimaler om te gaan vanuit dialoog. Het helpt inzichtelijk te maken hoe je persoonlijkheidstype zich onder stress verhoudt en hoe je positieve stress/vitaliteit en flow in je werk en privé ontwikkelt.

 

ImageVoice Dialogue, Focussen bij stress/werkdruk en verdere professionele ontwikkeling. Als coach benutten van het Systemisch werken in combinatie met de Transactionele Analyse -16 PE-punten: bij het nemen van een (belangrijke) beslissing roeren ze zich duidelijk: al die verschillende stemmen in je die enerzijds vinden dat ... maar anderzijds ook ... Onze persoonlijkheid bestaat uit meerdere subpersonen of ´ikken´. En ze hebben allemaal een eigen stem, eigen overtuigingen, wensen en gevoelens  en een lichamelijke gewaarwording. Je kunt ze maar beter de ruimte geven, want ze zwijgen opleggen werkt alleen maar averechts. Koester je innerlijk kind. Het bewustzijnsmodel - oefenen. Presence: inzet van Focussen en Voice Dialogue: lichaamsgericht luisteren, waarnemen en kantelen naar mogelijkheden en oplossingen vanuit eigenaarschap bij klant. Achtergronden, methoden en stappenplan Voice Dialogue. Polariteiten en dilemma´s coachen. De deelnemer leert te coachen vanuit het focussen, systemische werk, Transactionele Analyse en Voice Dialogue.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.