Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

rijksmuseum

Tussen 14 maart en 22 april 2018 kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor de komende twee schooljaren, 2018-2019 en 2019-2020. De coachende rol van professionals/leidinggevenden in het onderwijs: oplossingsgericht coachen en werken aan 21eeeuwse vaardigheden, dromen en ambities: pragmatisch 12 stappen plan! Van klacht naar kracht: de kracht van oplossingen vanuit eigenaarschap en eigen regie. “De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf vorm te geven.” Coachen bij stress/werkdruk:  (Team)Coaching on the job - en diverse Masterclasses! En voor ervaren coaches/begeleiders een verkorte leerroute Leergang Coaching met NOBCO-EQA certificaat (zie EIA). Voor de scholenbeurs kunt u geheel vrijblijvend zonder kosten een afspraak voor een eerste intake met een van onze trainers/coaches te maken. Via de mail op te vragen onder andere de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (zie de Masterclass Persoonsgerichte Coaching bij werkdruk/stress. Interesse in coaching on the job, Individuele coaching, leergang/cursus, professionaliseringstrajecten? Neem contact met ons op en u ontvangt een maatwerkprogramma.

De coaches en trainers van Coaching in Organisaties zijn afgelopen jaren regelmatig ingezet voor het coachen en trainen van leerkrachten, professionals en leidinggevenden op thema's als werkdruk, stress, het bewaken van een goede Work/Life Balance en gewenste verdere professionele ontwikkeling. Leertrajecten worden verankerd vanuit speelse werkvormen, zoals kaartensets. Ieder traject is maatwerk en passend op jouw behoefte aan coaching en training. U kunt een keuze maken uit individuele of team coaching/training, Leergang Coaching en Persoonlijk Leiderschap of diverse Masterclasses. Coaching in Organisaties beschikt met de Leergang Coaching over het certificaat European Quality Award NOBCO. Astrid Anna Kuin, senior (team)coach en trainer, is lid van de Nederlandse Vereniging van Opleidingsfunctionarissen (NVO2) en van LVSC en heeft daar haar jaaropleiding als supervisor/coach als ook oplossingsgericht coachen en persoonlijk leiderschap als ook als teamcoach zelforganiserende teams bij IVS (Buurtzorg).  

Bij de coaching de trainingen wordt Action Learning toegepast: praktijksituaties inbrengen en reflecterend leren, ervarend en levend leren. De theorie volgt de praktijk van de deelnemer met de daarin benoemde gewenste veranderingen, resultaten, doelen en gedrag. We coachen en trainen met  constructieve en positieve feedback om elkaar en de doelgroep te versterken in eigen kracht in leren en werken. 

Indien u voldoet aan de certificeringsvoorwaarden ontvangt u een certificaat. Informatie over toekenning van PE-punten vindt u bij desbetreffend aanbod. Voor certificering is aanwezigheid verplicht en er moet een presentatie en terugkoppeling van het geleerde plaatsvinden binnen de eigen organisatie (collega leerkrachten; leidinggevenden) en indien gewenst overige betrokkenen. Zie Nieuwsbrief Individuele Coaching en/of training/Leergang van Coaching in Organisaties. Coaching in Organisaties is met de Leergang Coaching NOBCO gecertificeerd; Astrid Anna Kuin, senior (team)coach en trainer, is lid van de Nederlandse Vereniging van Opleidingsfunctionarissen (NVO2) en van LVSC en heeft daar haar jaaropleiding als supervisor/coach gevolgd in 1992. Vanaf 1992 heeft zij zich jaarlijks verder gespecilaiseerd als (team)coach en trainer. Zij werkt de afgelopen tien jaar onder andere als (team)coach in organisaties op vitaliteit, preventie ziekteverzuim, loopbaancoaching op alle niveau's in de organisatie. Zij werkt onder andere voor Aon, het Rode Kruis, met de coaches/mentoren van een school in Amsterdam met drie keer beoordeling excellent. Zij coacht en traint de professionals en leidinggevenden van St. Jozefoord, twee keer beste werkgever van het jaar non-profit. Zij werkt en traint vanuit het concept oplossingsgericht coachen en werken en ervarend leren. Zij weet op effectieve wijze de tools vanuit de theorie en diverse methoden in het begeleiden van leerlingen aan te reiken en af te stemmen op de praktijkervaringen van de deelnemers en gewenste ontwikkelingen, veranderingen, doelen en gedrag. Zij is dertig jaar actief als (team)coach e trainer, onder andere Politie Amsterdam, Koninklijke Marine, Shell BV en bank- en verzekeringsorganisaties. Zij is pragmatisch in haar aanpak als bedrijfskundige, sociaal psycholoog en als (team)coach/trainer.

Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs 2018 - 2019

Tussen 14 maart en 22 april 2018 kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor de komende twee schooljaren, 2018-2019 en 2019-2020. In de genoemde periode kunnen alle door het rijk bekostigde Amsterdamse scholen in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO een Amsterdamse Scholenbeurs aanvragen. Ook leraren van het middelbaar beroepsonderwijs kunnen zo'n beurs aanvragen.  Aanvragers moeten een aanstelling van minimaal 0,4 fte hebben. Schoolleiders kunnen ook gebruik maken van de Amsterdamse Lerarenbeurs. De Amsterdamse Lerarenbeurs kan zowel worden aangevraagd door een individuele leraar, als door een groep leraren voor een gezamenlijk professionaliseringstraject. De hoogte van de scholenbeurs is afhankelijk van het leerlingenaantal dat op de school staat ingeschreven en varieert van 30.000 tot 90.000 euro per school. Bij een aanvraag voor een scholenbeurs dient een school 25% van de totale begroting zelf te financieren. Let op: de gemeente Amsterdam behandelt de aanvragen op volgorde van ontvangst; inschrijving vanaf 14 maart 2018! Neem geheel vrijblijvend contact op voor uw maatwerk programma en offerte.

Individuele leraren kunnen de beurs aanvragen voor bijvoorbeeld de volgende initiatieven:

Groepen leraren kunnen de beurs aanvragen voor initiatieven op basis van het principe ‘van en met elkaar leren’:

 • Het vormen van een professionele leergemeenschap (peer-feedback) zijn enorm krachtig, je brengt verschillende invalshoeken en ervaringen bij elkaar en kunt breed leren met elkaar en visie en praktijk aan elkaar verbinden - Action Learning - Reflecting Teams gekoppeld aan inhoudelijke leerthema's van de groep, het lerende team met een kracht doordat je school- of klassenoverstijgend kunt werken en leren (zie onder andere de Coachcirkel en Intervisie aangevuld met diverse modules vanuit Masterclasses) maatwerk aanbod op basis van ons intakegesprek. Regel een eerste intakegesprek om met elkaar gewenste leerresultaten, op leerthema's en passende leervormen en inhoud met elkaar te vorm te geven.

Wilt u een aanvraag doen voor de Amsterdamse Lerarenbeurs individueel of met een groep? Lees dan hoe u deze kunt aanvragen. Zie: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/amsterdamse/lerarenbeurs/ 

Op deze subsidiepagina vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure, aanmeldformulieren en de voorwaarden. De gemeente wil zo snel mogelijk uitsluitsel geven op de ingediende aanvragen. Daarbij is het belangrijk om de formulieren zo volledig mogelijk in te vullen. Daarnaast adviseren zij u de aanvraag goed te motiveren: wat gaat u ermee doen, welk doel heeft u ermee, wat gaan uw leerlingen ervan merken en hoe wilt u de kennis delen met collega’s? Neemt u alvorens het invullen contact op met ons om het hier over te hebben.

Evaluaties en feedback Professionaliseringstraject Oplossingsgericht Coachen, Masterclasses Persoonsgerichte Coaching bij stress/werkdruk, Leergang Coaching

"Met dit professionaliseringstraject oplossingsgericht coachen geleerd dat de verantwoordelijkheid van het leerproces bij de leerling ligt. Als professional in de rol van coach de leerling het inzicht te geven in zijn/haar eigen proces, hen daarin te stimuleren en te faciliteren. Mijn rol als coachende professional is echter niet om voor alles te zorgen en al helemaal niet om probleemhouder te worden! Ik heb geleerd het evenwicht te bewaken tussen het faciliteren van de leerling en de verantwoording te leggen bij de leerling. Want faciliteren is ongelijk aan alles voor iemand doen.  En eigen verantwoordelijkheid laten nemen is ongelijk aan iemand laten zwemmen.

Met dit professionaliseringstraject oplossingsgericht coachen geleerd dat de verantwoordelijkheid van het leerproces bij de leerling ligt. Als professional in de rol van coach de leerling het inzicht te geven in zijn/haar eigen proces, hen daarin te stimuleren en te faciliteren. Mijn rol als coachende professional is echter niet om voor alles te zorgen en al helemaal niet om probleemhouder te worden! Ik heb geleerd het evenwicht te bewaken tussen het faciliteren van de leerling en de verantwoording te leggen bij de leerling. Want faciliteren is ongelijk aan alles voor iemand doen.  En eigen verantwoordelijkheid laten nemen is ongelijk aan iemand laten zwemmen.

Het team is weer aan boord met dit professionaliseringstraject: warm, liefdevol en open naar elkaar! Fundament met elkaar gelegd en doorlerend! Om met deze nieuwe inzichten en methoden van het oplossingsgericht coachen met elkaar vanuit rust en ontspanning in te zetten bij de leerlingen.

Met dit professionaliseringstraject geleerd elkaar en de leerlingen oplossingsgericht te coachen: ik ervaar in ons team meer rust, warmte en betrouwbaar zijn voor elkaar! Wij hebben geleerd ons empathisch vermogen meer te waarderen en in te zetten. Door tijd en ruimte voor directe onderlinge feedback is onze relatie versterkt. Wij hebben ons het oplossingsgericht coachen eigen gemaakt door professionele reflectie in te bouwen en met elkaar praktijksituaties te bespreken vanuit respect voor het verschil in eigenheid van ieder in het team. Zodat hij/zij de herformuleerde oplossingen vanuit eigenheid, eigen persoonlijke stijl en eigen regie in zijn/haar praktijk met de leerling kan optimaliseren, leren door te doen! Deze teamtraining/coaching oplossingsgericht coachen maakt dat ik nog meer en consequenter heb leren te luisteren naar wat de leerling zegt en aan potentie in zich heeft, en de leerling hierin te faciliteren en te motiveren om vanuit eigen kracht en regie zijn/haar oplossingen in zijn/haar praktijk in te (gaan) zetten." - Deelnemers professionaliseringstraject Oplossingsgericht Coachen MBO - ROC

“Omdat het geleerde direct toepasbaar is bij mijn werk is deze Masterclass voor mij van een groot belang geweest. De oefeningen van Mindfulness zijn direct toepasbaar voor mijn werk en ook in mijn privé leven. Ik heb inzicht verworven dat eigen regie zeer belangrijk is. Ik vond het doen van alle oefeningen heel erg boeiend en de gebruikte werkvormen afwisselend en boeiend. Een stukje theorie en dan doen, doen, doen!! Ik hou van spektakel dus kaartspellen, Talking Stick, een pot met briefjes met eigenschappen dingen die je af wilt leren, systemisch uitspelen van posities, de levenslijn met de mooie foto’s, de engelenkaartjes. Klankschalen. Superspannend en leuk! Het hele proces, de reis die we met elkaar maakten. Ik vond de begeleiding erg goed afgestemd op de vraag. Ik vond jouw begeleiding als trainer/coach erg betrokken. Je hebt je enorm kwetsbaar opgesteld. Hierdoor gingen wij ons ook meer openstellen. Ik vond dat je goed boven je stof stond. Je had ons echt wat te leren!”  Evaluatie Masterclass deelnemer, interne coach VSO

"De vele en zeer gevarieerde oefeningen die tijdens deze Masterclass werden aangeboden hebben mij erg geholpen weer in mijn creativiteit te geloven. Het werken met muziek, spel, poëzie, foto's, (associatie)kaarten, laten mij en de coachees met een andere verrassende blik kijken naar hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. De oefeningen Mindfulness, focussen, Voice Dialogue, de associatie oefeningen met kaarten, foto's, metaforen, de stilte oefeningen: lerend, confronterend en inspirerend. Met als belangrijkste resultaten: Ik durf weer te spelen. Er is weer meer ruimte en elan en durf om te coachen, de coach te zijn, die ik ben ... een creatieve intuïtieve coach. Door de Masterclass kreeg ik weer vertrouwen. Over de wijze van begeleiding: de wijze waarop Astrid Anna Kuin  ons begeleidde was voor mij het meest leerzaam! Zij liet mij de kracht zien van onze KWETSBAARHEID en ook de coach mag zich kwetsbaar opstellen. Dit was voor mij een echte eyeopener. Astrid Anna heeft mij laten ervaren hoe je kunt coachen vanuit gelijkwaardigheid. Zij is De Reisleider en de Reisgenoot. De wetende docent maar zonder diens betweterigheid. Zij vertegenwoordigt voor mij de wijsheid van de onzekerheid. Zij brengt de Masterclass als een caleidoscoop van kennis, literatuur, theorieën, methoden en associaties.” - Evaluatie Masterclass deelnemer, interne coach VSO 

Oplossingsgericht coachen van dromen en ambities, 21eeeuwse vaardigheden

 “De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf vorm te geven.”

Van de professionals, leidinggevenden en doelgroepen in het onderwijs wordt steeds meer een coachende houding en rol gevraagd. Wij helpen je om je het model van oplossingsgericht coachen eigen te maken en in te zetten bij je leerlingen, waarbij je hen ondersteunt in het zich eigen maken van 21e eeuwse vaardigheden. Deze methode is te gebruiken door leidinggevenden, leerkrachten, interne coaches/begeleiders, mentoren, studieloopbaanbegeleiders, teamcoördinatoren en teammanagers als ook door leerlingen zelf onderling in te zetten om als winning team betere (leer)resultaten te behalen door elkaar te coachen op het (weer) benoemen van dromen en ambities en elkaar te coachen gedurende deze leerroute met successen en terugval, zie het 12 stappen plan om zowel teams/klassen als individueel oplossingsgericht te coachen.

Van klacht naar kracht: de kracht van oplossingen vanuit eigenaarschap en eigen regie

Oplossingsgericht coachen:  de oplossingsgerichte methode (“solution focus”)  focust op de oplossing en niet (of in mindere mate) op het probleem.  Daarbij wordt vooral gekeken naar wat wel werkt (in plaats van wat niet, of waarom niet), naar uitzonderingssituaties (wanneer is het probleem er niet). De oplossing komt meer in beeld als de probleem vrager vanuit eigenaarschap in staat is om te beschrijven wat hij eigenlijk zou willen. Welke eindsituatie. Een helder toekomstbeeld. Van dat toekomst beeld maak je een zo concreet mogelijke voorstelling, en dan verken je welke kleine stapjes je kunt zetten om dat toekomstbeeld dichterbij te brengen. Het oplossingsgerichte zit hem in deze methode in de wijze van vragen stellen, gericht op mogelijkheden, op wat werkt, op hulpbronnen, op het benoemen van vooruitgang. Elkaar als supporters te ondersteunen in het trainen van vaardigheden (van “klacht naar kracht”!).

Een oplossingsgerichte houding betekent:

 • denken vanuit mogelijkheden in plaats vanuit moeilijkheden (aandacht).
 • veel vragen stellen en geen oordeel vellen (vertrouwen en verbinding).
 • het niet beter weten dan de inbrenger, maar de inbrenger ondersteunen en suggesties doen om zijn eigen oplossingen te formuleren (coachen op eigenaarschap).
 • vooral een focus op de toekomst houden en  niet op het verleden.
 • elkaar als team en klas als supporters positief te ondersteunen in het jezelf trainen van vaardigheden en je gewenste leerroute vol te houden en tussentijdse successen te delen.
 • benutten van waarderende en constructief professionele feedback vanuit een groei- en leermindset!

Intakegesprek

Heeft u individueel of met een aantal collega's belangstelling? Schroomt u niet contact met ons op te nemen en, indien gewenst, met elkaar een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit intakegesprek staan we stil bij uw motivatie voor deze lerarenbeurs: wat gaat u ermee doen, welk doel heeft u ermee, wat gaan uw leerlingen er van merken en hoe wilt u uw kennis delen met collega's? Vervolgens kunnen we, op basis van de gewenste leerresultaten, een maatwerk programma en offerte aanbieden. Neemt u hiertoe geheel vrijblijvend contact op met drs. Astrid Anna Kuin, via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0646065362. Mocht u ons onverhoopt telefonisch niet bereiken, stuurt u dan alvast een bericht via de mail. Wij reageren binnen 24 uur. 

Over Coaching in Organisaties

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Daarnaast is ons bureau al 25 jaar aangesloten bij NVO2 de Nederlandse Vereniging voor HRD-Professionals in Ontwikkeling en Opleiding en is opgenomen in het register en handelt vanuit de gedrags- en beroepscodes. Wij zijn aangesloten bij en opgeleid via de LVSC (PAO Supervisieopleiding 1992). Onze trainers en coaches zijn met de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC en volgen hierin de gedragscodes voor coaches. Onze trainers en coaches worden vanaf 1988 ingezet om intervisie te begeleiden en vanaf 1992 supervisie op coaching te geven. Voor evaluaties van verschillende soorten klanten, kijk op http://www.kuincoaching.nl/over-coaching-in-organisaties/evaluaties.html.

Noot: wij doen ons best om bovenstaande informatie zo accuraat mogelijk voor je bij te houden. Desalniettemin kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina inzake de Lerarenbeurs Amsterdam. Zie hiertoe de rechtstreekse informatie bij de gemeente Amsterdam. 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.