Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

stress verzuimCoachcirkels - professionele leergemeenschappen met peer-feedback, lerende organisaties en teams: voor leerkrachten, interne coaches en begeleiders, (young)professionals, teamcoaches, afdelingscoördinatoren, leidinggevenden, werkende ouders, collega's een (lerende) teams: creëer tijd en ruimte en reserveer een korte serie coachingssessies met een leergroep/team of individueel! Individueel: Tijdens deze serie staan we stil bij uw actuele ontwikkelingsthema's en gewenste resultaten, veranderingen en gedrag in de praktijk. Action Learning en interventies boven en onder de waterlijn. U-curve. Coachcirkel met leergroep of team: vraag onze brochure via mail aan of boek nu een eerste afspraak! Onze allround coaches zetten per klant maatwerk in. Met onze ruim 25 jaar ervaring en positieve evaluaties van klanten,(young) professionals, managers uit profit en non-profit organisaties combineren wij inzichten vanuit het systemisch werk, positieve pscyhologie en het pragmatisch acht stappen coachingsmodel, waarbij u na afloop met duidelijke inzichten en opdrachten in uw praktijk aan de slag gaat.

huis van werkvermogenVitaliteitsprogramma en Oplossingsgericht coachen en werken - zelforganiserende teams: het huis van werkvermogen als sleutel tot duurzame inzetbaarheid en vitaliteit bij professionals, teams en leidinggevenden. Hoe herken je de knelpunten op de diverse verdiepingen en hoe de knelpunten op de "werk"-verdieping, de 'normen en waarden'-verdieping, de çompetenties'-verdieping en de 'gezondheidsverdieping' te voorkomen/herstellen? Vitaliteit en een evenwichtige Work/Life Balance: oplossingsericht coachen en werken vanuit talenten, krachtbronnen en successen. Maatwerk programma's op aanvraag! Persoonlijke en Team Coaching-on-the-job. Oplossingsgericht coachen en (team)ondernemerschap ook in te zetten bij (team)coachen naar zelforganiserende en zelfsturende teams!

klantgerichtProfessionals, teamleiders/coördinatoren en directie/management.
Deze training krachtgerichte gespreksvoering is In Company ontwikkeld en op aanvraag op te vragen. Deze training is opgezet vanuit oplossingsgericht coachen en stappenplan. Kid skills.

ImageTraining Timemanagement en proactief leiderschap

Een training voor het team of een Intensive voor u als manager of als professional: Maatwerk met effectieve tools voor timemanagement! 

 

klantgerichtTraining klantgerichte gespreksvoering: Effectief communiceren voor (financiële) adviseurs, professionals, portfolio managers, teamleiders/coördinatoren en directie/management/schoolleiders en bestuurders. Deze training klantgerichte gespreksvoering is een In Company training en ondersteunt in het klantgericht handelen en performance zowel intern klantgericht naar uw medewerkers en professionals als ook klantgericht luisteren en acteren naar uw klant/doelgroep. Van crisis naar kans! Van klacht naar kracht!

stress verzuim

Coaching on the job: Hoe leer jij voor jezelf en voor je medewerkers de regie en verantwoordelijkheid te nemen voor een gezondere balans werk/privé? Hoe bij te sturen in leiderschapsstijl bij werkdruk en negatieve sfeer in teams of bij professionals individueel? Signalen benoemen en bijsturen. Coachen vanuit het huis van werkvermogen aan duurzame inzetbaarheid, preventie ziekteverzuim. Wat zijn de knipperlichten in organisatie/team en op welke verdieping te renoveren? Knelpunten voorkomen op de 'werk'-verdieping: omstandigheden, inhoud en eisen, organisatie en/of management en leiderschapsvaardigheden. Ontwikkelen van management- en leiderschapsvaardigheden, waarderend leiderschap, oplossingsgericht coachen en werken vanuit steeds meer vitaliteit en duurzame inzetbaarheid - Zie ons Vitaliteitsprogramma en duurzame inzetbaarheid (ESF subsidie): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Goede communicatie en overleg (samenwerking en participatie); professionele en constructieve feedback. Coachen naar steeds meer regie op eigen werkvermogen. Goed verzuimbeleid en interventies preventief leiderschap (signalen eerder oppakken; en coachen en lessen bij re-integratie: signalen zo vroeg mogelijk oppakken vanuit proactief en persoonlijk leiderschap. PE-punten in overleg. Zie ook Coaching APK.

Het Huis van werkvermogen: voorkomen of herstellen van knelpunten op de 'normen en waarden' verdieping: als organisatie het werkplezier, intrinsieke motivatie, eigenaarschap en professionele zelfreflectie, open en veilig leerklimaat als team, bekrachtigen. 

coach Coaching in Organisaties heeft ruim 25 jaar ervaring met het coachen van leidinggevenden, professionals/teams in profit en non-profit organisaties. Met een persoonlijke of team APK, maak je de tussenbalans op: waar sta je, wat is je kracht? Wat vraagt aandacht en hoe wil je vanuit verbinding met je innerlijk kompas of teamkompas je toekomstperspectieven benoemen en vormgeven. Iedere klant ontvangt een maatwerk aanbod op basis van een eerste intakegesprek. Onze allround coaches zijn door NOBCO geaccrediteerd als trainers van de Leergang Coaching-Foundation Level met het European Quality Award. Feedback van een klant, schoolleider: "Ik heb meer inzicht gekregen in stressfactoren, wat levert te veel spanning op en waar voel ik me nog comfortabel bij (of eventueel als gezonde spanning). Ik heb geleerd hoe ik door zelf anders om te gaan met situaties en door er anders over te gaan denken, zelf ook invloed kan uitoefenen op de ervaring van stress. Een belangrijke factor hierbij was dat ik vrijwel altijd de lat te hoog leg voor mezelf, perfectionistisch ben en niet wil falen. Door de gedachten die hiermee gepaard gaan ..."  Deze APK coaching kan ook worden ingezet in het kader van ERD ZW - ERD WGA.

RET

De Rational Emotive Therapy, kortweg RET, is ontwikkeld in de jaren vijftig van de twintigste eeuw door de Amerikaanse psychotherapeut Albert Ellis. Ellis vond de psychoanalyse te passief en ging op zoek naar een actievere vorm van begeleiding, waarbij ook de cliënt zijn werk te doen had. Hij heeft ‘zijn’ RET tot op hoge leeftijd nader uitgewerkt en verbeterd.

Image Teambuilding of Persoonlijke APK - Maatwerk Coaching of Training

Tapas en Coaching is in te zetten voor uw team als een teambuilding. Deze teambuilding wordt in overleg met de opdrachtgever of contactpersoon op maat ontwikkeld.

Image Op zoek naar een sparringpartner?

Executive coaching voor (top) managers en bestuurders is resultaatgericht en biedt u de mogelijkheid te ‘sparren’ op vraagstukken vanuit uw praktijk en leiderschap. Vanuit helicopterview kritische vragen.

ImageVitaliteitstraining/coaching op locatie of aan zee: preventie ziekteverzuim en burn-out. Creëer tijd en ruimte om coaching in te zetten. Maatwerkprogramma afgestemd op jouw gewenste work/life balance met keuze uit diverse vitaliserende werkvormen om verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling in te zetten. Oplossinsgericht coachmodel, Mindfulness en (zelf)compassietraining, oefeningen vanuit het huis van werkvermogen op persoonlijk en proactief leiderschap binnen de context van jouw team en organisatie (zelforganiserende teams). Praktijkruimte tegenover station Castricum of aan zee of op locatie klant. Systemisch werk en talentgerichte coachingsmethoden om meer inzicht te verkrijgen en verdere gewenste ontwikkeling te benoemen en in te zetten. Wij coachen vanuit het GROWmodel en diverse creatieve werkvormen om je talenten, sterktebronnen en kwaliteiten te bekrachtigen en in te zetten op je verdere gewenste professionele en persoonlijke ontwikkeling.  

stress verzuimCoaching Training schoolleiders preventie verzuim en inzet leiderschapsvaardigheden vanuit het huis van werkvermogen. Stel je eigen leerteam samen of teken in op een Intensive Training/Coaching on the job.  "You can't change the waves, but you can learn how to surf them".

 • Lerende teams en lerende organisaties: elkaar coachen op verdere professionalisering; leren van fouten (professioneel kapitaal; lerende professionals)
 • Oplossingsgericht coachen vanuit sterkteperspectief en eigen regie
 • Afspraken cultuur; elkaar coachen naar afsprakencultuur vanuit eigenaarschap en zelfsturend en zelf-oplossend vermogen
 • Communicatieve en coaching vaardigheden om leerkrachten te begeleiden
 • Vergadertechnieken; coachen van teams en professionals vanuit eigenaarschap
 • Leerstijlen en cirkel van ervarend leren: leren door te doen/inbreng praktijkvoorbeelden; afstemmen op diverse leerstijlen
 • Professionele en constructieve feedback
 • Kwaliteitenkwadrant
 • Communicatie, luisterend oor, vangnet; veilig leerklimaat met elkaar creëren
 • Fasen in teamontwikkeling en leiderschapsstijl
 • Hoe ga je om met weerstand
 • Ervarend leren, GROW-model
 • Situationeel leiderschapsmodel; afhankelijk van situatie leerkracht passende leiderschapsstijl kunnen inzetten
 • Systemisch werken
 • Oplossingsgericht Coach model
 • Transactionele Analyse

Een van onze klanten aan het woord: “Als ik denk aan werkstress is het hoeveelheid, complexiteit, het maken van de juiste keuzes, mijn valkuilen die opspelen. “. Tijdens de coaching geleerd in te zien wat ik ben gaan doen om deze werkstress te verminderen:  plannen, strategisch werken, kwetsbaarheid tonen, zorgen voor ontspanning, hulp vragen, denken in oplossingen in plaats van problemen, tijd en ruimte nemen.”. 

coach Coaching in Organisaties heeft ruim 25 jaar ervaring met de Training ‘Persoonlijke effectiviteit’; maatwerk gekoppeld aan praktijk en gewenste ontwikkeling medewerkers, professionals op  voor medewerkers op MBO, HBO en WO niveau zijn: inzicht en vaardigheden om de eigen performance in relatie tot de vraag op de werkvloer te effectueren. Je bent zelf de tool op het werk, de sleutel. Hoe steeds weer de juiste keuzes in je relatie met je (interne) klant te maken, vanuit zelfinzicht, reflectie en actie.

Log hier in voor het E-learning platform

 

 

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.
Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.