Future Proof - Investeren in professionele ontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op

mtb meeuwen

Coachingsvaardigheden zelfsturende/zelf-organiserende teams - Scrum, Kanban, Oplossingsgericht Coachen bij transitie en organisatieontwikkeling:

 • Inzet teamcoachen zelforganiserende teams
 • Faciliteren van eigenaarschap, zelfsturend leren en werken
 • Scrum, definitie, kernprincipes en technieken
 • Goals, meerwaarde naar klanten/doelgroepen, wendbaarheid faciliteren in complexe martkt/omgeving
 • Scrum als framework;spelregels, spelers en aansprakelijkheid, rollen, sprints, events, Product Backlog, definition of done
 • Agile Manifesto en de 12 principes
 • Scrum en teamontwikkeling - Tools 
 • Scrum values en Agile mindset; klantfocus; intrinsieke motivatie 
 • Meerdere Scrum teams
 • Trainen van coachend en faciliterend leiderschap vanuit vertrouwen
 • Transparant communiceren en faciliteren naar eigenaarschap; kortcyclische feedback 
 • Maatwerk formule en In company programma
 • Tools passend bij de organisatie en cultuur; Scrum, KANBAN, OIM (Buurtzorg) Oplossingsgericht Coachen, besluitvorming en samenwerking, vergaderen
 • Coachen en faciliteren van eigenaarschap
 • Klant impact en value meten en bijsturen
 • Teams en SCRUM Masters trainen in coachingsvaardighede zodat eigenaarschap bij de professional is

 

zelfsturendDoelgroep: professionals/teams in organisatieveranderingsprocessen naar zelforganiserende en zelfsturende teams, om elkaar onderling oplossingsgericht te coachen naar steeds meer zelfsturend en zelfoplossend vermogen (regie en verantwoordelijkheid kunnen nemen binnen daarbij behorende randvoorwaarden en kaders). Vanuit respect, vertrouwen en in dialoog. Intrainen en toepassen vanuit open communicatie en oplossingsgericht (samen)werken en oplossingsgerichte coachingsvaardigheden. De ervaringen vanuit de praktijk zijn hierin leidend. Aandacht voor en maatwerk modules: basis principes zelfsturing, besluitvorming en adviesmethode, vergaderen, teambuilding, professionele feedback, teamrollen en benutten/afstemmen verschillende stijlen en kwaliteiten, leer- en verbetercyclus (op basis van SWOT; gewenste resultaten en kwaliteit). Teams en professionals als lerend team om performance naar klanten/doelgroepen en omgeving/(arbeids)markt te optimaliseren. Professionele feedback en feed forward.Zie ook raakvlakken met ons Vitaliteitsprogramma en duurzame inzetbaarheid met ESF-subsidie, o.a. ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers 2017 

zelfsturendIn de Leergang (Team)Coachen Zelforganiserende ZelfsturendeTeams bepaalt u als organisatie uw visie op zelfsturing. Hoe voert u met de professionals binnen uw organisatie de zelforganiserende en zelfsturende  teams in? U leert teams en professionals te coachen naar steeds meer zelfsturing. Zelfsturende teams zijn een essentieel onderdeel van de lerende en klantgerichte organisatie.  Zie ook de raakvlakken met ons Vitaliteitsprogramma Duurzame Inzetbaarheid onder andere ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers 2017/2018. Voor stappenplan en invoering zelfsturende teams, zie ook (Team)coachen bij invoeren zelfsturende teams. Deze Leergang wordt als maatwerk ingezet vanuit de modules Leergang Coaching en Coachend Leiderschap - gecertificeerd met NOBCO/EMCC European Quality Award.

mtb meeuwenTeams als bouwstenen binnen de lerende en zelfsturende organisatie: oplossingsgericht coachen vanuit succesfactoren en mogelijkheden van de professionals en teams. Aandacht voor de succesfactoren om geïnspireerd (samen) te werken: motiverende doelen, gedeelde verantwoordelijkheid, open communicatie, respect voor verschillen, flexibel aanpassen en initiatief tonen. Elke succesfactor helpt bij het vormen van een effectief en gemotiveerd team. Pragmatisch model van oplossingsgericht coachen voor teams; tien stappen plan met o.a. doelen stellen, vaardigheden benoemen, schaalvragen, positieve en professionele feedback, actieplan team en teamleden individueel, communiceren in een positief en veilig leerklimaat: vanuit vertrouwen en waarderen met elkaar te leren door te doen/actie. Verfrissende methodiek 12 stappenplan: speels, lerend en resultaatgericht!

zelfsturend

Zelfsturende/zelforganiserende teams in de praktijk: Hoe succesvol in te voeren? In Company (Team)Training/Coaching. Agile leiderschap en zelfsturende teams: Principes, succesfactoren, coachvaardigheden, effectieve zelfsturende teams, teamfasering en samenwerken/leren, constructieve feedback, (team) ondernemerschap, proactief leiderschap, lerende teams. Aanleiding, motivatie en transitie: visie, kaders,  de rol van de top en veranderende rol en stijl van leidinggevenden; succesfactoren van zelfsturende en lerende teams en professionals. Stappenplan bij invoering. Scrum. Maatwerk, keuzes passend bij de organisatie en gewenste resultaten. Teamfasering; rollen in het team en samenwerken; elkaar succesvol oplossingsgericht coachen, acht stappen model; klant meerwaarde en wendbaarheid, leer- en verbetercirkel, professionele en constructieve feedback; gewenste resultaten en voortgangsbewaking, transparantie en kengetallen; teamtaken/rollen en teamhandboek, kaders, praktijkgericht. Leer- en verbetercyclus: leren door te doen, leren van successen en van “fouten”. Diverse modules zelfsturing en tools. Zie ook de raakvlakken met ons Vitaliteitsprogramma Duurzame Inzetbaarheid ESF, o.a. ingezet bij Top Drie Beste Werkgevers 2017. Optimaliseren toekomstbestendige performance naar klanten/doelgroepen. Intakegesprek zonder kosten bij u op locatie met betrokkenen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BarcelonaCoaching Intensive - Executive Coaching – Persoonlijke APK - Teamuitje

Managers en professionals, een retraite om op te laden en inspiratie op te doen.

Inspiratie: architect van jouw loopbaan en leven

ImageVitaal Leiderschap

Mindfulness is een manier om aandacht te geven, bewust, ìn dit moment, zonder oordeel.
Een training om vanuit een evenwichtige energiebalans klantgericht te werken, vitaal leiderschap te ontwikkelen en te versterken! Zie ook Coaching bij stress/werkdruk naar meer vitaliteit: Work/Life Balance op deze website.

organisatie coaching (HR/MD) professionals, adviseurs, managers/coaches

 • Faciliteren van zelfsturend leren en werken
 • Leiderschapsstijlen en organisatieontwikkeling

ImageTeamcoaching met Talentontwikkeling 

Met de Team APK wordt op creatieve wijze met de teamleden gewerkt met de talenten van de teamleden en het team. Er wordt een relatie gelegd naar visie en missie van het team en de verbetering van de diensten naar klant en markt. De teamscan ondersteunt het team in haar gewenste ontwikkeling en verandering. We werken vanuit OIM (methodiek Buurtzorg) en feedback/feedforward vanuit sterkteperspectief en innoverend vermogen in team. Gewenste resultaten en kaders. Gewenste verandering/ambities, doelen en gedrag.

Visie en Werkwijze

Intake

 • Achtergrond/aanleiding van uw vraag
 • Invloed vanuit de omgeving
 • Organisatiecultuur en communicatie
 • Stijlen van leidinggeven; samenwerking
 • Gewenste veranderingen/resultaten

Maatwerk

 • Oplossingsgericht trainen/coachen vanuit successen en mogelijkheden
 • Klantgericht en persoonlijk ondernemerschap
 • Nieuwe vaardigheden en gedrag
 • Praktijk en doelgericht

Investeren in professioneel kapitaal

 • Open communicatie, positieve focus en professionele feedback
 • Verbindend leiderschap
 • Zelfsturende professionals en teams
 • Van controle naar vertrouwen

Waarom ons?

 • Allround coaches en trainers;
 • Ruim 25 jaar ervaring;
 • Praktisch en doelgericht;
 • Coaching van professionals en managers uit profit en non-profit organisaties.

Klanten

 • ING
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Alkmaar
 • Nationale Politie
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • Shell Nederland BV
 • UvA / VU Acta
 • Saxion Hogeschool
 • Aon Hewitt
 • KPN Den Haag
 • Stichting Talent Hoorn
 • Geveke Werktuigbouw BV
 • Zorggroep Apeldoorn e.o.
 • Stichting CJP
 • RIBW Haarlem
 • Woningcorporatie ZVH
 • Rabobank Utrecht
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen
 • Reclassering Nederland
 • Socius MD Velsen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Weleda
 • Koninklijke Marine
 • Bayer BV
 • SNV
 • Deloitte Rotterdam
 • Focus loopbaancoaches

Meer klanten...

Copyright © 2000 - 2018 Coaching in Organisaties | Webdesign by Semster.