Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

 • Masterclass Persoonsgerichte Coaching Stress - Action Learning

  Image

  In de Masterclass Persoonsgerichte Coaching - mutidisciplinarie interventies - Stress/Werkdruk leer je hoe je de ander kunt coachen om beter om te gaan met stress en gewenste verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wat geeft energie? Wat vreet energie? Veel nadruk op praktische kennis waardoor je interventies kunt inzetten om boven en onder de waterlijn veranderingen bij uw doelgroep te realiseren. Je leert omgaan met RET bij stress en werkdruk en Transactionele Analyse met aandacht voor de innerlijke criticus en perfectionist. Elkaar coachen naar steeds meer vitaliteit en effectiviteit vanuit een gezonde Work/Life Balance met inzet van talenten, eigen kracht en professionele en persoonlijke ontwikkeling. We leren je te coachen vanuit het verbeeldend en associatief vermogen om leerprocessen te verankeren met behulp van diverse kaartensets. Gericht op preventie en herstel bij ziekteverzuim of burn-out en te coachen op het lerend vermogen vanuit proactief en persoonlijk leiderschap. Aanvraag Amsterdamse Lerarenbeurs vanaf 14 maart 2017! Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2017-2018 of de komende twee schooljaren, dus 2017-2018 en 2018-2019. Lees hier hoe u subsidie kunt aanvragen. 

 • Lerarenbeurs en Scholenbeurs Amsterdam

  rijksmuseum

  Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor de komende twee schooljaren, 2017-2018 en 2018-2019. Voor de scholenbeurs zie Teamtraining Professionaliseringstraject Coachingsvaardigheden de basis en verdieping o.a. voor mentoren MBO. Vraag onze brochure op!  Individuele coaching, leergang/cursus, professionaliseringstrajecten, neem contact met ons op en u ontvangt een maatwerkprogramma. Professionaliseringstraject bouwcoördinatoren, vraag onze brochure op!

  De coaches en trainers van Coaching in Organisaties zijn afgelopen jaren regelmatig ingezet voor het coachen en trainen van leerkrachten en leidinggevenden op thema's als werkdruk, stress, het bewaken van een goede Work/Life Balance en verdere professionele ontwikkeling. Leertrajecten worden verankerd vanuit speelse werkvormen, zoals kaartensets. Ieder traject is maatwerk en passend op jouw behoefte aan coaching en training. U kunt een keuze maken uit individuele coaching, Leergang Coaching en Persoonlijk Leiderschap of diverse Masterclasses. 

 • Masterclass Oplossingsgericht Coachen, Proactief Leiderschap, (Team)Ondernemerschap

  Oplossingsgericht coachenOok in te zetten als intervisie lerende teams en afdelingsmanagers en coördinatoren en als teambuilding! Coachen op kracht en successen voor professionals, coachende managers, (team)coaches en ondernemers bij organisatieontwikkeling naar zelforganiserende en zelfsturende teams en organisaties. Hoe future proof is uw organisatie? Een team is een levend en lerend systeem die waarde toevoegt aan haar klanten en organisatie.Het directe contact met de klant en diens omgeving, maakt dat juist de professionals en het team vanuit het leer- en verbeterpotentieel steeds optimaler en klantgerichter - lees klanttevredenheid - gaan werken. Hoe zet je met elkaar optimaal talenten en kwaliteiten in vanuit eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfsturing. Hoe stem je proactief leiderschap en (team)ondernemerschap optimaal af op de ontwikkelingen in de markt/omgeving en gewenste resultaten. Profilering, communicatieve stijl en vaardigheden vanuit klanttevredenheid en (kleine) successen. Op interactieniveau inzetten van oplossingsgericht coachen van zelfsturend en zelfoplossend vermogen van medewerkers, professionals en teams vanuit successen en toekomstgericht focus! Inzetten van professionele en constructieve feedback met behulp van het acht stappen model:... 

   

 • Masterclass Oplossingsgericht Coachen & Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs

   

   Oplossingsgericht coachenDe “Masterclass Oplossingsgericht Coachen & Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs” helpt u om medewerkers te coachen naar de gewenste verandering in gedrag en vaardigheden. Omdenken en omhandelen; u bent zelf de sleutel in uw communicatie naar de ander.

  Gewenste verandering

  De huidige organisatieontwikkelingen vragen van leidinggevenden een leiderschapsstijl die vanuit verbinding en vertrouwen het zelfsturend en oplossend vermogen bij de medewerkers versterkt. Oplossingsgericht werken gaat er vanuit dat de medewerker de expertise heeft zelf zijn/haar oplossingen in te zetten. Dit vraagt om een andere stijl van communiceren en leiderschap, van sturen naar loslaten, van controle naar vertrouwen. Coachende vaardigheden van de leidinggevende zijn hierbij belangrijk. 

 • Trainingen Oplossingsgerichte Gespreksvoering

  Oplossingsgericht coachenMet deze training oplossingsgerichte gespreksvoering leert u op basis van praktijkvoorbeelden hoe u gesprekken positief, oplossingsgericht gaat voeren, waarbij u de ander uitnodigt tot zelfsturing en verantwoordelijkheid te nemen. U krijgt inzicht in uw eigen stijl van gespreksvoering en leert deze bij te sturen naar de gewenste veranderingen/doelen en gedrag bij uw klanten, uw medewerkers en collega’s. Uiterst geschikt en pragmatisch acht stappen model, oefenen baart kunst. In te zetten bij gewenste professionele ontwikkeling in uw organisatie en ook met uitstekend resultaat bij organisatieontwikkelingen naar zelfsturende teams. En uiterst geschikt voor professionals en managers van ook de non-profit sector in het contact en de communicatie met de steeds mondiger klanten. Zie ook onze training klantgerichte communicatie en gespreksvoering.

   

 • Masterclass Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

  Oplossingsgericht coachenVitaliteit en een evenwichtige Work/Life Balance: coachen op kracht en successen voor professionals en managers of (team)coaches. Hoe future proof is uw performance en uw vitaliteit? Coachcirkel: Aandacht voor gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling, ambitie en dromen, benutten van talenten en werken en leren te werken vanuit positieve stress. Proactief leiderschap inzetten op gewenste verandering en gedrag vanuit waarderend coachen en eigenaarschap. Covey Habit 8: luisteren naar de ander en naar je eigen innerlijk kompas. Aandacht voor mindset, voeding en beweging. Het acht stappen model oplossingsgericht coachen bekrachtigt en benut constructieve en positieve feedback in jouw vitaliteitsplan. Coachcirkel: flyer op aanvraag! Wij werken vanuit (kleine) successen en voorbeelden vanuit de praktijk, hoe je groei en leermindset dusdanig in te zetten dat je het eigen leer- en verbeterpotentieel optimaal kunt benutten in de praktijk. Je leert het pragmatisch en resultaatgericht coachingsmodel op jezelf, team en/of klant in te zetten. - "De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf vorm te geven.".

 • Masterclass RET

  Image De Masterclass RET - Rationeel Emotieve Training - geeft je als coach  na de basis van Leergang Coaching (HR) managers, professionals en(interne) coaches, een verdieping aan instrumenten vanuit de  RET - Rationeel Emotieve Training en hoe deze in te zetten bij stress en in de levens-, leer- en werkbiografie van de klant. Aan de opleiding Masterclass RET zijn twee PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)..

 • Masterclass Enneagram bij stress en verdere professionele ontwikkeling

   

  Masterclass Enneagram

  Het Enneagram is een synthese van zowel oudere als moderne psychologische en filosofische opvattingen. Het is een van de meest passende methoden om inzicht te verwerven in je eigen en andermans persoonlijkheidstype ook bij stress/werkdruk. In de Masterclass Enneagram leer je vanuit respect en met begrip de ander, die jou mogelijk raakt in je eigen allergie en ontwikkelingslijn, positief en constructief te benaderen. 

  Met deze methodiek verwerf je inzicht in je eigen type Enneagram. Je leert andere  typen te herkennen in je (werk)omgeving optimaler om te gaan vanuit dialoog. Het helpt inzichtelijk te maken hoe je persoonlijkheidstype zich onder stress verhoudt en hoe je positieve stress/vitaliteit en flow in je werk en privé ontwikkelt.

   

 • Masterclass Systemisch Werken, Voice Dialogue en TA

  ImageVoice Dialogue en Systemisch werken: Bij het nemen van een (belangrijke) beslissing roeren ze zich duidelijk: al die verschillende stemmen in je die enerzijds vinden dat... maar anderzijds ook... Onze persoonlijkheid bestaat uit meerdere subpersonen of ´ikken´. En ze hebben allemaal een eigen stem, eigen overtuigingen, wensen en gevoelens. Je kunt ze maar beter de ruimte geven, want ze zwijgen opleggen werkt alleen maar averechts. Koester je innerlijk kind. Het bewustzijnsmodel - oefenen. Focussen en Voice Dialogue: lichaamsgericht luisteren en focussen. Achtergronden Voice Dialogue. Technieken en stappenplan Voice Dialogue. Polariteiten en dilemma´s coachen. De deelnemer leert te coachen vanuit het focussen, systemische werk, Transactionele Analyse en Voice Dialogue.

  Ruimte om elkaar professioneel te ontmoeten en te faciliteren in casuïstiek vanuit klanten of organisatie. Een werkplaats om ervarend en levend te leren (TGI/Ruth Cohn – Kolb).

  Partners/begeleiders van deze Masterclass: drs Astrid Anna Kuin (antropoloog; bedrijfskundige; organisatie en teamontwikkeling; vitaliteitsprogramma's; teamcoach; trainer European Quality Award NOBCO/EMCC certificaat; Masterclasses Oplossingsgericht coachen en Persoonlijk Leiderschap) en Ineke Pet (Phoenix opleiding systemisch werk afgerond; voorheen adviseur GITP).

   

   

 • Masterclass Associatieve Vermogen

  Image

  Masterclass Persoonsgericht Coachen - Module 2: Associatief en (ver)beeldend  (leer)vermogen bij je klant faciliteren; o.a. Mindmapping

  De kracht van de verbeelding, metaforen, verhalen! 

  Inzetten van narratieve/associatieve en creatieve methoden en metaforen om het leervermogen en leerproces bij je klant te bekrachtigen en te bestendigen.

 • Masterclass Mindfulness en Compassietraining

   

  Image

  De Mindfulness en Compassietraining wordt steeds vaker ingezet bij werkdruk, burn-out en preventie of herstel ziekteverzuim. Tevens wordt die ingezet voor teams en professionals en managers. Ze leren om persoonlijk en proactief leiderschap in te zetten en een lerende mindset binnen jezelf en in samenwerking met de anderen te creëren. Het zelfvertrouwen, en het zelf-accepterend vermogen worden hierdoor versterkt en bekrachtigd. Mindfulness en persoonlijk leiderschap leert ons aandacht te geven aan het enige moment dat we hebben: het huidige moment.

   

 • Mindfulness voor kids

  poohDeze Masterclass Mindfulness voor kids, is voor leerkrachten, interne coaches en intern begeleiders en in te zetten met een eigen opleidingsbudet of met de Lerarenbeurs Amsterdam 2017-2018?! De golven van het leven en hoe we daarmee omgaan bepaalt grotendeels de kwaliteit van het leven. Deze training is bedoeld om kinderen te leren surfen over de golven van het leven. Je kunt een kind niet altijd beschermen, het moet op zijn eigen benen leren staan. Ook kinderen hebben het vaak moeilijk of komen voor  uitdagingen te staan. Op school, met vrienden, tijdens de vrije tijd of thuis. Mindfulness for Kids is bedoeld om kinderen de nodige bagage te geven om met moeilijkheden om te leren gaan. Zodat het kind kan leren om vanuituit een kracht op te bouwen om meer zelfvertrouwen, rust, optimisme en creativiteit te vinden. Wij maken met deze Masterclass een vertaling vanuit de training voor volwassenen, je leert om vanuit een accepterende houding, in het hier-en-nu kinderen Mindfulness aan te leren, spelenderwijs, vanuit werkvormen die passen bij het kind. Zie deze training met kinderen als een avontuur waarbij de begrippen als hier en nu, vanuit een beginnersgeest, aandacht voor de automatische piloot, adempauze en aandacht voor moeilijke momenten en gevoelens meereizen.  

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2017 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.