Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

Oplossingsgericht coachenCoachen op kracht en successen voor (interne) coaches en andere professionals, coachende managers, (team)coaches bij organisatieontwikkeling naar zelforganiserende en zelfsturende teams en organisaties. Hoe future proof is uw organisatie? Een team is een levend en lerend systeem die waarde toevoegt aan haar klanten en organisatie.Het directe contact met de klant en diens omgeving, maakt dat juist de professionals en het team vanuit het leer- en verbeterpotentieel steeds optimaler en klantgerichter - lees klanttevredenheid - gaan werken. Hoe zet je met elkaar optimaal talenten en kwaliteiten in vanuit eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfsturing. Hoe stem je proactief leiderschap en (team)ondernemerschap optimaal af op de ontwikkelingen in de markt/omgeving en gewenste resultaten. Profilering, communicatieve stijl en vaardigheden vanuit klanttevredenheid en (kleine) successen. Op interactieniveau inzetten van oplossingsgericht coachen van zelfsturend en zelfoplossend vermogen van medewerkers, professionals en teams vanuit successen en toekomstgericht focus! Inzetten van professionele en constructieve feedback met behulp van het acht stappen model: ... 

 

Masterclass Oplossingsgericht coachen en proactief leiderschap: pragmatisch model om vanuit gelijkwaardigheid waarderend en oplossingsgericht te coachen en coachingsvaardigheden in te zetten op gewenste verandering (doelen) en steeds meer passend gedrag - "Proactive Leadership is not a position or a title, it is action and example."

Het acht stappen model: kort en daadkrachtig met direct resultaat in de praktijk van zowel uw interne klant (medewerkers) als ook uw externe klant. Persoonlijk en proactief leiderschap: klant- en resultaatgericht. Teambuilding/Teamcoaching: voor uw MT en teams: met o.a. de Reflecting Team methodiek om als team verder te professionaliseren en meer waarde toe te voegen aan klant en omgeving. Inzet van diverse werkvormen om vanuit met elkaar vanuit steeds meer verbinding en veerkracht de performance als team met elkaar te optimaliseren.

Voor de basis van coachend leiderschap verwijzen wij naar de door NOBCO gecertificeerde Leergang Coaching (HR) managers en professionals en de Leergang Coachend Leiderschap - Ook In Company in te zetten. Future Proof: investeren in eigen ontwikkeling binnen bestaand opleidingsbudget - ook voor zelfsturende/zelforganiserende teams! Onze allround trainers/coaches met ruime en brede ervaring in profit en non-profit organisaties, worden steeds vaker ingezet op de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Proactief Leiderschap ook voor deelnemers uit en rondom zelforganiserende en zelfsturende teams, waarbij het te besteden opleidingsbudget van de organisatie of van het individu leidend is in ons maatwerk, gericht op optimaal resultaat. Trainen met het pragmatische acht stappen coachingsmodel, in te zetten voor de eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling en ambities van de deelnemer als ook naar zijn/haar klant, collega’s, team/organisatie en loopbaan. Ambities en dromen vormgeven met duidelijk stappenmodel vanuit (kleine) successen en waarderend leiderschapsmodel/training.  Wij werken ook met strippenkaart, waarmee je een individueel ontwikkelbudget kan inzetten voor verschillende trainingen, wij gaan graag met je in gesprek voor een traject wat past bij jouw loopbaanstappen binnen of buiten je organisatie. Ook in te zetten als intervisie lerende teams en afdelingsmanagers en coördinatoren en als teambuilding!

De Masterclass Oplossingsgericht en Proactief en Gedeeld Leiderschap helpt je de ander te coachen naar de gewenste verandering in gedrag en vaardigheden. Omdenken en omhandelen; u bent zelf de sleutel in uw communicatie naar de ander. Elkaar coachen op gewenste resultaten en eigenaarschap vanuit zelfsturing en vertrouwen: one-step-behind. Pragmatische en resultaatgericht model, coachen en leiderschapsvaardigheden om vanuit gelijkwaardigheid en als sparring partners tot een optimaal en klantgericht resultaat te komen. Zowel als (zelfsturend)team als ook individueel als Intensive te volgen om je klanten en medewerkers te ondersteunen en te bekrachtigen in hun zelfsturend en zelfoplossend vermogen. Deze Masterclass is zeer praktijkgericht: tijdens onze bijeenkomsten wordt de theorie middels praktische oefeningen toegepast op uw eigen professionele ontwikkeling. U brengt als manager of professional uw praktijkvoorbeelden in; en u leert vanuit het acht stappen model hoe uw medewerker of klant te coachen naar meer passend gedrag en vaardigheden in de praktijk. U leert hoe vanuit successen en positieve feedback naar de gewenste veranderingen te coachen en af te sluiten met een actieplan. Deze Masterclass/Intensive is een combinatie van training en coaching en zowel met het team als ook individueel als Intensive te volgen: het acht stappen plan en diverse hand-outs zijn ondersteunend in het leerproces van de manager, professionals, teams en teamcoaches. Een zeer pragmatisch leertraject, waarin de praktijk leidend is met syllabus - theorie en hand-outs om direct aan de slag te gaan! Startdata: januari, februari en maart 2017. Bij volledige participatie en eindopdracht ontvangt u het certificaat Masterclass Oplossingsgericht Coachen. Wij maken ook bij persoonlijke en teamcoaching gericht op meer vitaliteit en veerkracht binnen het team en met de professionals gebruik van dit model: zie vitaliteitsprogramma Work/Life Balance - Positief Coachen bij stress/werkdruk : resultaat- en oplossingsgericht coachen. Benutten constructieve professionele feedback. Vanuit een lerende mindset en toekomstgericht: feedforward benutten in proactief leiderschap om vanuit gelijkwaardigheid, als gelijkwaardige partners in business, de (interne) klant te faciliteren.

De Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Leiderschap geeft je handvatten om bij te sturen richting gewenste verandering, met elkaar, vanuit positieve, constructieve professionele feedback. De soms negatieve gesprekken, waarbij men blijft hangen in de problemen te vertalen naar positieve en oplossingsgerichte gesprekken, waarbij je de ander uitnodigt zijn/haar oplossingen te benoemen en per direct toe te passen in de praktijk ('commitment and agreement') . Tijdens de Masterclass werken we vanuit de drie basis regels vanuit positief en oplossingsgericht werken: stoppen met wat niet werkt, doorgaan met wat goed werkt en dit aan anderen leren, beginnen en toepassen van nieuw en meer passend gedrag die gewenst zijn in bepaalde praktijksituaties. Door met elkaar te werken vanuit een positieve focus en gericht op de gewenste verandering (heldere visie op de toekomst). Iedere dag meer passend gedrag in te zetten en vanuit kleine successen verder uit te bouwen. Leer jezelf en de ander te coachen vanuit successen en mogelijkheden en positieve daadkracht. Een training in veerkracht en mentale fitness als een topsporter die ieder dag oefent en het geleerde toepast: oefening baart kunst. Resultaatgericht en klantgericht leiderschap vanuit professionele feedback gericht op meer zelfsturing en verantwoordelijkheid bij de medewerkers en het team. Leiderschapsstijl waarbij je de medewerker en het team stimuleert naar steeds meer zelfsturend en zelfoplossend vermogen vanuit een positief leerklimaat.

Feedback van klanten halverwege deze Masterclass: “Ik heb de theorie van de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Leiderschap als  positief ervaren en had deze nodig om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Als manager kan ik nu, na drie masterclassdagen, al positiever coachen en veel meer in gelijkheid tot verandering komen. Het coachen, oplossen van zaken, kost me ook veel minder energie. “

Eindevaluaties van diverse klanten:

“De kennis en andere vaardigheden (“tools”) vanuit deze Master zijn erg goed toepasbaar: praktisch, overzichtelijk, duidelijk."  

"Binnen mijn team heb ik het als een zeer groot succes ervaren dat we door gezamenlijke doelen te stellen weer een goede samenwerking hebben verkregen en veel duidelijkheid hebben gecreëerd. Veder is dit een hele goede opmaat geweest naar een zelfsturend team, waarbij het team volledig eigenaar is en het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken binnen het project. ... Ik heb geleerd dat teamsamenwerking niet verbeterd als je geen doelen afspreekt met elkaar. Zodra we gestart zij met het behalen van de doelen is alles en iedereen positief veranderd (inclusief mijzelf)."

“Ik wilde graag leren op een positieve manier om te gaan met problematieken. Ik merk vooral in de contacten dat het positiever verloopt. Naar mijn gevoel kan ik het vinden van een oplossing al veel meer bij degene laten die de oplossing nodig heeft ... en hierdoor kost het me minder energie.”.

Organisatieontwikkeling; leiderschap naar steeds meer zelfsturend en oplossend vermogen bij uw team en medewerkers

De huidige organisatieontwikkelingen vragen van de (HR) manager en professional een leiderschapsstijl om vanuit verbinding en vertrouwen het zelfsturend en oplossend vermogen bij de medewerkers te faciliteren naar steeds meer oplossingsgericht werken en zelfsturend en resultaatgericht te werken. Oplossingsgericht werken gaat er vanuit dat de (interne) klant de expertise heeft zelf zijn/haar oplossingen in te zetten. De manager faciliteert de interne klant (lees medewerkers en professionals) daarbij. De professional faciliteert de klant daar waar mogelijk in het primaire proces en zelfsturing.

impossibleDe hiermee gepaard gaande organisatieveranderingen en teamontwikkelingen vragen om een andere stijl van communiceren en leiderschap, van sturen naar loslaten, van controle naar vertrouwen.  Dit vraagt van de manager als ook van de professionals en medewerkers meer coachende vaardigheden, gericht op het begeleiden van processen van zelfsturing binnen en buiten de organisatie uitgaande van eigen kracht en talent bij de externe klant als ook de interne klant, lees de medewerkers. 

Boek een sessie Oplossingsgericht Coachen om kennis te maken met deze vernieuwende werkwijze of neem deel aan de Masterclass Oplossingsgericht Coachen en Persoonlijk Leiderschap voor professionals en managers. Als Intensive is de methodiek van oplossingsgericht coachen en persoonlijke leiderschaps-vaardigheden (proactief leiderschap) ook in te zetten voor supervisie, intervisie en teambuilding. Als teambuilding is het ook mogelijk voor uw (MT)team deze Master in een dag aan te bieden. Masterclass Oplossingsgericht coachen en leiderschap: zes dagen. Zomer en najaar 2017 startdata: 22 juni 2017, 18 augustus 2017, 8 september 2017, 22 september 2017. Leergroepen worden zoveel mogelijk in onderling overleg afgestemd op de agenda van de klant. Neemt u gerust via mail contact op over de planning 2018 en uw voorkeursdagen; de planning volgt de klant(organisatie) en wordt op deze website aangepast. 

Coachen op succes en kracht: deze Masterclass wordt zowel individueel (als Intensive) ingezet, waarin persoonlijke coaching en ontwikkeling op eigen leiderschapsstijl ondersteund worden met de methoden en werkvormen vanuit het oplossingsgericht coachen en werken. Dit betekent dat uw praktijk en casuïstiek uit uw praktijk naast de methodiek van het oplossingsgericht werken afwisselend aandacht krijgen in de bijeenkomsten. U kunt deze Master individueel als Intensive volgen, of met meerdere deelnemers of in teamverband. Op basis van een eerste gesprek ontvangt u van ons een passend maatwerkprogramma afgestemd op uw praktijk, agenda en opleidingsbudget. Uw praktijk en succeservaringen zijn leidend in dit programma, de methode en werkvormen ondersteunen u in uw verdere gewenste professionele ontwikkeling en leiderschap binnen uw organisatie. De kosten voor een Intensive zijn 330 euro per bijeenkomst exclusief btw en exclusief locatie en verblijfskosten. Neem geheel vrijblijvend contact op voor een intakegesprek met een van onze trainers via onze contactpersoon mw. drs. Astrid Anna Kuin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via 06-46065362. De modules uit deze Masterclass zijn ook inzetbaar voor een In Company leiderschapsprogramma voor medewerkers, managers en (young) professionals in een organisatie. Astrid Anna Kuin is bedrijfskundige (sociale en organisatie psychologie) en opgeleid tot coach/trainer en heeft meerdere certificaten behaald als coach/trainer voor oplossingsgericht coachen.

Coaching in Organisaties is geregistreerd in het CRKBO-register – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat Coaching in Organisaties een geregistreerde onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Daarnaast is ons bureau al 25 jaar aangesloten bij NVO2 de Nederlandse Vereniging voor HRD-Professionals in Ontwikkeling en Opleiding en is opgenomen in het HRD-register en handelt vanuit de gedrags- en beroepscodes. Onze trainers en coaches zijn met de Leergang Coaching en Coachend Leiderschap gecertificeerd met het European Quality Award NOBCO/EMCC en volgen hierin de gedragscodes voor coaches.

Doelstelling; Resultaten

 • Inzicht in uw persoonlijke leiderschapsstijl en gewenste ontwikkelingslijnen vormgeven - gedeeld en creatief leiderschap
 • Uw visie; cultuur en structuur binnen uw organisatie en team: ombuigen naar oplossingen en mogelijkheden
 • Aansturen en inzetten van proactief leiderschap
 • Verantwoordelijkheid en zelfsturing: de (interne) klant faciliteren in het (steeds meer) leiden vanuit talent
 • Leidinggeven: sturen en coachen naar gewenste verandering/doelen
 • relatie naar leiderschapsmodel - Presence in Leadership (Senge) en de lerende organisatie en lerende teams
 • Oplossingsgerichte vaardigheden kunnen inzetten
 • Reflectie op uw eigen stijl; feedback weten te integreren in uw dagelijkse praktijk
 • Oplossingen weten in te zetten n.a.v. persoonlijke leervragen; bewustzijn op successen en eigen kracht/sterkten; lerend in ander gedrag vanuit bespreking casuïstiek (ervarend leren)
 • Coachen van klacht naar kracht, van problem talk (negatieve spiraal) naar solutions talk (vanuit oplossingsgericht perspectief)
 • Paradigma verschuiving in uw team en organisatie weten te faciliteren: ombuigen van problem island (weerstand) naar solution island (motivatie; participatie vanuit mogelijkheden; innoveren en co-creatie)
 • Kunnen omgaan met weerstand en bijsturen naar oplossingen vanuit autonomie en zelfsturing werknemer/professional
 • "Lastige medewerker" of "lastige klant" kunnen coachen met inzet van oplossingsgerichte coachende vaardigheden
 • Met de organisatie steeds optimaler klant en kwaliteitsgericht te werken (sharing partners)
 • Teamontwikkeling vanuit sterkteperspectief coachen; inzetten methodiek Reflecting Team; werken en leren vanuit kracht en zelfsturing
 • Oplossingsgericht vragen stellen en leren aan de ander
 • Professioneel feedback geven vanuit sterkteperspectief en gewenste verandering
 • Omdenken en omhandelen: ander, meer passend gedrag inzetten met elkaar
 • Groei- en leermindset vormgeven en uitdragen; voorbeeldgedrag uitstralen en inzetten ('Teach what you preach')
 • Teamontwikkeling: inzet reflecting team en overige krachtige intervisievormen; van I-land naar WIJland - Kwaliteitslemniscaat
 • Veranderingsprocessen faciliteren: van Angelsaksisch naar Rijnlands denken; verschillende interventies voor de manager/professional
 • Faciliteren van het zelfaccepterend, zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen van u zelf en van uw team/collega's in een veilig leerklimaat.

Kosten, tijdsinvestering en certificering

De Masterclass/Intensive is op verschillende wijze in te zetten. Bij een In Company of Intensive is er de keuze uit een 1-daagse voor (MT) teambuilding (met twee follow-up sessies) en voor coaches/professionals en coachend leidinggevenden uit een zesdaagse Masterclass voor degenen die de basis Leergang Coaching gevolgd hebben en een tiendaagse Masterclass voor hen die nog niet de basis gevolgd hebben. De student ontvangt een syllabus en bestudeert literatuur, tijdens de bijeenkomsten heeft u mini colleges, daarnaast wordt er veel geoefend met diverse werkvormen, de deelnemers brengen praktijkervaringen in en leren hoe hier mee anders om te gaan met behulp van het acht stappen plan. Daarnaast benutten we voor teamontwikkeling onder andere als methodiek het reflecting team. Met een zesdaagse en een tiendaagse Masterclass werken de deelnemers aan verdere professionalisering en ontwikkeling van de (SL) competenties van leiderschap en van het coachend en persoonlijk leiderschap voor managers, professionals en (interne) coaches. 

De kosten per bijeenkomst (standaard acht bijeenkomsten en twee follow-up bijeenkomsten) zijn 430 euro excl. btw en excl. locatie en verblijfskosten (bij Intensive geen locatie en verblijfskosten)(kosten voor particulieren op aanvraag). Voor de certificering wordt aan de deelnemers gevraagd aan de certificeringseisen te voldoen. Twee PE-punten per dag. De Masterclass/Intensive Oplossingsgericht Coachend en Persoonlijk Leiderschap voor managers en professionals wordt afgesloten met een certificaat. De Masterclass wordt geëvalueerd op kwaliteitsbeleid en aandachtspunten worden meegenomen in eerstvolgende leerprogramma.  

Kosten, opleidingsbudget zelfsturende teams

Voor deelnemers vanuit zelfsturende teams kan er volgens afspraak met de werkgever, zoals bij RABO, gewerkt worden met een strippenkaart voor de deelnemers, waarbij de deelnemer op jaarbasis passend binnen het eigen opleidingsbudget deze Masterclass kan inzetten. In samenspraak met klant en passend binnen het opleidingsbudget werkgever worden de Masterclasses samengesteld en de planning gaat in overleg met de deelnemers. Iedere Masterclass is maatwerk en volgt de klant in gewenste leerresultaten. Leerdoelen worden benoemd in eerste intakegesprek met deelnemer(s). 

 


Coaching in Organisaties - Teambuilding (bouwstenen lerende organisatie)

De huidige organisatieontwikkelingen vragen van de bestuurder, directie en professionals een leiderschapsstijl om vanuit verbinding en vertrouwen het zelfsturend en oplossend vermogen bij de medewerkers te faciliteren naar steeds meer oplossingsgericht werken en zelfsturend en resultaatgericht te werken. Oplossingsgericht werken gaat er vanuit dat de (interne) klant de expertise heeft zelf zijn/haar oplossingen in te zetten. De manager faciliteert de interne klant (lees medewerkers en professionals) daarbij. De professional faciliteert de klant daar waar mogelijk in het primaire proces en zelfsturing.

De hiermee gepaard gaande organisatieveranderingen en teamontwikkelingen naar steeds meer zelfsturende, zelflerende en zelfoplossende professionals vragen om een andere stijl van begeleiden, van sturen naar loslaten, van controle naar vertrouwen.  Dit vraagt van de bestuurder, manager als ook van de medewerker andere communicatie, meer coachende vaardigheden, gericht op het begeleiden van processen van zelfsturing binnen en buiten de organisatie uitgaande van eigen kracht en talent bij medewerkers en doelgroep. 

Coaching in Organisaties biedt met haar partners, Evert Hulleman, Astrid Anna Kuin en Ineke Pet, senior coaches en managers/professionals, In Company Workshops en Masterclasses aan. Astrid Anna Kuin heeft zich de laatste vier jaar bijgeschoold en gespecialiseerd in oplossingsgericht werken en oplossingsgericht coachen en persoonlijk leiderschap voor professionals, managers en teams. 

Studiebelasting en doorlooptijd - Tijdsinvestering en certificering

Deze Masterclass vraagt (uitgaande van HBO of WO niveau student of soortgelijk werk- en denkniveau; en/of de basis Leergang Coaching en Coachend Leiderschap) student 8 bijeenkomsten, waarvan vier keer in het najaar 2016 en vier keer in het voorjaar 2017. De Masterclass/Intensive vraagt van de student naast verplichte aanwezigheid, bestudering van de literatuur uit de syllabus; toepassen oefeningen uit het werkboek (Hand-outs per trainingsbijeenkomst) in de praktijk, het schrijven van reflectieverslagen met daarin meegenomen actieplan (datgene wat student in de komende periode in zijn/haar praktijk gaat toepassen vanuit het geleerde in de Masterclass). De student ontvangt een syllabus. De student presenteert op de laatste bijeenkomst zijn eindwerkstuk Professionele Ontwikkeling (zie Hand-out Eindwerkstuk te ontvangen halverwege de Masterclass - deels reflectie op theorie middels Top Drie en deels reflectie op bereikte professionele ontwikkeling op basis van benoemde leerdoelen en resultaten bij start en halverwege de Masterclass). Qua studie-uren vraagt dit naast aanwezigheid per trainingsdag, vier uur voorbereiding (syllabus); een uur reflectieverslag na iedere trainingsdag en tussentijds zelf in de eigen praktijk aan de slag met actieplan. De student wordt voorafgaand aan de daarop volgende trainingsdag gevraagd een half uur te besteden aan nalezen reflectie en actieverslag voorgaande bijeenkomst en voorbereiden leervragen, successen en ervaringen uit zijn/haar praktijk. Naast de theorie is dit mede input voor de volgende trainingsdag. Formule van ervarend leren: leren door te doen. Dit betekent dat de student naast de trainingsdagen van 8 uur (totaal 64 uur), 32 uur aan literatuur besteedt en anderhalf uur keer acht bijeenkomsten is 12 uur aan reflectie en praktijkervaringen input en output, en vier uur aan het eindwerkstuk: is totaal 112 uur. Indien student voldoet aan deze criteria ontvangt de student aan het einde van de Masterclass het certificaat.

Kwaliteit, evaluatie, klachten

Wij streven met deze Masterclass Coaching naar optimale kwaliteit in onze dienstverlening naar de klant(organisatie). Hiertoe hebben onze trainers de Leergang Train de Trainer gevolgd, als ook persoonlijke ervaring met coaching en participatie in de Leergang Coaching.
De gehele Masterclass Coaching wordt tussentijds en aan het einde van de Masterclass geëvalueerd. Deze feedback wordt - voor zover passend binnen de kwaliteitscriteria van deze Masterclass en binnen de professionele gedragscodes van de trainer - zoveel mogelijk gedurende de lopende en de daarop volgende Masterclass  meegenomen.
De trainers volgen jaarlijks training en maandelijks intervisie om professioneel afgestemd te blijven op de (hernieuwde) vragen van de klant(organisatie) en de actuele professionele ontwikkelingen rondom coaching en optimale kwaliteit naar de klant te bieden.
Om de kwaliteit van het trainingsprogramma van de Masterclass Coaching (zie ook Leergang Coaching) te borgen: zie EQA certificering Leergang Coaching (Foundation-level) door EMCC/NOBCO en de daarmee samenhangende competenties voor de (team)coach/coachende professional of leidinggevende.
Mocht u desalniettemin ontevreden zijn over de dienstverlening schroomt u niet hierover contact op te nemen met Coaching in Organisaties, in eerste instantie met mw drs A. A. Kuin. Wij verwijzen hiervoor naar onze algemene voorwaarden (gebaseerd op de professionele gedragscodes van de trainer) bij het contract. Voor een klachtenprocedure verwijzen wij u naar de professionele gedragscodes – klachtenprocedure op www.kuincoaching.nl

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2017 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.