Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

 

 Oplossingsgericht coachenDe “Masterclass Oplossingsgericht Coachen & Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs” helpt u om medewerkers te coachen naar de gewenste verandering in gedrag en vaardigheden. Omdenken en omhandelen; u bent zelf de sleutel in uw communicatie naar de ander.

Gewenste verandering

De huidige organisatieontwikkelingen vragen van leidinggevenden een leiderschapsstijl die vanuit verbinding en vertrouwen het zelfsturend en oplossend vermogen bij de medewerkers versterkt. Oplossingsgericht werken gaat er vanuit dat de medewerker de expertise heeft zelf zijn/haar oplossingen in te zetten. Dit vraagt om een andere stijl van communiceren en leiderschap, van sturen naar loslaten, van controle naar vertrouwen. Coachende vaardigheden van de leidinggevende zijn hierbij belangrijk. 

In de “Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs” krijg je handvatten om gedrag bij te sturen richting een gewenste verandering. Je leert negatieve gesprekken die blijven hangen in problemen, te vertalen naar positieve en oplossingsgerichte gesprekken. Je nodigt de ander uit oplossingen te benoemen en per direct toe te passen in de praktijk. Aan het slot van de masterclass kun je omdenken en omhandelen vanuit mogelijkheden en (verborgen) talenten. 

Je leert om samen te werken en te coachen met een positieve focus op de beoogde verandering. Iedere dag meer passend gedrag in te zetten en vanuit kleine successen verder uit te bouwen. Het doel is een leiderschapsstijl waarbij je medewerker en team stimuleert naar steeds meer zelfsturend en zelf-oplossend vermogen in een positief leerklimaat. 

Tijdens de Masterclass werken we vanuit de drie basisregels voor positief en oplossingsgericht werken:

 • Stoppen met wat niet werkt,
 • Doorgaan met wat goed werkt en dit aan anderen leren
 • Beginnen en toepassen van nieuw en meer passend gedrag die gewenst zijn in bepaalde praktijksituaties.

 Doelgroep

 • Leerkrachten
 • Interne coaches en begeleiders
 • Leidinggevenden
 • Schoolleiders
 • Adjunct-directeuren
 • Locatiemanagers

Feedback van klanten

“Ik heb de theorie in deze masterclass als positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als manager kan ik nu, na drie masterclassdagen, al positiever coachen en veel gelijkwaardiger tot verandering komen. Het coachen, oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

 “De kennis en andere vaardigheden (“tools”) vanuit deze Master zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."

 "Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Veder is dit een hele goede opmaat geweest naar een zelfsturend team, waarbij het team volledig eigenaar is en het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project."

 “Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met problematieken. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”

impossible

Onderwerpen

 • Inzicht in uw persoonlijke leiderschapsstijl en gewenste ontwikkelingslijnen
 • Cultuur en structuur binnen uw organisatie en team ombuigen naar oplossingen en mogelijkheden
 • Aansturen en inzetten van proactief leiderschap
 • Verantwoordelijkheid en zelfsturing: de medewerker faciliteren in het (steeds meer) leiden vanuit talent
 • Leidinggeven: sturen en coachen naar gewenste verandering/doelen
 • Relatie naar leiderschapsmodel Senge: lerende organisatie en lerende teams
 • Oplossingsgerichte vaardigheden kunnen inzetten
 • Reflectie op uw eigen stijl; feedback weten te integreren in uw dagelijkse praktijk
 • Oplossingen weten in te zetten n.a.v. persoonlijke leervragen; waarderen op successen en eigen kracht/sterkten; ander meer passend gedrag leren in te zetten op basis van ervarend leren (bespreking casuïstiek)
 • Coachen van klacht naar kracht, van problem talk naar solutions talk
 • Paradigmaverschuiving in uw team en organisatie weten te faciliteren: ombuigen van “problem island” (problemen) naar “solutions island” (mogelijkheden en eigen kracht)
 • Kunnen omgaan met weerstand en bijsturen naar oplossingen vanuit autonomie en zelfsturing medewerkers en doelgroep
 • "Lastige medewerker" of "lastige klant/doelgroep" kunnen coachen met inzet van oplossingsgerichte coachende vaardigheden
 • Met de organisatie steeds optimaler klant- en kwaliteitsgericht te werken (sparring partners)
 • Teamontwikkeling vanuit sterkteperspectief coachen; inzetten van diverse methoden voor teamontwikkeling o.a. de 'Reflecting Team'
 • Oplossingsgericht vragen stellen en leren aan de ander
 • Professioneel feedback geven vanuit sterkteperspectief naar gewenste verandering (doelen)
 • Omdenken en omhandelen: ander, meer passend gedrag inzetten met elkaar en individueel
 • Groei- en leermindset vormgeven en uitdragen; voorbeeldgedrag uitstralen en inzetten ('Teach what you preach')
 • Teamontwikkeling: inzet reflecting team en overige krachtige intervisievormen; van EIland naar WIJland - Kwaliteitslemniscaat
 • Veranderingsprocessen faciliteren: van Angelsaksisch naar Rijnlands denken; verschillende interventies voor de manager/professional
 • Faciliteren van het zelfaccepterend, zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen van u zelf en van uw team/collega's in een veilig leerklimaat.

Intakegesprek

Op basis van een eerste gesprek ontvangt u van ons een passend maatwerkprogramma afgestemd op uw praktijk, agenda en opleidingsbudget. Uw praktijk en succeservaringen zijn leidend in dit programma, de methode en werkvormen ondersteunen u in uw verdere gewenste professionele ontwikkeling en leiderschap binnen uw organisatie.

Neem geheel vrijblijvend contact op voor een intakegesprek met een van onze trainers via onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 06-46065362. De modules uit deze Masterclass zijn ook inzetbaar voor een In Company leiderschapsprogramma voor medewerkers, leidinggevenden en (young) professionals in een organisatie.

In Company of als Intensive

Deze Masterclass wordt zowel individueel als Intensive ingezet,. Dit betekent dat uw praktijk en casuïstiek uit uw praktijk naast de methodiek van het oplossingsgericht werken afwisselend aandacht krijgen in de bijeenkomsten.  

De student ontvangt een syllabus en bestudeert literatuur en tijdens de bijeenkomsten heeft u mini-colleges. Daarnaast wordt er veel geoefend met diverse werkvormen, de deelnemers brengen praktijkervaringen in en leren hoe hier mee anders om te gaan met behulp van het achtstappenplan. De deelnemers werken aan verdere professionalisering en ontwikkeling van de (SL) competenties van leiderschap en van het coachend leiderschap voor leidinggevenden.

Kosten

De kosten per bijeenkomst zijn 300 euro exclusief btw en exclusief locatie en verblijfskosten (deze laatste kosten vervallen als er sprake is van een Intensive).

Certificering

De Masterclass Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs wordt afgesloten met een certificaat. Voor certificering bestudeert de deelnemer de syllabus, schrijft een reflectieverslag per blok en gaat aan de slag met het leerplan. De deelnemer wordt uitgenodigd het geleerde in de tussentijd toe te passen bij zijn of haar klanten/doelgroep en deze ervaringen in de eerstkomende bijeenkomst te benoemen. Daarnaast presenteert iedere deelnemer op de laatste dag een reflectie op haar/zijn leerproces en behaalde resultaten. 

Certificeringseisen

 • Participatie aan de trainingsdagen
 • Student wordt gevraagd de relevante artikelen en literatuur te lezen
 • Casuïstiek uit de praktijk voor te bereiden
 • Het geleerde uit de trainingsdagen toe te passen in de eigen praktijk
 • Dagelijks een reflectieverslag te schrijven over de leeropbrengst van de dag en hoe dit te gaan toepassen in tussenliggende periode
 • Oefeningen vanuit de trainingsdag toe te passen
 • Op de laatste dag van de Master schrijf je een eindwerkstuk en vindt toetsing plaats op basis van aangeleverd literatuur gedurende de Masterclass
 • Een korte presentatie waarin hij/zij de leeropbrengst van de Masterclass presenteert.

U ontvangt een certificaat met per dagdeel een PE punt. De Masterclass wordt geëvalueerd op kwaliteitsbeleid en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende leerprogramma.

Wanneer?

Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Leiderschap: afhankelijk van uw leervraag en die van uw team kunt u kiezen uit zes of tien modules. Najaar 2017 en voorjaar 2018: op aanvraag en afgestemd op de agenda van de deelnemers. 

Scholingsbudget

Mocht u uw scholingsbudget willen spreiden over 2017 en 2018 dan kan er afhankelijk van de planning van de Master, onderzocht worden of het mogelijk is de kosten over 2017/2018 te spreiden. U kunt ook onderzoeken of deze Masterclass Multidisciplinaire interventies voor de coach (voorheen Masterclass Persoonsgericht Coachen) of de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Persoonlijk Leiderschap voor u wordt vergoed via de Lerarenbeurs Amsterdam. U kunt hiertoe vanaf 14 maart 2017 tot en met 22 april 2017 een aanvraag indienen. Voor deelnemers uit non-profit organisaties wordt geen btw doorberekend. 

Directeuren PO en VO kunnen onderzoeken om deze Masterclass of de Masterclass Persoonsgerichte Coaching of de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap (NOBCO) in te zetten voor een herregistratie als registerdirecteur (RDO) en de mogelijkheid onderzoeken uw persoonlijk professionaliseringsbudget hiervoor in te zetten. 

Amsterdamse Lerarenbeurs

Wilt u een aanvraag doen voor de Amsterdamse Lerarenbeurs 2017-2018? Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2017-2018 of de komende twee schooljaren, dus 2017-2018 en 2018-2019. Lees hier hier hoe u deze kunt aanvragen en bij eventuele vragen kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Noot: wij doen ons best om bovenstaande informatie zo accuraat mogelijk voor je bij te houden. Desalniettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina inzake de Lerarenbeurs Amsterdam. Zie hiertoe de rechtstreekse informatie bij de gemeente Amsterdam.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2017 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.