Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

rijksmuseum

Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor de komende twee schooljaren, 2017-2018 en 2018-2019. Voor de scholenbeurs zie Teamtraining Professionaliseringstraject Coachingsvaardigheden de basis en verdieping o.a. voor mentoren MBO. Individuele coaching, leergang/cursus, professionaliseringstrajecten, neem contact met ons op en u ontvangt een maatwerkprogramma.

De coaches en trainers van Coaching in Organisaties zijn afgelopen jaren regelmatig ingezet voor het coachen en trainen van leerkrachten en leidinggevenden op thema's als werkdruk, stress, het bewaken van een goede Work/Life Balance en verdere professionele ontwikkeling. Leertrajecten worden verankerd vanuit speelse werkvormen, zoals kaartensets. Ieder traject is maatwerk en passend op jouw behoefte aan coaching en training. U kunt een keuze maken uit individuele coaching, Leergang Coaching en Persoonlijk Leiderschap of diverse Masterclasses. Coaching in Organisaties is met de Leergang Coaching NOBCO gecertificeerd; Astrid Anna Kuin, senior (team)coach en trainer, is lid van de Nederlandse Vereniging van Opleidingsfunctionarissen (NVO2) en van LVSC en heeft daar haar jaaropleiding als supervisor/coach gevolgd in 1992.  

Bij de coaching de trainingen wordt Action Learning toegepast: praktijksituaties inbrengen en reflecterend leren, ervarend en levend leren. De theorie volgt de praktijk van de deelnemer met de daarin benoemde gewenste veranderingen, resultaten, doelen en gedrag. We coachen en trainen met  constructieve en positieve feedback om elkaar en de doelgroep te versterken in eigen kracht in leren en werken. 

Indien u voldoet aan de certificeringsvoorwaarden ontvangt u een certificaat. Informatie over toekenning van PE-punten vindt u bij desbetreffend aanbod. Voor certificering is aanwezigheid verplicht en er moet een presentatie en terugkoppeling van het geleerde plaatsvinden binnen de eigen organisatie (collega leerkrachten; leidinggevenden) en indien gewenst overige betrokkenen. Zie Nieuwsbrief Individuele Coaching en/of training/Leergang van Coaching in Organisaties. Coaching in Organisaties is met de Leergang Coaching NOBCO gecertificeerd; Astrid Anna Kuin, senior (team)coach en trainer, is lid van de Nederlandse Vereniging van Opleidingsfunctionarissen (NVO2) en van LVSC en heeft daar haar jaaropleiding als supervisor/coach gevolgd in 1992. Vanaf 1992 heeft zij zich jaarlijks verder gespecilaiseerd als (team)coach en trainer. Zij werkt de afgelopen tien jaar onder andere als (team)coach in organisaties op vitaliteit, preventie ziekteverzuim, loopbaancoaching op alle niveau's in de organisatie. Zij werkt onder andere voor Aon, het Rode Kruis, met de coaches/mentoren van een school in Amsterdam met drie keer beoordeling excellent. Zij coacht en traint de professionals en leidinggevenden van St. Jozefoord, twee keer beste werkgever van het jaar non-profit. Zij werkt en traint vanuit het concept oplossingsgericht coachen en werken en ervarend leren. Zij weet op effectieve wijze de tools vanuit de theorie en diverse methoden in het begeleiden van leerlingen aan te reiken en af te stemmen op de praktijkervaringen van de deelnemers en gewenste ontwikkelingen, veranderingen, doelen en gedrag. Zij is dertig jaar actief als (team)coach e trainer, onder andere Politie Amsterdam, Koninklijke Marine, Shell BV en bank- en verzekeringsorganisaties. Zij is pragmatisch in haar aanpak als bedrijfskundige en als coach.

Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs 2017 - 2018

Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor de komende twee schooljaren, 2017-2018 en 2018-2019. In de genoemde periode kunnen alle door het rijk bekostigde Amsterdamse scholen in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO een Amsterdamse Scholenbeurs aanvragen. Ook leraren van het middelbaar beroepsonderwijs kunnen zo'n beurs aanvragen.  Aanvragers moeten een aanstelling van minimaal 0,4 fte hebben. Schoolleiders kunnen ook gebruik maken van de Amsterdamse Lerarenbeurs. De Amsterdamse Lerarenbeurs kan zowel worden aangevraagd door een individuele leraar, als door een groep leraren voor een gezamenlijk professionaliseringstraject. De hoogte van de scholenbeurs is afhankelijk van het leerlingenaantal dat op de school staat ingeschreven en varieert van 30.000 tot 90.000 euro per school. Bij een aanvraag voor een scholenbeurs dient een school 25% van de totale begroting zelf te financieren. Let op: de gemeente Amsterdam behandelt de aanvragen op volgorde van ontvangst; inschrijving vanaf 14 maart 2017! Neem geheel vrijblijvend contact op voor uw maatwerk programma en offerte.

Individuele leraren kunnen de beurs aanvragen voor bijvoorbeeld de volgende initiatieven:

Groepen leraren kunnen de beurs aanvragen voor initiatieven op basis van het principe ‘van en met elkaar leren’:

 • Het vormen van een professionele leergemeenschap (peer-feedback) zijn enorm krachtig, je brengt verschillende invalshoeken en ervaringen bij elkaar en kunt breed leren met elkaar en visie en praktijk aan elkaar verbinden - Action Learning - Reflecting Teams gekoppeld aan inhoudelijke leerthema's van de groep, het lerende team met een kracht doordat je school- of klassenoverstijgend kunt werken en leren (zie onder andere de Coachcirkel en Intervisie aangevuld met diverse modules vanuit Masterclasses) maatwerk aanbod op basis van ons intakegesprek. Regel een eerste intakegesprek om met elkaar gewenste leerresultaten, op leerthema's en passende leervormen en inhoud met elkaar te vorm te geven.

Wilt u een aanvraag doen voor de Amsterdamse Lerarenbeurs individueel of met een groep? Lees dan hoe u deze kunt aanvragen. Zie: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/amsterdamse/lerarenbeurs/ 

Op deze subsidiepagina vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure, aanmeldformulieren en de voorwaarden. De gemeente wil zo snel mogelijk uitsluitsel geven op de ingediende aanvragen. Daarbij is het belangrijk om de formulieren zo volledig mogelijk in te vullen. Daarnaast adviseren zij u de aanvraag goed te motiveren: wat gaat u ermee doen, welk doel heeft u ermee, wat gaan uw leerlingen ervan merken en hoe wilt u de kennis delen met collega’s? Neemt u alvorens het invullen contact op met ons om het hier over te hebben.

Intakegesprek

Heeft u individueel of met een aantal collega's belangstelling? Schroomt u niet contact met ons op te nemen en, indien gewenst, met elkaar een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit intakegesprek staan we stil bij uw motivatie voor deze lerarenbeurs: wat gaat u ermee doen, welk doel heeft u ermee, wat gaan uw leerlingen er van merken en hoe wilt u uw kennis delen met collega's? Vervolgens kunnen we, op basis van de gewenste leerresultaten, een maatwerk programma en offerte aanbieden. Neemt u hiertoe geheel vrijblijvend contact op met drs. Astrid Anna Kuin, via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362. Mocht u ons onverhoopt telefonisch niet bereiken, stuurt u dan alvast een bericht via de mail. Wij reageren binnen 24 uur. 

Over Coaching in Organisaties

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Daarnaast is ons bureau al 25 jaar aangesloten bij NVO2 de Nederlandse Vereniging voor HRD-Professionals in Ontwikkeling en Opleiding en is opgenomen in het register en handelt vanuit de gedrags- en beroepscodes. Wij zijn aangesloten bij en opgeleid via de LVSC (PAO Supervisieopleiding 1992). Onze trainers en coaches zijn met de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC en volgen hierin de gedragscodes voor coaches. Onze trainers en coaches worden vanaf 1988 ingezet om intervisie te begeleiden en vanaf 1992 supervisie op coaching te geven. Voor evaluaties van verschillende soorten klanten, kijk op http://www.kuincoaching.nl/over-coaching-in-organisaties/evaluaties.html.

Noot: wij doen ons best om bovenstaande informatie zo accuraat mogelijk voor je bij te houden. Desalniettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina inzake de Lerarenbeurs Amsterdam. Zie hiertoe de rechtstreekse informatie bij de gemeente Amsterdam. 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2017 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.